Hemşirelik Dünyasının Acı Kaybı: Enver ÖKTEM

 

22. Dönem CHP İzmir Milletvekili Enver ÖKTEM’i  06 Şubat 2017 günü trafik kazasında kaybettiğimizi bugün öğrendik.

Enver Öktem, hemşirelik dünyasına 2003 yılında hemşirelikte olup bitenleri anlamak ve sorunlarımızın  çözümüne  katkı vermek üzere  girmiş ve üzerinde 1992 Eylül’ünden itibaren değişmesi için durmaksızın mücadele verdiğimiz 1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 25 Nisan 2007 günü TBMM Genel Kurulunda neredeyse tümden değiştirilmiş halinin kabulü için son dakikaya kadar yanımızda mücadele vermiş, gerçek anlamda yurtsever bir milletvekili örneği olmuştur.

Yüreğimiz sızlıyor.

Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Türk Hemşireler Derneği

16 Şubat 2017

MURAT BOZ'UN ROL ALDIĞI 'DÖNERSE SENİNDİR' İSİMLİ FİLMDE YER ALAN HEMŞİRE SAHNELERİNE YÖNELİK THD’NİN HUKUKSAL GİRİŞİMİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Başvuruda Bulunan     : Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

                                      Adres: Yüksel Cad. No: 35/6 06420 Yenişehir/ANKARA


Tel/ faks:0 312 431 80 99

 

Tel:0 312 435 15 96


Vekili                           : Av. Ziynet Özçelik

                                         Tunus Cad. No:21/3 Kavaklıdere/ ANKARA

Başvuru Konusu          : 23.12.2016 tarihinde vizyona girecek “Dönerse Senindir” isimli sinema filminin internet ortamında yayınlanan fragmanında hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle şikayet başvurusudur.

Açıklamalar                 :

Müvekkil Türk Hemşireler Derneği, hemşirelik mesleğinin onurunu korumak, kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak amaçlarıyla kurulmuş kamu yararına çalışan bir dernektir. (EK-2)

Müvekkil Derneğin korumayı ve geliştirmeyi hedef edindiği hemşirelik mesleği, mesleki görev ve yetkileri 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve Hemşirelik Yönetmeliği ile belirlenmiş, topluma nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli olan sağlık ekibinin en temel bileşenlerinden olan bir meslektir.

Ancak son yıllarda hemşirelik mesleğinin isminin kullanıldığı ya da hemşire kıyafeti giymiş kadınların yer aldığı sinema filmleri, diziler, reklam filmleri vb. birçok faaliyet alanında insan hayatıyla doğrudan ilişkili hemşirelik mesleğinin saygınlığına yönelik saldırılar artmaktadır.

Bu saldırılardan biri de 23 Aralık 2016 tarihinde vizyona gireceği belirtilen “Dönerse Senindir” isimli sinema filminin tanıtılması için internet ortamında yayınlanan fragmanın 1.53, 1.54, 1.55 dakikalarında hemşire kıyafeti giymiş kadınların, hemşirelik mesleğinin saygınlığını hiçe sayarak salt cinsel obje olarak gösterildiği görüntülere yer verilmesiyle oluşmuştur. Bu görüntüler birçok gazetede de ‘Murat Boz’un yeni filminde sexy hemşireler oynadı[1] , ‘Murat Bozun yeni filminden nefes kesen kareler yayınlandı’ gibi başlıklarla haber yapılmıştır. [2]

Bu tür faaliyetler hemşireleri cinsel bir nesne, erotik bir öğe olarak göstererek toplumu hemşireleri bu biçimde görmeye ya da düşünmeye yönlendirmektedir. Bahsi geçen görüntülerin kullanılması aynı zamanda toplumda kadına yönelik eşitsizliğin, cinsiyet ayrımının sürdürülmesine de katkı sunmaktadır. Çünkü yakın tarihe kadar hemşirelik çoğunlukla kadınların edindiği mesleklerden biri olmuştur. Görüntülerde bir başka sağlık çalışanı değil de hemşirelerin tercih edilmesindeki temel nedenin de bu olduğu düşünülmektedir. 

Cinsiyetçi bir tutumla hazırlanan sinema filmi ile hemşirelik mesleğinin ve Derneğimiz üyelerinin onuru, şeref ve saygınlığı ihlal edilmektedir. Toplumun gözünde hemşireleri değersizleştiren etkinlikler ve afişler müvekkil Derneğin kişilik haklarını zedelemektedir.

Bahsi geçen nedenler uyarınca sinema filmlerini denetlemekle görevli merci olan Bakanlığınızın da hassasiyetle duruma yaklaşmasını ve şikayet konusu yayınla ilgili gerekli yaptırımı uygulamasını istemek durumunda kalmış bulunuyoruz. 

Nitekim 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Amaç başıklı 1.maddesinde, Bakanlığın amacının kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek olduğu belirtilmiş, Görev başlıklı 2.maddesindeyse amaçlarını gerçekleştirmek doğrultusunda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak sayılmıştır. 

Aynı Kanunun Sinema Genel Müdürlüğü başlıklı 11/A maddesindeyse, Müdürlüğün görevleri arasında öncelikle 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun’da verilen görevlerin bulunduğu belirtilmiş, ardından da sinema sektörüne ilişkin tanıtım faaliyetlerini kooordine etmek, nitelikli sinema eserini teşvik etmek, görev alanı dahilinde dernekler ile işbirliği yapmak, sinema filmlerine izin vermek gibi görevler sayılmıştır.

5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3.ve 4.maddesine bakıldığında; Ülke içinde üretilen sinema filmlerinin ticarî dolaşıma ve gösterime sunulmadan önce, gösterim ve iletim biçimleri dikkate alınarak kayıt ve tescile de esas olacak şekilde kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler doğrultusunda denetlenmesi ve değerlendirilmesinin Bakanlık bünyesinde kurulan Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Diğer yandan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esaslarının düzenlendiği 6.maddede de değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan sinema filmlerinin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun olmadığına karar verilebileceği gibi kısıtlayıcı bir tedbir uygulanması veya düzeltme yapılmasına da karar verilebileceği belirtilmiştir. 

Bu anlamda Derneğimizce de hemşirelik mesleğine yönelik bu tür onur zedeleyici faaliyetlere ilişkin her türlü hukuksal girişimlerde bulunulacak olmakla birlikte, Kurul'unuzun görev ve yetkileri kapsamında;

23.12.2016 tarihinde vizyona girecek olan ‘Dönerse Senindir’ adlı filmde hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığını zedeleyen görüntülere yer verilmesi nedeniyle öncelikle ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının engellenmesini, bu mümkün değilse filmin ilgili sahneleri hakkında kısıtlayıcı tedbir uygulanmasına veya sahnelerde düzeltme yapılmasına karar verilmesini

Hemşire figürünün ya da mesleki kıyafetlerinin kullanıldığı bu tür görüntülerin ve mesleğimize yönelik onur kırıcı benzer içerikte yayınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, bu içerikteki yayınların toplumla buluşmasına izin verilmemesini, 

müvekkil Dernek adına istemek zorunda kalmış bulunuyoruz.

Saygılarımızla.

14.12.2016

Türk Hemşireler Derneği vekili

Av. Ziynet Özçelik

 

 


[1] http://www.kuum.net/murat-bozun-yeni-filminden-sexy-hemsireler-oynadi-186225/

[2] http://tv.haberler.com/murat-boz-yeni-filminden-nefes-kesen-kareler-9057124-videosu/

10 ARALIK 2016 BEŞİKTAŞ

10.12.2016 İSTANBUL BEŞİKTAŞ

YİNE BOMBA, YİNE ÖLÜM

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

BARIŞ İSTİYORUZ!


Meslektaşlarımıza, Medya Mensuplarına ve Halkımıza Duyuru!

Sosyal medyada ve yazılı basında 18.10.2016 gündeme gelen haberlerde yer alan Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde görevli Hemşire E.G. hakkındaki haberler Türk Hemşireler Derneği tarafından incelemeye alınmıştır.

Meslektaşlarımız, medya mensupları ve halkımızın bu talihsiz olayı, benzer bir talihsiz yaklaşımla içinden çıkılması zor bir duruma getirmemeleri konusunda duyarlı olmalarını özellikle rica ederiz.

THD bu çok boyutlu olay konusunda elde edebildiği verilere dayanarak kapsamlı bir açıklamayı sayfasından paylaşacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

19.10.2016

Başımız Sağolsun

THD Mersin Şubesi kurucu üyesi ve eski yönetim kurulu üyesi  Sn. Serap Yeşil 27 Ağustos 2016 tarihinde ailesi ile birlikte Kayseri'de geçirdikleri  trafik kazası sonucu yaşamını yitirmiştir. Kazada eşi ve büyük oğlu yaralanmış, 19 aylık küçük oğlu ise yara almadan kurtulmuştur.

Kendisine Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.

Saygılarımızla,

THD Yönetim Kurulu


1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

 

Ülkemizde ve dünyada savaşların kanıksandığı, şiddet olaylarının gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği, nefret suçlarının normalleştiği bir dönemde insan sağlığı için çabalayan biz hemşireler sessiz kalamayız. 

 "İnsanca yaşamak,

 Yaşatmak istiyoruz,

 Barış istiyoruz” şiarını kabul ediyor ve yaygınlaşmasını istiyoruz. 

"1 Eylül Dünya Barış Günü" nü layıkıyla yaşayıp kutlayacağımız günleri paylaşmak en büyük dileğimizdir. 

THD GENEL MERKEZ

15 TEMMUZ 2016 HAKKINDA THD AÇIKLAMASI

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin,  Mustafa Kemal önderliğinde dava arkadaşları ve bu günkü Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelini oluşturan halkın desteği ile kurulduğunu unutmamak gerekir.

Büyük özverilerle kurulan tam bağımsız, demokratik ve laik karaktere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, bu temel özelliklerini kavramların yüklendiği gerçek anlamlarıyla koruyacak ve geliştirecek tüm çabaların yanında olacağımızın bilinmesini isteriz.

15 Temmuz 2016, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ne denli tehdit altında olduğunu göstermesinin yanı sıra ölümler, yaralanmalar diğer bir deyişle yaşatılan şiddet açısından fevkalade kaygı ve acı vericidir.

Laik ve demokratik karakterin varlığını tehdit eden her hareketi ret ettiğimizi bildirir, bu özelliklere sahip çıkan her gerçek girişime de destek vereceğimizi açıklarız.


Türk Hemşireler Derneği

18 Temmuz 2016

T.C. Başbakanı’nın Acil servislerle ilgili açıklamasına Türk Hemşireler Derneği'nden Yanıt

T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın AKP hükümetleri döneminde ikinci kez Sağlık Bakanı olan Sayın Recep Akdağ’ın da bulunduğu AK Parti Grup toplantısında sağlık sistemimiz ve sistemin önemli bir birimi olan Acil Servislerle ilgili olarak yaptığı açıklama, içeriği ve üslubu yönünden hem sağlık sistemimiz hem de sağlık çalışanları adına en hafifinden “talihsiz" bir açıklama olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçmiştir. 

https://www.youtube.com/watch?v=4R9gkVHvIyI

Bundan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz.

Bu durumda, 2002-2013 arasında Sağlık Bakanı olarak kesintisiz  görev yapan ve son kez Mayıs 2016’ da tekrar aynı göreve getirilen Sayın Recep Akdağ’ın, açıklamanın  birinci dereceden muhatabı olarak, Sayın Yıldırım’ın açıklamasına ayrıntılı açıklama getirmesi gerekmektedir. Bu açıklamayı sağlık çalışanları olarak ve aynı zamanda halkımız adına bekliyoruz.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

13.07.2016

Değerli Meslektaşlarımız,

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yıllık olarak yayınlanan “Kılçık” Dergisinin 2016 sayısında Hemşirelik mesleğine yönelik, mizah sınırlarını aşan, meslek mensuplarını inciten ifadelerin yer aldığı tarafımıza iletilmiştir. THD Samsun Şubesi, THD Genel Merkez ile işbirliği içerisinde sürece müdahil olmuştur. THD Samsun Şube tarafından, TTB Samsun Odasının da katılımıyla OMU Tıp Fakültesi Dekanlığı ile bir görüşme yapılmıştır. Karşılıklı iyi niyet içerisinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında, Dekanlık tarafından derginin satışının durdurulduğu açıklanmış, sözlü ve yazılı olarak durumdan duyulan üzüntü dile getirilmiş ve özür dilenmiştir. 

Sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olan hemşireler olarak, ekip çalışmasında huzuru ve barışı bozacak olan tüm eylemlere rağmen, yapıcı olmak konusunda gerekli olan hassasiyeti göstermek gerektiğine ve diğer sağlık profesyonellerinden de aynı hassasiyetle davranacaklarına inanıyoruz.

Saygılarımızla..

THD Genel Merkez

28.06.2016 İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI

YİNE BOMBA, YİNE ÖLÜM

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

BARIŞ İSTİYORUZ!

TAZİYE MESAJI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

THD Genel Merkezi, 12 Mayıs 2016 tarihinden itibaren web sayfasında, kaybettiğimiz meslektaşlarımıza taziye mesajı yayınlama kararı almıştır.  Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın, ad-soyad, çalışma yılı, çalıştığı yer ve vefat tarihi bilgilerini bize mail yoluyla gönderdiğiniz takdirde, taziye mesajı web sayfamızda yer alacaktır.

Saygılarımızla..

TEŞEKKÜR

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü web sayfalarından   anlamlı bir mesajla kutlamışlardır. Kendilerine şükranlarımızı sunarız. (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/2016-05-12-06-52-32-6126.html)

THD Genel Merkez

 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

  12 Mayıs 2016 Dünya Hemşireler Günü

BASIN BİLDİRİSİ

HALKIMIZA SESLENİYORUZ

 

HEMŞİRELİK MESLEĞİ:

 • …temel eğitimi, bazı gruplara hemşirelikte lisans tamamlatmak amacıyla, hiçbir koşul aranmaksızın bütünüyle uzaktan eğitime bağlanarak çökertilmiştir.
 • …yüz yüze yapılan temel eğitimi ise, hem sayı hem nitelik olarak yetersiz öğretim kadroları, derslik, öğretim araçları ve hem de uygulama alanları gibi olmazsa olmaz alt ve üst yapı olanaklarından mahrum edilerek çökertilmiştir.
 • …Kendi hizmetini yönetme olanağı elinden alınarak çökertilmiştir.
 • …taşerona bağlanarak çökertilmiştir.
 • …güvencesiz çalışma koşullarına, insanca olmayan çalışma koşullarına bağlanarak çökertilmiştir.
 • …Özlük hakları insanca yaşamaya elverişli hale getirilmeyerek çökertilmiştir.
 • …hemşirelikle ilgili mevzuat sağlık alanındaki başka mevzuatlarla çelişkili hale getirilerek çökertilmiştir.
 • …Başka sağlık mesleklerine hemşireliği icra yetkisi verilerek çökertilmiştir.

 

Türk Hemşireler Derneği olarak belirttiğimiz alanlarda büyük bir mücadele veriyoruz. Mücadelenin tek amacı; halkımızın sağlığını korumak, yükseltmek, sağlığını kaybedenlerin ise sağlıklarına tekrar kavuşmaları için üstümüze düşen görevi yapabilir hale gelmektir.

 

SAYGILARIMIZLA.

Hemşirelik mesleğinin kullanıldığı uygunsuz afişler hakkında bilgilendirme

 

Değerli Meslektaşlarımız, 

Türk Hemşireler Derneği; özellikle son yıllarda yaygınlaşan, Hemşirelik Mesleğinin onurunu zedeleyici etkinlikler ve görselleri karşısında önce adreslere ulaşarak sorunu yerinde çözmeye çalışmış, bu anlamda yer yer başarılı da olmuş ancak, gelen şikayetlerle sorunun yaygınlaşarak devam ettiğini anlayınca doğrudan Sağlık Bakanlığı nezdinde resmi girişimde bulunmuştur. Hem bu girişimimiz ve hem de Sağlık Bakanlığı’nın yanıtı yine THD web sayfamızda yer almaktadır.

http://turkhemsirelerdernegi.org.tr/anasayfa-icerik/hemsirelik-mesleginin-kullanildigi-uygunsuz-afisler-hakkinda.aspx

İncelediğiniz takdirde göreceksiniz ki, bu tür eylemlerin hangi ilde yapıldığı tespit edilirse o ilin mülki amirlerine, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE, Sağlık Bakanlığı’nın bu yazısı eklenerek RESMİ BAŞVURU yapılmalı, böylece gereken önlemleri o ilin emniyet güçlerinin alması sağlanmalıdır.

Derneğimiz bu tür eylemleri engellemek için resmi yollarla mücadeleye devam etmektedir. Bizlerle birlikte tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın da yukarıda açıklandığı şekilde, belirtilen kurumlara, bireysel başvuru yapmaları uygun olacaktır.

THD Genel Merkez

03.05.2016

This text will be replaced

13.03.2016 ANKARA YİNE BOMBA, YİNE ÖLÜM

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

BARIŞ İSTİYORUZ!

THD’NİN YÖK HEMŞİRELİK KOMİSYONUNDAN İSTİFASI

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği olarak 2008 yılından bu yana aralıksız olarak hemşirelikte uzaktan eğitimle lisans tamamlama konusunda Sağlık Bakanlığı ve 2013’den itibaren de YÖK ile görüşme, çalışma ve yazışmalarımız oldu. Hem bunlar hakkında ki hem de THD’nin bu konuda ki net görüşünü ifade eden açıklamaları web sayfamızdan yıllar içerisinde yayımladık. Son olarak 11 Aralık 2015 günü tüm bu süreci kapsayan yazışmaları, çalışmaları, görüşmeleri  içeren geniş bir açıklamayı hem web sayfamızdan yayımladık, hem de uzaktan eğitimle hemşirelikte lisans tamamlattırdığını saptadığımız üniversitelerin ilgili birimlerine gönderdik. (http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/anasayfa-icerik/hemsirelik-lisans-tamamlama.aspx)

Son olarak 5 Şubat 2016 günü toplanan YÖK Hemşirelik Komisyonundan, bu komisyonun kurulmasına 2012 de öncülük ettiğimiz halde istifa ettik. İstifa dilekçemizi YÖK’e, istifa nedenimizi ise Komisyonun hemşire üyelerine ilettik. Bilgilerinize sunarız. 2 MART 2016

Saygılarımızla.

THD GENEL MERKEZ

17.02.2016 ANKARA YİNE BOMBA, YİNE ÖLÜM

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

BARIŞ İSTİYORUZ!

ÖNEMLİ DUYURU

Hürriyet ve Vatan Gazetelerinde meslektaşımız Özgür Uslu hakkında yer alan haber üzerine söz konusu gazetelerin  Genel Yayın Yönetmenlerine Derneğimiz tarafından  gönderilen 17 Kasım 2015 tarihli  yazılara sayfamızda yer verilmiştir.  Bu yazılar  sayfada halen yer almaktadır.

Bu gazete yönetmenlerinden derneğimize herhangi bir yanıt gelmemiştir. Ancak, 12 Ocak  2016 tarihli Avukat Aybüke Alver imzası ile e-posta üzerinden konu ile ilgili bir YAZI derneğimize gönderilmiş, ardından 02 Şubat 2016 günü aynı yol ile aynı kişiden ikinci bir YAZI gönderilmiştir. Bunun üzerine derneğimiz 03 Şubat 2016 günü konuyla  ilgili  CEVABINI söz konusu adrese iletmiştir.  Bilgilerinize sunarız.

 THD Genel Merkez

 04 Şubat 2016

ACI KAYBIMIZ

Ülkemiz  için ekonomik ve sosyal  alanlarda olduğu gibi sağlık alanında ve özellikle hemşirelik mesleğinin gelişimine de çok değerli katkılarda bulunan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa V. Koç'un vefatından derin üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli Koç ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.   

Türk Hemşireler Derneği

22.01.2016

12 OCAK 2016 SULTANAHMET OLAYI

YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

BARIŞ İSTİYORUZ!

Cizre’de görev yapan meslektaşımızın kaybı karşısında Türk Hemşireler Derneği’nden açıklama:

31.12.2015

Değerli Sağlık Çalışanlarımızın ve Halkımızın bir defa daha başı sağ olsun,

Hemşire Abdülaziz Yural, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde çıkan çatışma sırasında sokakta kalan bir yaralıya müdahale ederken başına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti.

Abdülaziz Yural bir yaralıya yardım ederken hem mesleki görevini hem de insanlık görevini yapıyordu. Bir insana hayat vermeye çalışırken, Hayatı Ondan Alındı!

Abdülaziz Yural’ın öldürülmesi ailesi ve sağlık camiası, ülkemiz ve insanlık için büyük bir kayıptır. Bu kaybın acısını yüreğimizde yaşıyoruz.

Ne zaman bitecek bu insan kıyımı?

Daha önce defalarca söylediğimiz gibi;

 

İNSANCA YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

SAVAŞ İSTEMİYORUZ!

 

DÜZELTME

Web sayfamızda 18 Eylül 2015 tarihinde Hemşirelikte Lisans Tamamlama ile ilgili adı geçen Üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yanlışlıkla yer almıştır, düzeltiriz.

14.12.2015

THD Genel Merkez

LİSANS TAMAMLAMA VE ÜNİVERSİTELERE YAZI

Hemşirelikte lisans tamamlamayla ilgili olarak Türk Hemşireler Derneği’nden 27.11.2015 tarih ve 35 sayılı yazı ile ilgili üniversitelere gönderilen yazı ve ekleri için tıklayınız.
 
11.12.2015
 
THD Genel Merkez

5. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi

5. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi 24-25 Ekim 2015’te yapılmıştır. Bu kongrenin başkanı aynı zamanda Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı olan Saadet Ülker’dir.  S. Ülker’in Kongrede yaptığı Konuşma için tıklayınız. Bu konuşma basıma hazırlanmakta olan Kongre Kitabında da yer alacaktır.

11.12.2015

THD Genel Merkez

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği 53. Olağan Seçimli Genel Kurul İlanı, 19.11.2015 tarihli Akşam Gazetesi’nde yayımlanacaktır.

THD Genel Merkez

18.11.2015

 

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 53. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

Türk Hemşireler Derneği'nin 53. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2015 Cumartesi günü saat 09.30’da, Yüksel Caddesi 35/6 Kızılay/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/Ankara (Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu) adresinde 12.12.2015 Cumartesi günü saat 09.30’da yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez

 

Gündem Maddeleri:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Divan başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması

3. Açılış Konuşmaları

4. Genel Merkez 2012-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Sayman Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi

5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması

6. Şubelerle ilgili önerilerin dinlenmesi ve kararların alınması

7. Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi

8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

9. Dilek ve öneriler

10. Kapanış

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin kayıt ve yoklama sırasında, THD üyelik kartı ve kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet) belgelerini birlikte ibraz etmeleri zorunludur.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 53. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

 

Türk Hemşireler Derneği'nin 53. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2015 Cumartesi günü saat 09:30’da, Yüksel Caddesi 35/6 Kızılay/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/Ankara (Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu) adresinde 12.12.2015 Cumartesi günü saat 09:30’da yapılacaktır.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez

 

 

Gündem Maddeleri:

1.    Açılış ve saygı duruşu

2.    Divan başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması

3.    Açılış Konuşmaları

4.    Genel Merkez 2012-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Sayman Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi

5.    Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması

6.    Şubelerle ilgili önerilerin dinlenmesi ve kararların alınması

7.    Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi

8.    Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi

9.    Dilek ve öneriler

10. Kapanış

 

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin kayıt ve yoklama sırasında, THD üyelik kartı ve kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet) belgelerini birlikte ibraz etmeleri zorunludur.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 53. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL İLANI

 

Türk Hemşireler Derneği'nin 53. Olağan Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05.12.2015 Cumartesi günü saat 09:30’da, Yüksel Caddesi 35/6 Kızılay/Ankara adresinde yapılacaktır. Aynı gün çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Çankaya/Ankara (Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu) adresinde 12.12.2015 Cumartesi günü saat 09:30’da yapılacaktır.

 

Üyelerimize duyurulur.

 

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez

 

Gündem Maddeleri:

 1. 1.    Açılış ve saygı duruşu
 2. 2.    Divan başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçilerek Divan Heyetinin oluşturulması
 3. 3.    Açılış Konuşmaları
 4. 4.    Genel Merkez 2012-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Sayman Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunarak görüşülmesi
 5. 5.    Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması
 6. 6.    Şubelerle ilgili önerilerin dinlenmesi ve kararların alınması
 7. 7.    Dernek Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi
 8. 8.    Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimi
 9. 9.    Dilek ve öneriler

10. Kapanış

 

NOT: Genel Kurula katılacak üyelerin kayıt ve yoklama sırasında, THD üyelik kartı ve kimlik (nüfus cüzdanı ya da ehliyet) belgelerini birlikte ibraz etmeleri zorunludur.

10 EKİM 2015, ANKARA

 

BARIŞ İÇİN YOLA ÇIKTIK.

YOLUMUZ KESİLDİ!

YARALANDIK, ÖLDÜK.

BU YOLDAN VAZGEÇİLİR Mİ?

HAYIR!

VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMEYECEĞİZ.

 

Hastanelere destek için giden meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

10.10.2015  12:46

ÖNEMLİ UYARI:

HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMASI YAPACAK OLAN TÜM ÜNİVERSİTELERİN DİKKATİNE! BU OKULLARIN ADRESLERİNİ SORA SORA ZORLA ÖĞRENİYORUZ. YÖK’TEN İSTEDİK, VERMEDİLER.

THD OLARAK YÖK’E   05 TEMMUZ 2013 DE  YAZDIĞIMIZ YAZIDA,  SAĞLIK TEKNİKERİNİN HER ZAMAN HEMŞİRE ANLAMANINA GELMEDİĞİNİ, BU DURUMUN KARIŞIKLIKLARA YOL AÇTIĞINI ÖRNEKLERLE AÇIKLAMIŞ VE BÖYLECE MESLEĞE VE TOPLUMA HAKSIZLIK YAPILDIĞINI İFADE ETMİŞTİK.

19 Temmuz 2013'de YÖK'den bu talebimize olumlu yanıt geldi. Cevap , Sağlık Teknikeri denilen yere hemşirelik söz konusu olduğunda açıklama yapılarak karışıklığın önüne geçilebileceği doğrultusundaydı.

BUNUN ÜZERİNE  29 TEMMUZ 2013 GÜNLÜ YAZIMIZLA BU KONUDA EN DOĞRU AÇIKLAMANIN NE OLACAĞI KONUSUNDA  YÖK’E ÖNERİDE BULUNDUK.

09 Eylül 2013 günü YÖK’ten gelen cevap, açıklamanın yapılacağı doğrultusunda idi.

Şimdi 2015'deyiz. Bu yazışmaları YÖK’e hatırlattık. Buna rağmen YÖK sayfasından hemşirelikte kimlerin lisans tamamlamaya aday olduğu bilgisi verilirken  ısrarla sağlık teknikeri ifadesi kullanılıyor. Açıklama getirilmiyor.

YÖK Başkan vekili  “Açıklamaya gerek yok. Biz üniversiteleri uyardık. Onlar ayıklayacaklar” diyor.

SORUYORUZ! YÖK  neden baştan doğru  açıklama yapmayıp öğrencinin kayıt yaptırmasına yol açıyor ve ardından bunu üniversitelerin, örneğin, eğitim daire başkanlıklarına bırakıyor ve sonuç olarak laboratuvar teknikeri, anestezi teknikeri, tıbbi sekreterin  hemşirelikte lisans tamamlamak için kaydı kabul ediliyor?

Sağlık Teknikeri adı altında yığınla başka meslekler var. Örneğin, yaşlı bakım, çevre sağlığı, röntgen, laboratuvar, diyaliz, acil tıp… teknikeri gibi. Bunlar ve hemşire olmayan diğerleri  hemşirelikte lisans tamamlamaya hak kazanmış gruplar içinde değillerdir. Ama yine de ya gözden kaçıyor ya da “göz yumuluyor” ve kayıt yaptırıyorlar.

YAPTIĞIMIZ  YOĞUN ÇALIŞMA SONRASI LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMINI YÜRÜTECEK OLAN ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNİ BU KONUDA SAYFAMIZDAN  UYARMA GEREĞİ DUYUYORUZ. ÇÜNKÜ ADRESLERİ BİZE BİLDİRİLMİYOR. YİNE  DE  YOĞUN BİR BİÇİMDE ÇALIŞIYORUZ. SAPTADIĞIMIZDA BU AÇIKLAMAYI ADRESLERİNE GÖNDERECEĞİZ.

LÜTFEN!  KAYIT  YAPTIRAN KİŞİNİN  YALNIZCA DİPLOMASINI DEĞİL TRANSKRİPTİNİ DE İNCELEYİP HEMŞİRE OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİNİZ VE KAYDINI ONA GÖRE KABUL YA DA RET EDİNİZ.

THD GENEL MERKEZ

18.09.2015, 17:00

 

HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAYACAK OLAN ÜNİVERSİTELERDEN 25 TANESİNİN ADINA ULAŞTIK YUKARIDAKİ MESAJI BİLDİĞİNİZ DİĞER ÜNİVERSİTELERE LÜTFEN GÖNDERİNİZ

 

18 Eylül 2015 saat 17:50

HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA YAPACAK OLAN ÜNİVERSİTELER

 

1-Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik,Örgün, Kontenjan 40

2-İnönü Üniversitesi, Malatya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Örgün, Kontenjan 30

3-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Örgün,Kontenjan 15

4-Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Örgün,Kontenjan 40

5-Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Örgün,Kontenjan 40

6-Fırat Üniversitesi,Elazığ Sağlık Yüksekokulu,Hemşirelik Örgün,Kontenjan 40

7-Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Örgün,Kontenjan 100

8-İstanbul Üniversitesi,Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi,Hemşirelik,Açıköğretim,Kontenjan 1000

9-Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik,Uzaktan Eğitim,Kontenjan 1000

10-Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik,Uzaktan Eğitim,Kontenjan ?

11- İnönü Üniversitesi, Malatya Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Uzaktan Eğitim, Kontenjan 1000

12-Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ,Hemşirelik, Uzaktan Eğitim, Kontenjan 100

13-Bolu Abant Üniversitesi, Hemşirelik, Örgün, 100

14- Kocaeli Sakarya Üniversitesi

15-Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik,Kontenjan 40

16-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Kontenjan 15

17-Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Uzaktan-Örgün, Kontenjan 100

18- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Hemşirelik Uzaktan, Kon. 50

19-Dicle Üniversitesi, Uzaktan, Hemşirelik, Kon. 150

20-K.Maraş Sütçü İmam Üni.Hemşirelik Uzaktan, Kon. 50

21-Muğla Sıtkı Koçman, Hemşirelik, Uzaktan, 50

22-Muğla Fethiye S.Y.O. Hemşirelik, Uzaktan, Kon. 50

23-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Hemşirelik Örgün Eğitim, Kon.?

24-Bingöl Üniversitesi, Hemşirelik, Örgün, Kon. 20

25-Gaziantep Üniversitesi, Hemşirelik, Örgün, Kon. 40

ÜLKEMİZDE AYLARDIR DEVAM EDEN VE ADETA BİR SAVAŞI ANDIRAN GELİŞMELER VE EN SON CİZRE’DE GÖREV YAPAN BİR MESLEKTAŞIMIZIN KAYBI KARŞISINDA TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA. 01.09.2015

 

SAVAŞ İSTEMİYORUZ.

KENDİ TOPRAKLARIMIZDA ÖLMEYE YATMIŞ İNSANLAR GİBİ YAŞAMAK İSTEMİYORUZ.

 UMUTSUZ,

 SEVİNÇSİZ,

 KORKU İÇİNDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ.

 BAŞKA TOPRAKLARDA YAŞAYANLARIN UMUTLARINI, SEVİNÇLERİNİ ÇALMAK İSTEMİYORUZ.

İNSANCA YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ.

 SAVAŞ İSTEMİYORUZ.

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ!

BU ÇAĞRIMIZI DUY VE SAVAŞA DEĞİL BARIŞA GÖTÜREN YOLUN TAŞLARINI DÖŞE.

 

SAĞLIK BAKANLIĞINI MESLEK HASTALIKLARI TIBBİ KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURMAYA DAVET EDİYORUZ.

Mesleğimiz için çok önemli olan bu  imza kampanyasına  katılınız ve katılımı sağlayınız  !

THD Genel Merkez

SAĞLIK BAKANLIĞINI MESLEK HASTALIKLARI TIBBİ KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURMAYA DAVET EDİYORUZ.

SAVAŞ İSTEMİYORUZ !

Biz sağlıkçılar, bu ülkede daha fazla ölüm, daha fazla yaralanma istemiyoruz!

07.08.2015

BASIN AÇIKLAMASI

SAVAŞ; öldürür, yaralar ve sakat bırakır!

Biz sağlıkçılar bu ülkede daha fazla ölüm, daha fazla yaralanma istemiyoruz.

Biz aşağıda imzası bulunan sağlık örgütleri, bu ülkenin sağlık hizmetini üreten sağlık emekçilerinin sendikaları, meslek odaları ve dernekleri olarak, buradan herkese büyük bir kararlılıkla seslenmek istiyoruz…

Savaş politikalarını reddediyor, barış ikliminin hâkim kılınmasını istiyoruz.

Kim, hangi gerekçeyle meşrulaştırmaya çalışırsa çalışsın, ince seçim hesaplarına, iktidar planlarına, saray entrikalarına alet etmeye kalkışan ya da barış ve uzlaşmayla elde edebileceği hakları silah ve şiddetle kazanma niyetine yönelen kim olursa olsun; yani savaş naraları kimden gelirse gelsin, savaş isteyenlere, kışkırtanlara, övgü düzenlere karşı BARIŞ’ı savunmaya ve barış dilini hâkim kılmaya kararlıyız…

Ülkemizde toplumsal barışı yok edenlere, komşularda yanan ateşi körükleyerek ülkemiz topraklarına taşıyan, milyonlarca göçmen yaratan fetihçi-savaş politikalarının mimarlarına karşı BARIŞ talebinde ısrarcıyız. Savaş sevenlere, savaşlardan kişisel ikbal bekleyenlere, kısa siyasi rant hesabı yapanlara izin vermeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.

Çünkü biliyoruz ki, her çatışma, her savaş çok büyük insani dramları beraberinde getirir. Nerede ve ne zaman bir bombanın patlayacağına dair tedirginlikle yaşam sürdürülemez. Onbinlerce insanın ölümü, yüzbinlerce yaralı, sakat, evini barkını terk etmek zorunda bırakılan milyonlarca göçmen savaşların gayri insani bilançosudur. Savaşlar doğa ve insan tahribatları nedeniyle halk sağlığını tehdit eden, insan eliyle yaratılan en büyük halk sağlığı sorunudur. Fiziksel, ruhsal, sosyal, çevresel ve siyasal sağlık açısından onarılmaz devasa sorunlara yol açar. Bugün yaşayan kuşağı etkilemekle kalmaz gelecek kuşaklarımızı da tahrip eder. Toplumsal yaşamda, toplumsal barışta onarılması güç, kalıcı yaralar oluşturur.

Sağlık emekçileri olarak; hastanelerimizde çalışma şevkimizi zedeleyen “sağlık ortamında şiddet”i azaltmaya, yok etmeye çabalarken, ülkemizin böylesi bir savaş ve şiddet sarmalına girmesine seyirci kalamayız.

Üyelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerine; hekimlere, hemşirelere, ebelere dişhekimlerine, eczacılara, teknisyenlere, sosyal hizmet uzmanlarına, laborantlara, taşeron sağlık işçilerine, hasta bakıcılara yani bir ekip hizmeti olan sağlığı birlikte ürettiğimiz sağlıkçılara seslenmek istiyoruz:

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın ve barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmamak zorundayız.

Her gün poliklinikte, ameliyathanede, MR’da -BT’de, eczanede, laboratuvarda, serviste bir arada olduğumuz, derdine şifa olmaya çabaladığımız milyonlarca yurttaşımıza seslenmek istiyoruz;

Her yer savaş alanı; ölüm, yaralanma ve düşmanlıklarla dolacaksa,

oyuncak taşıyan gençlerin bedenlerini parçalayan bombaların sisi dağılmadan, körüklenen savaşla birlikte ülkenin dört bir yanına giden cenazelerle annelerin ağlamaları devam edecekse,

birilerinin iktidarı uğruna bu ülkede ölüm alkışlanacak, insan yaşamı bu kadar değersizleşecekse,

onarılmaz toplumsal yaralara zemin hazırlayanların, politikacıların, Türk-Kürt kardeşliğini, Alevi-Sünni komşuluğunu, yani toplumsal barışı zehirlemeleri engellenemeyecekse,

komşularındaki savaş ortamına körükle giden AKP hükümeti aynı yaklaşımı seçim gerilemesine rağmen geçici hükümet vasfıyla devam ettirebilecekse,

ve milyonlarca yoksul Suriyeli göçmenin vebalini taşıyan aynı hükümet şimdi de bir yandan İncirlik Üssü'nü ABD emperyalizminin hizmetine açıp bir yandan F-16’larla dört bir yana bombalar yağdıracaksa,

hükümeti, ordusu ve polisiyle 1990’ların karanlık günlerine dönüldüğüne dair herkeste kaygılı bir bekleyiş başlamışsa,

geçici hükümet Eğitim-Sen gibi demokrasi mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan sendikanın basılmasını, yargısız infaz yapılmasını olağanlaştıracak ve binlerce kişi keyfi biçimde tutuklanacak ve hatta Cumhurbaşkanı tarafından “niye daha fazla tutuklama olmuyor” hayıflanması yapılabilecekse,

ve televizyonları, gazeteleri, sanal ortamlarıyla bu ölüm iklimine, savaş politikalarına alkış sesleri gelecekse dört bir yandan…

Eğer ölüm yaşama galebe çalacaksa, eğer hastaneler yaşlanarak tedaviye ihtiyaç duyan milyonlar yerine kurşun ve bombalarla parçalanmış gençlerin bedenleri ile dolacaksa;

Bizler, yaralıya şifa, hastaya derman olmaya çabalayanlar; hekimler, hemşireler, ebeler, dişhekimleri, eczacılar, teknisyenler, sosyal hizmet uzmanları, taşeron sağlık işçileri, laborantlar, hasta bakıcılar neden gece gündüz çalışıyor, çabalıyoruz?

Tek bir hastanın küçücük umutları büyük bir müjdeye dönüşsün diye binlerce hekim neden ameliyathanelerde ter döküyoruz?

Ateşlenmiş tek bir çocuğu iyileştirmek için yanı başında sabahlara kadar onbinlerce hemşire neden nöbet tutuyoruz?

Doğumhanedeki bebekten, huzurevindeki yaşlısına kadar tek bir canın tedavi süreci aksamasın ve yaşama tutunabilsin diye, ilacını, tetkiklerini, grafilerini  temin eden, inceleyen, ulaştıranlar; eczacılar, laborantlar, teknisyenler, hasta bakıcıları neden gece gündüz koşturuyoruz ?

Savaş politikacıları şunu çok iyi bilsin ki, biz bu işte yokuz! Savaş cephenize bizi yazmayın…

Bizim gündemimizde savaş değil barış olacak.

Hedefimiz savaş olmayan bir ülkede kızamıktan, diyabetten, astımdan, hipertansiyondan, kanserden yakınan hastalara şifa bulmak, halkımıza psikososyal hizmetleri sağlamak olacak. Aldığımız eğitimi, akıttığımız teri sizlerin politik hesaplarınıza alet etmemeye yeminliyiz, hastalarımız için kullanmaya kararlıyız.

Açıklıkla görüldüğü üzere savaşa taraf olan ülkemiz ve ortadoğu halkları değildir. Hepimiz için çözüm, barış ve demokrasiden geçmektedir. Yayılmacı politikaların ortadan kaldırıldığı, insanca yaşamanın mümkün olduğu, özgür, eşit, sömürüsüz, her türlü tahakkümün ortadan kalktığı bir dünya ve toplumsal sistem savaşların panzehiridir.

Biz burada bir kez daha tüm sağlıkçılar adına bu önlenebilir soruna sessiz kalmanın, demokratik çözüm yollarını kapatmanın, savaş politikalarını sürdürmenin bir insanlık suçu olduğunu, bu soruna sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı barış için her türlü demokratik mücadele yöntemlerini kullanacağımızı ilan ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Türk Hemşireler Derneği

Ebeler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Türk Medikal Radyo Teknoloji Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

ACI KAYBIMIZ

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin kurucusu, ülkemizde profesyonel hemşireliğin öncüsü Hocamız Prof. Dr. Eren Kum 20 Mayıs 2015 Çarşamba günü vefat etmiştir. Değerli Hocamız için 21 Mayıs 2015 Perşembe günü Saat 09:00’da Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi M Salonu’nda tören düzenlenecektir. Cenazesi aynı gün İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı'na, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Hocamıza tanrıdan rahmet, yakınlarına ve tüm hemşirelik camiasına baş sağlığı dileriz.

Türk Hemşireler Derneği

20.05.2015

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair 27.02.2015 tarihli Yönetmelik

Türk Hemşireler Derneği, 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı  Kuruluşları Tarafından  Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına dair Yönetmeliğin muhtelif Madde, Bent ve Fıkralarının hukuka aykırı olması nedeniyle iptali istemiyle Danıştay Başkanlığı’na 27.04.2015 günü baş vurmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

20.05.2015

BASIN AÇIKLAMASI

Aşağıda yer alan Basın Açıklaması, 12 Mayıs 2015 tarihli Hürriyet Gazetesi Türkiye Baskısında da yer almaktadır.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

12 Mayıs 2015 Dünya Hemşireler Günü

BASIN AÇIKLAMASI

(Yer: Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu, Saat: 13:15)

T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu

 * 17.12.2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan hemşirelerin Ek Gösterge; Özel Hizmet Tazminatı; Sağlık Hizmetleri Tazminatı; Nöbet Ücretleri; Sağlık Personeli Mahrumiyet Yeri İkramiyesi; Yıllık İzin; Mesleki Gelişim İzni; Güvenli ve Sağlıklı Koşullarda Çalışma Hakkı; Sendikal Haklar ve Yürürlükten Kaldırılmasını Talep ettiğimiz Bazı Kanunlar Hakkında ki taleplerimize ne zaman cevap vereceksiniz?

 * 24.12.2014 günü sunduğumuz Fiili Hizmet Zammı talebimize ne zaman cevap vereceksiniz?

 * 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu (RG: 26510) ile güvence altına alınan HEMŞİRE UNVANINI neden korumuyorsunuz?

 * HEMŞİRELİK UYGULAMASININ KAPSAMINI güvence altına alan Hemşirelik Yönetmeliği 2010 (RG: 27515) ve 2011’ i (RG:27910) neden uygulamıyorsunuz? Yaptığınız başka düzenlemelerde Hemşirelik Yönetmeliğini neden hiçe sayıyorsunuz?

 * Bizi neden taşeron çalışmaya zorluyor, güvencesiz çalışma koşullarına mahkum ediyorsunuz?

 * Neden bize DİĞER Sağlık Personeli, YARDIMCI Sağlık Personeli, HEKİM DIŞI Sağlık Personeli demekten vaz geçmiyorsunuz?

 * Tüm sağlık çalışanlarına sağlık personeli demeyi, yeri geldiğinde her birinin yasa ya da yönetmeliklerle koruma altına alınmış unvanlarını kullanmayı neden istemiyorsunuz?

Bu sorular, şiddete maruz bırakılmakta olduğumuzun ifadesi değil midir?

Bunlara cevap vermek gerekmez mi?

Destekleyen kuruluşlar: Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Sağlıkla Dergisi Mart 2015, sayı 17, sayfa 21-23’de yer alan Türkiye’ de Bir Sivil Toplum Kuruluşunun Hemşirelikle İlgili Gelişmelere Yaklaşımı başlıklı yazı, iki örgütün bakış açılarını yansıtması açısından önerilen bir yazıdır.

Bilgilerinize.

THD Genel Merkez

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NİN
 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ

(Hemşire Maaşlarında Değişiklik Önerisi Dahil)
 
(13 Nisan 2015)

BASIN AÇIKLAMASI

13 Mart’ta g(ö)revdeyiz!

Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de…

Değerli Basın Emekçileri,

14 Mart Sağlık Haftası’ndayız. Sağlığımız ve haklarımız için, halkımızın sağlığı için bugün aciller dışında sağlık hizmeti üretmiyoruz.

Sayın Sağlık Bakanı bu kararımızı duyunca demiş ki; “Her şey iyi giderken bu iş bırakmaya anlam veremiyorum.”

Birlikte bir bakalım isterseniz tabloya. İyi olanı bulalım birlikte.

Bakın bizler nasıl, hangi koşullarda çalışıyoruz:

Özelde ciro, kamuda performans baskısı,

Yönetici/amir baskısı, kötü muamele, yıldırma,

Şiddet tehdidi,

Havasız, penceresiz, aydınlatmaları kötü

çalışma alanları,

Kendi görevimiz olmayan işleri yapmaya zorlanma,

İş güvencesiz, taşeron sistemi,

Her gün başka bir semt polikliniğine rotasyonlar,

Özellerde aylarca maaşsız çalışma,

Öğle yemeği için verilebilen yarım saatlik aranın dışında

molasız, adeta nefes almadan çalışma,

Polikliniklerde günde 80, 100, 150 hasta bakılması,

Birinci basamakta 2000 yerine 3600 kişiye varan bir nüfusa hizmet verilmesi,

Bir gün gündüz bir gün gece çalışılan acil servislerde

kimi zaman tek bir hekimin günde 500 hasta bakması,

36 saat kesintisiz çalışma,

servis nöbeti tutan öğretim üyeleri,

7 gün 24 saat icap nöbeti

Ve bütün bu ağır çalışmanın sonunda, emeklilikte sefalet ücreti…

 

Yani;

Çalışma ortamları sağlıksız,

çalışma temposu sağlıksız,

çalışma süreleri sağlıksız,

dinlenme süreleri sağlıksız,

nöbet ortamları sağlıksız.

Adeta bir kölelik düzeni.

Anayasa’nın yasakladığı angarya serbest olmuş, namus ve şeref üzerine edilen Anayasa’ya bağlılık yemini unutulmuş.

Bu tablo biz sağlık çalışanları için de hastalarımız için de iç açıcı değildir.

 

Halkımız için durum nasıl, peki?

Sağlıkçıların çalışma şartları bu iken, hastalarımızın sağlıklı olabilmesi mümkün mü?

Kim bu şartlarda iyi sağlık hizmeti aldığını söyleyebilir.

Kim ister 100.veya 150. hasta olarak  muayene olmayı,

hekimine güvenmediği için hastane hastane,doktor doktor dolaşmayı.

Muayene odasında 5 dakika, faturası ya eczanede ya da bordroda.

İşin özeti budur.

 

Sağlık Bakanlığı’nı  uyarıyor ve talep ediyoruz:

 • İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. Çalışma koşullarımız acilen düzeltilsin.
 • Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir talep ediyoruz.
 • Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.
 • Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliği giderek bozulmakta, bu halkımızın geleceğini tehdit etmektedir. Sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.
 • 2007 sonrası hemşirelik mesleğine açıklık getiren yasa ve yönetmelik hükümlerinin gereğini yapmadığınız gibi, bu hükümleri  kısa bir süre sonra ardı ardına  yaptığınız başka düzenlemelerle işlemez hale getirdiniz. Böylece meslek yok olma aşamasına geldi. Bu duruma son vermek üzere gereken düzenlemeleri derhal yapınız.
 • Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Bakanlığa çağrımızdır. Birinci basamakta çalışanlarına her gün yeni bir görev dayatmaktan vazgeçin.

Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Ocak ayı başından beri her Cumartesi günü olduğu gibi 14 Mart’ta da aile hekimlerinin ve ASM çalışanlarının nöbet direnişinin süreceğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz.

Biz sağlık alanındaki tüm örgütler dayanışma içinde mücadelemizi “herkes için, alan için de veren için de sağlık” gerçekleşene dek sürdüreceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 

Devrimci Sağlık iş Sendikası 

Türk Hemşireler Derneği

Ebeler Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologlar Derneği 

Aktif Sağlık-Sen

13 Mart 2015 günü 5 isteğimiz için G(ö)revdeyiz!

Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı: Ekmeğimiz, Geleceğimiz Çalınıyor

Hükümet 9 Şubat 2015 günü TBMM Başkanlığına “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı” adı ile bir tasarı sundu. Tasarı 12 Şubat 2015 günü Komisyonlara görüşülmek üzere hızla gönderildi.

Hep yapıldığı gibi Tasarının hazırlık aşamasında çalışanların, onların temsilcilerinin alınmasına gerek duyulmadı. Tasarı bütünüyle sermayedarlar için ve onlara ucuz işgücü yaratmak üzere hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Tasarı ile ilgili bilgileri üyelerimize ve halkımıza sunuyoruz.

 • Tasarının genelinde ve özellikle 12 ve 16 ve 37/9 maddelerinde, ülkemizdeki KAMU ve özel sağlık kuruluşlarında yabancı hemşire ve yabancı sağlık personeli çalıştırılmasına izin verilmesi planlanmaktadır.
 • Tasarının 37/9 maddesinde ise açıklıkla Sağlık Bakanlığı tarafından yabancıların artık 4924 sayılı Yasa kapsamında kamu sağlık kuruluşlarında da istihdam edileceği belirtilmiştir.
 • Tasarının 14. Maddesinde ise kamu ve özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra yabancıların kendi adlarına bağımsız çalışma ve bu amaçla kuruluş açmasına ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır.
 • Tasarının 10. Maddesinde ise sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancıların Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek ön izinle çalışabileceği belirtilmiştir.
 • Serbest Bölgelerde ise çalışma izinlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiş olmakla birlikte; 663 sayılı KHK ile oluşturulacak Sağlık Serbest Bölgelerinde çalıştırılacak sağlık personeli yönünden ön izin gerekip gerekmeyeceği ise her hangi bir açıklığa sahip değildir.
 • Vatandaşlık koşulu aranan bütün meslekler ile sağlık alanında hala vatandaşlık koşulu bulunan “diş hekimi, eczacı, ebe ve hasta bakıcı”lık  Bakanlar Kurulu kararı ile yabancıların çalışmasına açılmaktadır.
 • Yabancı istihdam politikasını oluşturacak Danışma Kurulu’nda emekçilerin sendikaları ile meslek örgütü temsilcilerine yer verilmemiştir. Emekçilerin geleceklerini belirleyecek kurullar emekçilere kapatılmaktadır.

Tasarının nasıl bir ihtiyaca dayalı olarak çıkarıldığını açıklayan Genel Gerekçesinde yer alan çarpıcı bazı ifadeler tasarının hazırlanmasında ki temel niyeti ortaya çıkarmaktadır.  Şöyle ki“… Ülkemizin bulunduğu coğrafyada artan savaşlar, ekonomik dar boğazlar, göç veren ülkelerin işsizlik sorunu ya da düşük gelir politikaları gibi daha çok ekonomik nedenler ülkemizin cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunmuştur… Ülkemizin son oniki yılda yakalalan ekonomik istikrar nedeniyle yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmesi, bu nedenle ihtiyaç duyulacak yabancı istihdamının sağlanması, kayıt dışı yabancı istihdamı ile mücadele edilmesi…”  Gerekçeden alıntıladığımız bu cümlelerden Tasarının, Türkiye’yi ucuz emek gücü yönünden de cazibe merkezi haline getirmeye azmettiğini anlayabiliriz.

Ülkemizde çok sayıda fakülte ve yüksekokulun dışında açılan yüzlerce sağlık meslek lisesi nedeniyle hemşirelikte çok önemli bir kalite ve işsizlik sorunu ortaya çıkmıştır. Aynı sorun diğer sağlık meslek mensuplarının eğitiminde de mevcuttur. 

Nitelikli sağlık hizmetinin iyi yetişmiş sağlık meslek mensuplarınca verilebileceği açıktır. Halkımıza verilecek sağlık hizmetinin niteliğiyle doğrudan ilişkili bir sorun ile karşı karşıyayız.

Bunun yanına Türkçe dil bilgisi zorunluluğunun ilk yıl için kaldırılması uygulamalarıyla hemşirelik alanı daha derin bir nitelik sorunu ile baş başa bırakılmaktadır. Özel sağlık hizmetleri için düşülen bu durumun mevcut tasarıyla kamu sağlık kuruluşlarına da yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Tasarıda yer alan yaklaşım ve ülkemizdeki koşullarda kamu sağlık hizmetlerinde yabancı istihdamına ve bağımsız çalışmaya izin veren düzenlemeler hem gelenler hem ülkemizdeki sağlık personeli için ucuz iş gücü temin etmeye dönük bir sömürü projesi olarak değerlendirilmektedir.

Tasarı  TBMM ‘de ön sırada tartışılmayı bekliyor.. .Ancak İç Güvenlik Yasa Tasarısı nedeniyle olsa gerek şimdilik bekliyor. Hukuk Büromuza bu konuda istediği bilgileri verdik.. Örneğin, evet birçok ülke Kanada, ABD, Büyük Britanya gibi gelişmiş ülkeler de yabancı hemşire çalıştırıyor. Ancak çok önemli bir farkla. Bu ülkelerde var olan güçlü hemşirelik kuruluşları diplomaların denkliğini incelediği, giriş sınavlarını, dil sınavlarını belirlediği gibi, çalışanın izini belirlediği ilkeler doğrultusunda sürekli izliyor, değerlendiriyor ve gerekirse duruma müdahale ediyor. Bizde bırakınız THD’ yi, TTB gibi bir kuruluşa bile böyle bir yetki verilmiyor. Tüm bu işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı başkanlığında yürütülecek olan Yabancı İstihdam Politikası  Danışma Kuruluna veriliyor. Bu kuruluşun gerek görürse örneğin meslek kuruluşlarında da görüş alabileceğine tasarıda yer verilmiş.

Görüş alınacak!?

Şimdiye kadar alındı mı?

Hemşire yardımcısı kanunla getirilirken mi alındı?

İhtiyaç var diye yüzlerce niteliksiz okul açılırken mi alındı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşireliği yok edilirken mi alındı?

Halk sağlığı hemşireliği yok edilirken mi alındı?

Başhemşirelik yok edilirken mi alındı?

Alınır gibi yapıldığı zaman, görüşlerimize değer verildi mi?

Hayır!

Mücadelemize devam ediyoruz, edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımızla.

THD Genel Merkez

25.02.2015

ÇAĞRI!

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ,

HAKSIZ ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİRENEN İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLE EGE ÜNİVERSİTESİNDE Kİ MESLEKTAŞLARININ,

ADINI ŞİMDİLİK AÇIKLAMAYACAĞIMIZ BİR ÜNİVERSİTEDE Kİ HEMŞİRE EMEĞİNİ TAŞERONA TESLİM ETME GİRİŞİMİNE DİRENEN MESLEKTAŞLARININ

ONURLU MÜCADELESİNİ TÜM GÜCÜYLE DESTEKLEMEKTE, ONLARI SAYGIYLA SELAMLAMAKTADIR.

ÇALIŞMA YAŞAMININ KATLANILMAZ HALE GELMİŞ KOŞULLARINDAN, HAKSIZLIKLARINDAN PERİŞAN HALE GELMİŞ YIĞINLA MESEKTAŞIMIZ VAR. BİZE TEK TEK ULAŞIYORLAR. SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ. TEK KİŞİYE AİT SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI GÜCÜMÜZDEN ÇOK ŞEY KAYBETTİRİYOR. NEDEN EGE, DOKUZ EYLÜL VE ADINI GEREKİRSE DAHA SONRA VEREBİLECEĞİMİZ BİR ÜNİVERSİTEDE Kİ MESLEKTAŞLARIMIZIN YAPTIĞI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KURUM/ KURULUŞ ÇALIŞANLARI OLARAK TOPLUCA SAHİP ÇIKMIYORUZ?

BİLİNMELİDİR Kİ MÜCADELE, ÖRGÜTLÜ VERİLMEDİĞİ TAKTİRDE “KAYIP” GENELLİKLE KAÇINILMAZ OLMAKTADIR.

BU NEDENLE,

MESLEĞİ BİR DEĞER OLARAK KORUMAYI VE GELİŞTİRMEYİ İLKE EDİNMİŞ VE TÜM MÜCADELESİNİ BU İLKE ETRAFINDA ŞEKİLLENDİRMİŞ OLAN THD’DE BİRLEŞİNİZ.

SAYGILARIMIZLA.

THD GENEL MERKEZ

16.02.2015

YÖK BAŞKANINI ZİYARET

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Saadet Ülker ve Hemşirelik
Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Okumuş 27 Ocak 2015 günü saat
19:00'da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile makamında görüşmüştür.
Görüşmenin konusunu hemşirelik eğitimi ile ilgili temel sorunlar ve çözüm
önerileri oluşturmuştur. 40 dakikadan biraz fazla süren görüşmede, Sayın
Başkan'ın hemşirelik eğitimi konusunda ki kaygılarımızı yürekten
duyumsadığına, getirdiği açıklamalar ve yorumlarla tanık olduk. Çözüm için
verdiği sözlere  çok sevindik. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

28 Ocak 2015

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile  Kamu Hastane Birlikleri (KHB) hakkında ki  görüşünü THD, bu konular henüz tasarı halindeyken  meslektaşlarıyla paylaşmıştır.  THD paylaştığı  görüşünü muhafaza etmektedir.

Bildiğiniz gibi sözleşmeli olarak çalışan Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticilerine  Sağlık Bakanlığı tarafından dönemsel karneler verilmektedir. Sağlık çalışanları da KHB 'ne karne vererek sağlık bakanlığını değerlendirmektedir.

Sağlık Bakanlığı karne verme kapsamında, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün çalışmalarını değerlendirmek üzere iki ölçüt oluşturmuştur . Bunlar, “klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, eşdeğeri sağlık memuru ve ebe) ile 16:00-08:00 saatleri arası yatan hasta başına düşen sağlık personeli sayısıdır. Bilindiği üzere Sağlık Bakım Müdürlükleri altında en fazla çalışan meslek grubu hemşiredir. Getirilen iki ölçüt, Bakım Hizmetleri Müdürünün kuruma hemşire çekme ve kurum içinde çalışan hemşirelerden azami ölçüde  yararlanmaya yönelme gayreti içerisine girmesine neden olmakta, bu da  hizmetlerde  ve çalışanlar üzerinde olumsuz gelişmelere yol açabilmektedir.

Hemşirelik Hizmetlerinin Başhemşirelik yerine Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ile yürütülmesi konusunda derneğimize  çok sayıda şikayet gelmektedir. Bu şikayetleri değerlendirdik ve daha geniş kesimlerin bu konuda ki görüşünü almak üzere bir çalışma yapmaya karar verdik.

Bu çalışma kapsamında  sizlerden beklentimiz, aşağıda yer alan soru kağıtlarından her ikisini de   cevaplamanız, ayrıca, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ile hemşirelik  arasında ki  ilişkiyi, hizmetin verimliliği, çalışanın memnuniyeti yönünden   değerlendiren görüşlerinizi  THD ile yazılı olarak  da paylaşmanızdır.

Adresimiz bildiğiniz gibi info@thder.org.tr . Her zaman olduğu gibi ilettiğiniz bilgilerin sizin izniniz olmadan herhangi bir yerde yayımlanmayacağını ya da sözlü olarak beyan edilmeyeceğini bilmenizi isteriz. THD bu konuda güven oluşturmuş bir dernektir.

 

Teşekkür ederiz

Saygılarımızla

THD Genel Merkez

21.11.2014

 

https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/519921  Tüm  sağlık çalışanları için soru kağıdı 

http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/anket.aspx  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü  yönerge üzerinden değerlendirme.

6514 Sayılı Torba Kanun - Hemşire Yardımcılığı

6514 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun'un (18 Ocak 2014, R.G : 28886)  muhtelif maddelerinin iptali istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği  ve  Türk Hemşireler Derneği bu torba kanunun kendi mesleklerine ilişkin bölümlerine Anayasa'ya aykırılığı yönünden yaptıkları çalışmaları CHP'ye iletmişler, bu çalışmalar da itiraz dilekçesinde yer almıştı.

Anayasa Mahkemesi, 7 Kasım 2014 tarihinde açıkladığı kararı ile tüm istemler yönünden itirazları reddetmiştir.

Türk Hemşireler Derneği’nin Kanunun   24. Maddesinde yer alan Hemşire Yardımcılığı hükmüne ilişkin  CHP'ye iletmiş olduğu itiraz gerekçesi.

Bilgilerinize sunarız.

10.11.2014

THD Genel Merkez

03.09.2014 Tarihli Dava Hakkında

22.05.2014 günü  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hakkında Türk Hemşireler  Derneği  03.09.2014  günü yargıya baş vurmuştur. Bilgilerinize sunarız.
 
THD GENEL MERKEZ
 
05.11.2014

Lisans Tamamlama Konusunda

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının  33. madde’sinin geçici 68 maddesinde yer alan …….sağlık bilimleri alanında ön lisans diploması almış olanlara, Yükseköğretimin belirleyeceği ilişkili alanlarda, Sağlık Bakanlığında çalışanlara öncelik tanınarak lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim metotları ile verilebilir” ifadelerinin açıklığa kavuşturularak düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur (Haziran 2014).  Konuyu yakından takip etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

17 Temmuz 2014  

UYARI: Hemşirelerin yazılı istem almadan uygulama yapmaları…

Meslektaşlarımızın Dikkatine,

Son zamanlarda giderek artan bir biçimde meslektaşlarımızdan derneğimize gelen bir şikayeti sizlerle paylaşma gereği doğmuştur. Çünkü konu olağanüstü önemlidir.

 Şikayet konusu şudur:   Bazı kurum ve kuruluşlarda hekimler tanı tedaviye ilişkin taleplerini yazılı olarak bildirmek yerine sözel olarak bildirmekte, meslektaşlarımız da sözel istemi kabul ederek girişimde bulunmaktadır.

Bu uygulamaya göz yuman meslektaşlarımızın konu ile ilgili mevzuatı kendilerinin ve hastalarının yararı için bir an önce okumalarını ve bu uygulamadan vaz geçmelerini dileriz.

THD kendisine ulaşan bu mesajlar hakkında gereken girişimleri resmi olarak da yapmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

06 Haziran 2014

ICN Duruşu

Değerli Meslektaşlarımız,

Uzun zamandan beri yaşadığımız ve giderek yaygınlaşan  “hemşirelik” mesleğinin temel  eğitim, yönetim ve uygulamasının (görev, sorumluluk yetki kapsamında) sağlıkta başka meslek mensuplarına yaptırılması, hemşirelik meslek unvanının bu yol ile ihlal edilmesi ve halkın sağlığının tehdit altına sokulması çok ciddi bir sorun arz etmektedir. Bu durum yalnızca  halkın sağlığı yönünden değil, aynı zamanda, hemşire olmak üzere eğitimine devam eden  ve  mezun olup hemşire unvanı alanlar yönünden de bir insan hakkı ihlali konusu olmaktadır.

1949’ dan bu yana üyesi olduğumuz Uluslar arası Hemşirelik Konseyi  (ICN) zaman zaman önemli bulduğu konularda ki duruşunu/ tavrını konu ile ilgili olarak yazılı bir biçimde ifade etmektedir.

Yukarıda değindiğimiz konularda  dört ICN Duruşunu sizlerle paylaşma gereği  doğmuştur. Biraz dikkat edilirse, Türk Hemşireler Derneği’nin uzun bir zamandan bu yana verdiği mücadelenin bu konular etrafında sürdüğü anlaşılacaktır. Bu mücadele toplum, hemşirelik ve hemşireler  adına  bir değeri koruma ve geliştirme mücadelesidir. Dikkatle okunması, değerlendirilmesi ve THD’ ye bu mücadelesinde verilen desteğin artırılması  dileği ile.

Saygılarımızla

THD Genel Merkez

2 Haziran 2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Hemşirelik Haftası nedeniyle Gaziantep İl Sağlık Müdürü Sayın Karakök'ün açış konuşması ve Sözcü Gazetesindeki haber hemşirelik camiasında tepkiye neden olmuştu. THD Genel Merkez olarak şube başkanımız aracılığıyla konu hakkında yaptığımız görüşmeler sonucunda Sayın Karakök bizi telefonla arayarak üzüntü ve özürlerini iletti. Daha sonra da bir yazılı açıklama gönderdi. Bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ediyoruz.

THD Genel Merkez

16.05.2014

SOMA!

YÜREĞİMİZ YANIYOR.

13 Mayıs 2014

Türk Hemşireler Derneği


 

SEVİNÇ ve HÜZÜN

Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede  maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her  can için çalan sirenle birlikte yüreklerimize umut ve sevinç doldu/ doluyor. 

Ülkemizin trafiğinde  yol alamadığı için cankurtaranlar  hep  acı acı siren çalıyorlar. Ama bu sirenler bize "can kurtarılabilecek mi acaba"nın keder ve telaşını yaşatıyor. 

Biz de başarabiliriz. Başarmalıyız.

THD Genel Merkez

14 Ekim 2010

 

Mersin’de Başlayacak Olan Eğitici Eğitimi Sertifika Programı Hakkında Önemli Duyuru!

Değerli Meslektaşlarımız, 15 Nisan 2014 günü THD e-postasına gelen mesajla ilgili olarak 16 Nisan 2014 günü YÖK’e yazdığımız yazı sonrası konu hakkında YÖK’ten edilen bilgiyi önemi nedeniyle sizlerle sayfamızdan paylaşıyoruz.

 

“… Kadir Has Üniversitesinin bu yönde hiçbir teşebbüsü yoktur… YÖK tarafından bu konuya yönelik bir onay ne talep edilmiş ne de onay verilmiştir… Konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulacaktır.”

THD Genel Merkez

21 Nisan 2014

Bu Şiddet Sona Ersin

Halkımızın Dikkatine!

 

Özel Hastanelerin, “halkımıza” cumartesi-pazar, bayram ve özel günlerde de normal poliklinik hizmeti verme taleplerini kınıyor, bu talebe SGK’ nın verdiği ret yanıtını destekliyor ve halkımızı bu yanıta sahip çıkmaya davet ediyoruz.

SGK’ nın yanıtı, çalışma saatleri, iş yeri güvenliği, iş güvenliği ve ücret yönünden önemli sorunlar yaşayan sağlık çalışanlarının da “halktan” birileri olduğunu, bu nedenle hak, adalet, eşitlik kavramlarının sağlık çalışanlarını da kapsadığını, kapsaması gerektiğini hatırlatan çok değerli bir yanıttır.

Sağlık çalışanlarının ruhsal, sosyal ve ekonomik yönden tüketilmekte olduğunu görmezden gelmekte tüm uyarılara rağmen ısrar eden zihniyetin asıl amacının “halkımız” değil, “para” olduğunu biliyoruz.. Daha çok ve daha çok para … ne olursa olsun daha çok, daha çok.

Soru: Sağlıktan para kazanılması için sağlığın bozuk seyretmesi gerekir. Kim kazanır bu bozukluktan?

Soru: Sağlıklı kalmanın maliyeti çok yüksek. Kim ödeyebilir bu maliyeti?

Durum kara bir mizaha dönüşmüştür.

Daha çok diye diye, toprağı, suyu, havayı, neredeyse kaybetmek üzereyiz… insanla birlikte kaybetmek üzere!

 

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

08.04.2014

 

Meslektaşlarımıza Önemle Duyururuz!

Hemşirelikte Şiddetle İlgili Mevzuat

THD Hukuk Bürosu, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili güncel mevzuatı süzerek, kamunun yanı sıra  üniversite ve özel sağlık kuruluşlarında da çalışan hemşireleri içeren bir bilgi notu hazırlamış, bu bilgi notuna, ilgili mevzuat ve genelgeleri de eklemiştir. Konu ile ilgili olarak Hukuk büromuzun  yaptığı bu önemli hazırlık, meslektaşlarımızın muhtelif yönlerden ve muhtelif biçimlerde maruz kalabilecekleri şiddet karşısında bireysel ve kurumsal olarak neler yapabilecekleri konusunda  yol gösterici olma özelliği taşımaktadır. Değerlendirilmesi dileği ile bilgilerinize sunarız.

17.12.2013

THD Genel Merkez

 

Bilgilendirme Metni-Thd

Anayasa- Uluslararası Sözleşme-Yasa Maddeleri

113-Beyaz-Kod

Hukuki Yardım Hakkında Yönetmelik

120 Çalışan genelgesi

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 1

İç İşleri Bakanlığı Genelgesi 2

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım