Anadolu Sağlık Merkezi Vaka Yönetimi Hemşireliği Kursu, 22-23 Ekim 2014 / Kocaeli

Detaylı bilgi için tıklayınız..

Türk Hemşireler Derneği’nden son günlerde yaşanan olaylarla ilgili Basın Açıklaması

Sayın Başbakan!

Dünya Sağlık Örgütünün 1948’den bu yana yürürlükte olan sağlık tanımı şöyledir:

Sağlık sadece hastalığın olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmaktır.

Bu tanımı biraz açarsak, sağlıklı insan ya da canlıya sağlıklı diyebilmemiz için onun fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması gerekir.

Bu tanımdan yola çıkarak özellikle son günlerde yaşananlara ve onun gerisine kısaca baktığımızda;

Farklı düşüncenin ifade ediliş biçiminin benimsenmediğine ve ifade edenlerin  “çapulcu” olarak nitelendirildiğine tanık olduk.

Sosyal ve zihinsel yönden öylesine sarsıcı ki bu söylem, insanın tansiyonunu çıkartıp hastalandırabilir, dahası, beyin kanamasına uğratıp felç edebilir, öldürebilir.

Olaylar için, “…sizden yüz kişi çıkarsa ben bir milyon kişi çıkartırım meydanlara…” denildiğine tanık olduk.

Sosyal ve zihinsel yönden öylesine sarsıcı ki bu söylem, insanın tansiyonunu çıkartıp hastalandırabilir, dahası, beyin kanamasına uğratıp felç edebilir, öldürebilir.

“…Polis gereğinden fazlasını yaptı, eyvallah!...” denildiğine tanık olduk.

Bu söylem zihinsel yönden öylesine perişan edici bir söylem ki insanı insan olmaktan çıkartıp, ben kimim, neyim, neredeyim sorularına cevap veremeyecek hale getirebilir.

Sağlıkta, her alanda ve son günlerde meydanlarda alabildiğine şiddet var.

Hastalanmış, sıkışmış, öfke yüklü bir toplumu yönetmek durumunda kalıyorsunuz.

Buna da “eyvallah” denilirse, halimiz nice olur Sayın Başbakan!

Saygılarımızla.

 

Türk Hemşireler Derneği

03 Haziran 2013

Değerli Meslektaşlarımız,

Gezi olayları nedeniyle Uluslar arası Hemşirelik Konseyi'nden gelen destek mektubu (orjinali) ile İsviçre Hemşireler Derneği'nin aynı konuda Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı yazıyı (orjinali) sizlerle paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

26.06.2013

BASIN AÇIKLAMASI

TOPLUMSAL OLAYLARIN BASTIRILMASINDA KULLANILAN KİMYASAL GAZLAR YASAKLANMALIDIR, GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HAKLI TALEPLERİNİ DİLE GETİRENLERE KARŞI AŞIRI GÜÇ KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ, HASTANELER İNSANLARIN FİŞLENMESİ İÇİN BİLGİ TOPLAYAMAZ, SAĞLIK EMEKÇİLERİ BUNA ALET EDİLEMEZ!

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

Emekli ve Çalışan meslektaşlarımızın ÜCRETLERİNİN ARTTIRILMASI ve ÖZLÜK HAKLARININ DÜZELTİLMESİ için yaptığımız çalışma sonuçlanmış ve TBMM Başkanlığına KANUN TEKLİFİ verilmesi için, parlamentoda temsil hakkı olan 4 Siyasi Parti Genel Başkanlığı'na çalışma metni gönderilmiştir. Bilginize sunarız. Saygılarımızla.

05.06.2013

THD GENEL MERKEZ

Meslektaşlarımızın Dikkatine,

Medi Haber de yayımlanan "HEMŞİRELER DOKTOR OLACAK " başlıklı haberin Reuters  Haber  Ajansı kaynaklı bir haber olduğu ifade edilmektedir. THD, bu ajansın Ankara Bürosunu aramış (0312 219 20 25) haberin kesinlikle kendilerinden kaynaklanan bir haber olmadığı bilgisini almıştır.

Aynı haber bir başka e-posta mesajında da TBMM TV kaynaklı olarak verilmektedir. TBMM TV haber sorumlusu ile görüşülmüş, bu haberin TBMM TV ile hiçbir ilgisi olmadığı ifade edilmiştir.

Bu durum bizlere bir kez daha, bir haber yayımlanmadan önce kaynağının araştırılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
THD Genel Merkez

http://www.medihaber.net/2012/04/03/hemsireler-doktor-olacak/

ACİL! Değerli Meslektaşlarımız

Bu yıl 14 Mart 2013 Tıp Bayramı kapsamında Sağlık Bakanı’na iş, gelir, gelecek güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve halkın sağlık hakkına duyarlılık gibi önemli başlıklar altında ki taleplerimizi birleştiren 14 Talep ilettik.

Ancak görünen o ki, taleplerimiz dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle, Sağlık alanında faaliyet yürüten bazı meslek örgütleri ve sendikalar olarak sağlık çalışanları bildirgesi niteliğinde hazırladığımız imza metnini ülkemizin dört bir yanında hem sağlık çalışanlarına hem de halkımıza imzalatıp Sağlık Bakanlığına teslim edeceğiz. İmza metnini, afiş ve bildirgeleri sayfamıza yerleştirdik. İmza için bunları çoğaltıp dağıtabilirsiniz.

İmzaların 22-31 Mayıs tarihleri arasında toplanmasını, 1 Haziran’da genel merkeze ulaştırmak üzere kargoya verilmesini bekliyoruz. 4 Haziran 2013 Salı günü tüm imzalar Sağlık Bakanlığına teslim edilecektir.

Halkımızın sağlığı ve mesleğimizin geleceği için gereken duyarlılığı göstereceğinize inanarak teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla. 21 Mayıs 2013

 

Prof. Dr. Saadet Ülker

Genel Başkan

Değerli Meslektaşlarımız,

18 Mayıs 2013 günü Hürriyet Gazetesi Ankara Ekinde yer alan ilan üzerine, Ankara Üniversitesi Rektörü ile aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanına bu gün kargo ile gönderdiğimiz mektup ek’de yer almaktadır.

Sağlık Meslek liseleri Hemşirelik Programı ile ilgili hukuk savaşımız Danıştay’da ki yeni yapılanma nedeniyle çok uzun bir süre ele alınamadığından sonlanamamış, dosyalarımıza bakan Daire, dosyaları yeni yeni ele almaya başlamıştır. Bize ne zaman sıra gelecek bilmiyoruz. Ama biliniz ki bu savaştan vaz geçmeyecek, iç hukuktan umut kalmayınca savaşımızı başka alanlara da taşıyacağız.

Bu savaş sömürüye karşı bir savaştır ve bu nedenle mevcut koşullarda hemen sonlanmasını beklemek boş bir hayal olur.

Bizler, verdiğimiz mücadele ile tarih önünde hesap verecek durumdayız.

Diğerleri düşünsün!

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

21 Mayıs 2013

Değerli Meslektaşlarımız,

 

13 Mayıs 2013 günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılan “Marmara Günleri 3” adlı toplantıya Sağlık Bakanımız Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında konuşmacı, dernek başkanımız ise bu konuşmanın hemen ardından yapılan panele konuşmacı olarak katılmıştır.

Sağlık Bakanımız ile aynı gün saat 16:00’ da İ.Ü Eczacılık Fakültesi Dekanı’ nın odasında İstanbul Şube Başkanımızın da katıldığı çok değerli bir görüşme yapılmış, sorunlarımıza ve çözümüne yönelik taleplerimiz sayın bakana yazılı olarak bildirilmiştir. Sayın Bakan, tekrar görüşeceğimizi bildirmiş ve 12 Mayıs Dünya 2013 Dünya Hemşireler Günümüzü kutlamıştır. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

THD Genel Merkez

15 Mayıs 2013

NOT: Miting ile ilgili fotoğraf ve videolar web sayfamızdan yayımlanmak üzere hazırdır. Ancak, iş yoğunluğu nedeniyle fotoğraflarda seçim yaparak sayfaya yerleştirme imkanını herhalde gelecek hafta bulabileceğiz.

Hemşirelik Mitingi

11 Mayıs 2013 Günü Dünya Hemşireler Günü Nedeniyle Yapılan Hemşirelik Miting’ inde Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Saadet Ülker’in Konuşma Metni


BASIN AÇIKLAMASI 07 Mayıs 2013

Türk Hemşireler Derneği, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle,  11 Mayıs 2013 günü  “Toplumumuzun Sağlığı ve Mesleğimizin Geleceği “ konulu bir miting düzenleyecektir.

Neden miting?

 Mesleğimizle ilgili olarak yıllardır sürdürdüğümüz hukuk mücadelemizde olumlu bir sonuca ulaşamadığımı, hiçleştirmeye yönelik politikaların hemşireleri, hemşire öğrencileri çok rahatsız etmesi ve bu aşırı rahatsızlığın miting talebine dönüşmesi nedeniyle yapılmaktadır. 

Devamı için tıklayınız

Dr. Ersin Arslan'ın Ölüm Yıldönümünde Şiddete Uğrayan Tüm Sağlık Çalışanları İçin G(Ö)REVDEYİZ

Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin yıldönümü olan 17 Nisan 2013 Çarşamba günü tüm Türkiye’de tüm sağlık çalışanları  G(ö)REVDE olacak.

Tüm sağlık meslek örgütleri temsilcileri 11 Nisan 2013 tarihinde TTB’nde G(ö)REV etkinliği ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, Türk Dişhekimleri Birliği 2. Başkanı Serdar Sütçü, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Çetin Erdolu, Türk Medikal Radyoteknoloji Teknisyenleri Derneği Başkanı Nezaket Özgür, Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Hatice Uçak ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Hakan Erdoğan katıldı.

Basın toplantısında katılımcı örgütler adına ortak açıklamayı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayazıt İlhan okudu.

Açıklamada, 17 Nisan 2013 tarihinde acil hastalar, kanser hastaları, diyaliz hastaları ve yatan hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı bildirildi ve “Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini şiddete karşı sahici önlemler almaya ve şiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çağırıyoruz. Yurttaşlarımızı daha iyi bir sağlık sistemi için 17 Nisan gününe Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nden randevu almamaya, aldıkları randevuları ertelemeye, eylem ve etkinliklerde sağlık çalışanlarının yanında yer almaya çağırıyoruz” denildi.

Basın açıklamasına katılan Sağlık Meslek Örgütü Temsilcileri bu eyleme verdikleri desteği açıkladı. Türk Hemşireler Derneği Genel Sekreteri Hatice Uçak; "tüm meslektaşlarımızı "tarihsel bir görev olarak" bu eyleme destek vermeye çağırıyoruz" dedi. 

THD: Hastalarıma Hakları Olan Hemşirelik Bakımını Gerektiği Gibi Veremiyorum. Engeller Var. Engeller Kaldırılsın!

07 Mart 2013

altTürk Hemşireler Derneği (THD), hemşirelere ve sağlık çalışanlarına reva görülen acımasız/haksız uygulamalara dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek üzere 7 Mart 2013 tarihinde Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına, aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin de bulunduğu bazı sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri de destek verdi. Basın açıklaması metni THD Başkanı Saadet Ülker tarafından okundu.

 

THD BASIN AÇIKLAMASI
07.03.2013

HEMŞİRELER İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDE TAŞINAMAZ HALE GELEN YÜK, NASIL KALDIRILIR! ?

ÖNCE, SAĞLIK HİZMETİNDEYÜK’ÜN NELERİ İÇERDİĞİNİ AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK GEREKİR.

1-Sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz sürdürülmesi gereken bir hizmettir.

2-Hizmet bu nedenle sabah 09:00-17:00 arası sürdürülen ve bu nedenle biyolojik ve toplumsal yaşamımızla uyumlu zamanlar içinde yürütülen hizmetlere hiç ama hiç benzemez.

3-Sağlık hizmeti sunanlar, 09:00-17-00 saatleri arasında çalıştıktan sonra kalan zamanını eğlenmek, dinlenmek ve uyumakla geçirme şansına sahip olanların sahip olduğu şansa ya hiç sahip değillerdir, ya da düzenli olarak sahip değillerdir.

4-Sağlık hizmeti, acı çekenlere, gizli ya da açık öfke yaşayanlara, çok yönlü kaygı içerisinde olanlara, yaşamın kıyısında tutunmaya çalışanlara ve onların yakınlarına verilen bir hizmettir.

5- Sağlık hizmeti, ortam olarak ağır ve tehlikeli işler sınıfına giren ve bu nedenle çalışan sağlığına olumsuz etkiler yapabilecek mekanlarda yürütülen bir hizmettir.

6-Sağlık hizmeti, derdine derman arayanın,her şeyden önce derdine dert katmaması, diğer bir deyişle ona zarar vermemesi gereken bir hizmettir.

7-Sağlık hizmeti, derdi olana zarar vermeyeceği gibi, onun derdine derman olması gereken bir hizmettir.

8-Sağlık hizmeti, ekiple yürütülen, bu nedenle ekipte yer alan her meslek mensubunun birbirinin görev, sorumluluk ve yetki alanlarını çok iyi kavramasını, birbirinin varlığına saygı duymasını, birbirinin gelişimine katkı sağlamasını ve mensupları arasında barış ve güveni gerektiren bir hizmettir.

9- Sağlık hizmeti, her meslek mensubunun çok nitelikli bir temel eğitimden geçmesini ve çalışma yaşamında bilgi ve uygulamaları ile birlikte meslek ahlakını geliştirmesine imkan verilmesini gerektiren bir hizmettir.

10- Sağlık hizmeti, hizmet yönetiminin mevzuata ve adalete uygun olarak yürütülmesini gerektiren bir hizmettir.

10 MADDEDE TOPARLANAN BUYÜK’ÜN, 24 SAAT SÜRESİNCE KURUM İÇERİSİNDE HİZMET VERMEK ÜZERE SAYICA EN FAZLA OLAN VE OLMASI GEREKEN HEMŞİRELER İÇİN KALDIRILABİLİR / KARŞILANABİLİR BİR YÜK OLMADIĞI BİLİNEN BİR GERÇEKTİR. BU YÜK’ÜN TAŞINABİLİRHALE GELEBİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ACİL ÖNLEMLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1-Hemşirelerin -haftalık normal çalışma süresi 40 saat olmalı, ileri derecede zorunluluk olmadıkça bu süre 56 saati geçmemelidir. Gerekli düzenlemeler buna göre yapılmalıdır.

2-Hemşirelerin 3,5 TL olan saatlik nöbet ücreti net 20 TL olmalı ve çalışan isterse bu süreyi koşulsuz izin olarak kullanabilmelidir.Düzenleme buna göre yapılmalıdır.

3-Emekli hemşire maaşları iki katına çıkartılmalı, çalışan meslektaşlarımızın maaşları ise emekliliğe yansıyacak bir ödeme sistemi ile ve aylık miktarı mevcudun bir buçuk misli artırılarak yapılmalıdır.

4- 2010 tarih ve 27515 sayılı resmi gazete ile 2011 tarih ve 27910 sayılı resmi gazetede yayımlanan hemşirelik hizmetleri yönetmeliği derhal uygulamaya konulmalıdır. Atamaların ve görevlendirmelerin neredeyse tamamı yönetmelik hükümleri, liyakat göz ardı edilerek başka kaygılarla yapılmaktadır. Bu durum büyük huzursuzluklara neden olmaktadır. Bu konuda acil önlem alınmalıdır.

5- Hemşirelik kanunu ile yönetmeliğinde yer alan uzman hemşireler için kadrolar hala çıkmamıştır. Bu kadroların çıkartılması ve atamaların bu kadrolara göre yapılması sağlanmalıdır.

6-Ucuz emek gücü istihdamını mümkün kılacak düşük düzeyde bir eğitim sistemi ile çok sayıda hemşire yetiştirmekten derhal vazgeçilmelidir.

7-Özellikle özel hastanelerde temizlik işçilerine enjeksiyon öğretilerek hemşirelik yaptırılmaktadır. Diploması hemşire olmayan başka meslek mensuplarına da hemşirelik yaptırılmakta, hatta bu insanlar hemşirelik mesleğini yönetmektedir. Hemşirelik mesleğini değersizleştiren bu uygulamalardan hem toplum sağlığı hem de meslek onuru adına derhal vazgeçilmelidir.

8 -663 sayılı KHK ile ortadan kaldırılan başhemşirelik sistemi, mesleğe ve sisteme yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. Her ne kadar şimdilik kaldırılan bu pozisyon yerine yeni ihdas edilen bakım hizmetleri müdürlüğüne şimdilik ve belli güçlerin müdahalesi ile ağırlıklı olarak hemşireler atanmış ise de, gelecek yıllarda başka mesleklerden kişilerin de bu pozisyonlara atanması mümkündür. Bu nedenle bakım hizmetleri müdürlüğü kaldırılmalı, yerine başhemşirelik ya da hemşirelik hizmetleri müdürlüğü yeniden getirilmelidir.

9-Çoğunlukla yandaşlık sonucu hemşirelik dışı işlerde çalıştırılan ya da bir kurumun kadrosunda görünüp, başka kurumlarda masa başı işlere görevlendirilen, bu yüzden 20-25 yılını meslekte doldurmuş meslektaşlarımızı ihtiyaç olduğu gerekçesi ile nöbetlere koyan haksız düzenlemelere derhal son verilmelidir.

10-Meslektaşlarımıza yandaşlık yönünde baskı uygulanmasından, yandaşlık karşılığı olarak bazı vaatlerde bulunulmasından, onlar üzerinde korku yaratılmasından derhal vazgeçilmelidir.

11-Mesleğimizle ilgili tartışma ve kararlarda görüşümüz alınmıyor, alınsa da itibar edilmiyor. Örneğin, Milli eğitimin Matematik, Fizik, Türkçe öğretmenleri de dahil olmak üzere pek çok farklı meslek mensubu hemşireliği bizden çok daha iyi biliyormuşçasına mesleğimize müdahale hakkını kendilerinde görebilmektedir. Bu cesareti onlara veren tutum ve davranışlara derhal son verilmelidir.

12- Hemşirelerin hizmet verdikleri ortamın özelliği nedeniyle fiili hizmet zammından yararlandırılmaları için geç bile kalınmıştır. Hemşireler çoğunlukla zamandan ve paradan yana alacaklıdır. Bunlar geri ödenmelidir.

BİZ HEMŞİRELERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA REVA GÖRÜLEN ACIMASIZ /HAKSIZ UYGULAMALAR KARŞISINDA Kİ HALİMİZ BİR EFSANE KAHRAMANININ, HALİNİ ANIMSATIYOR. SANKİ SAĞLIK ALANINI SEÇMEKLE SUÇ İŞLEMİŞİZ DE CEZA OLARAK SIRTIMIZDA Kİ YÜKÜ TEPEYE TAŞIYIP TAŞIYIP ORADAN HİÇBİR ZAMAN AŞIRAMAMAYA MAHKÛM EDİLMİŞİZ. ÇOĞU KEZ BEZGİN, İSTEKSİZ VE ÇOK HÜZÜNLÜYÜZ. SAĞLIK ALANINDA ÇALIŞMAKLA YAŞAMIMIZIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNÜ KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ. BU DURUM YAŞAMIMIZIN KALAN KISMINA DA ÇOK YANSIYOR.

BİZ HEMŞİRELER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK BU HAKSIZ YÜKÜ TAŞIMAYA ÇOK ÇALIŞTIK. YILLAR YILI ŞİKÂYET ETTİK, AMA, YİNE TAŞIDIK. BU DA, MARUZ KALDIĞIMIZ ÇOK YÖNLÜ ŞİDDET GİBİ BİR BAŞKA ŞİDDET BİÇİMİ DEĞİL MİDİR? AYNI ZAMANDA, MARUZ KALDIĞIMIZ PEK ÇOK ŞİDDETİN DE NEDENİ DEĞİLMİDİR? ARTIK TAŞIMAYACAĞIZ. BU YÜKÜ TAŞIMAK BİR KADER DEĞİLDİR. BUNUN BÖYLE BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ.

BU VESİLEYLE, BİLDİĞİMİZ KADARIYLA ÜLKEMİZDE İLK KEZ “BANA MESLEĞİMİN DIŞINDA GEREKSİZ İŞLER YÜKLEYİP, ASIL GÖREVİM OLAN HASTAYA BAKMA GÖREVİMİ ENGELLİYORSUNUZ” DİYEREK BAŞKALDIRAN ANKARA TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMŞİRELERİNİ YÜREKTEN KUTLUYOR VE ALKIŞLIYORUZ.

ACELE!

Meslektaşlarımızı Bekliyoruz,

Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi önünde saat 12:30’da içinde Türk Hemşireler Derneği’nin de dahil olduğu 11 Sağlık Meslek Örgütünün katılımıyla Türk Hemşireler Derneği HEMŞİRELER İÇİN SAĞLIK HİZMETİNDE TAŞINAMAZ HALE GELEN YÜK, NASIL KALDIRILIR?” başlıklı bir basın açıklaması yapacaktır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

07.03.2013

Sayın Bakan, Gözümüz Kulağımız Sizde!

 02.03.2013

THD Genel Merkez

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi’nin Kararı

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi’nin Kararı 

ÇAĞRI: ÇOK ACİL!

Hemşireler olarak 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin genelde sağlık sistemiz, özelde ise mesleğimiz için getirdiği olumsuzluklara 11 Şubat 2013 tarihli Basın Açıklamasında yer verdik. Basın açıklaması, sistemimizin ve mesleğimizin etkilenme durumunu genel olarak ifade ediyor. Bakınız web sayfamız.

Oysa biliyoruz ki pek çoğumuz Kamu Hastane Birlikleri Kanununun hayata geçirilme aşamasında (03 Kasım 2012’ den sonra)  çok yönlü çok hırpalandık. Hırpalanmaya devam ediyoruz.

Sizden ricamız,  bu süreçte bizzat yaşadığınız ya da yaşanmasına doğrudan tanık olduğunuz durumları aşağıda yer alan dilekçeye kaydederek bir nüshasını aşağıda bildirilen Anayasa Mahkemesi e-postası ya da faksına ve bir nüshasını da THD’ nin faks ya da e-postasına göndermenizdir. 11.02.2013

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

 

Anayasa Mahkemesi mail adresi: bilgi@anayasa.gov.tr

Anayasa Mahkemesi  faks numarası: 0312 4637400

Türk Hemşireler Derneği e-posta:  info@thder.org.tr

Türk Hemşireler Derneği Faksı: 0312 431 80 99

  

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                              ANKARA

 

DOSYA ESAS NO                    : E.2011/150 

 

BAŞVURUDA BULUNAN           :

 

 

 

BAŞVURU KONUSU                            : 663  Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile birlikte sağlık hizmeti ve çalışma ortamında yarattığı sonuçlar hakkında bilgi sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR                        :          

 

11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile birlikte  sağlık hizmeti sunan hemşireler/hekimler/diş hekimleri/… üzerinde ve sağlık hizmetlerinde aşağıdaki sonuçlar gözlenmektedir;

……………..

……………….

……………………

 

Konu ile ilgili somut olgular üzerinden 663 sayılı KHK’nin yarattığı olumsuzlukları Heyetinizin bilgisine aktarabilmeyi amaçladım. Bilgilerinize saygıyla sunarım.

 

MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU

Tüm meslektaşlarımızı 14 Şubat 2013 günü saat 11:30’da  Ankara’da  İNCEK semtinde  yer alan Anayasa Mahkemesi önünde buluşmaya davet ediyoruz. Sevgilerimizle.

Konuyla ilgili 11 Şubat 2013 günlü Basın Açıklaması.

 

11 Şubat 2013

 

THD Genel Merkez

Dicle Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde

Dicle Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde 20 Ocak 2013 günü gerçekleşen, ancak, medyaya 21 Ocak 2013 günü akşam yansıyan, meslektaşlarımızın hasta sahipleri tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılmasıyla ilgili olay hakkında THD, bugün saat 12:30 civarında  Sağlık Bakanlığı ana binası önünde kalabalık bir medya grubuna basın açıklaması yapmıştır.  

Basın metni için

22 Ocak 2013

MESLEKTAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ,

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi

Tarih              : 5 Ocak 2013

Saat                : 10.00

Yer                 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu Sıhhiye/Ankara(Daha önce Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası’nda toplanacağı bildirilmiştir.)

 

El ilanı için tıklayınız 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/meclis-3538.html

Değerli Meslektaşlarımız,

26-27.12. 2012 günleri bazı sağlık haber portalları ile TV kanallarında  yer alan Siirt kaynaklı, “Fedakar hemşire…” haberi ile ilgili olarak Siirt Sağlık Müdürlüğü aranmış, Siirt ili, Doğanköy ASM' de çalışan ve habere konu olan kişinin hemşire değil, ATT olduğu,  normal doğum eylemine ASH' nin de yardımcı olduğu, doğrudan ilgili kişi ile görüşülerek öğrenilmiş, ATT Fatma Altınyurt Yanık’a geçmiş olsun dileğimiz iletilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

28.12.2012

Değerli Meslektaşlarımız,

“…Sağlık çalışanları son dönemlerde sürpriz kararlarla mağdur ediliyor. 20 Aralık 2012 günü alınan sürpriz bir kararla; Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 7 bin ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi teknolog ve tıbbi sekreterlik gibi görevlerde çalışan sağlık personellerinin bugün çalıştıkları yerden alınıp re’sen yerleri değiştirilmiştir…”

http://www.personelsaglik.com.tr/sendika/saglik-personeli-resen-atama-magduru-h15705.html 

Bu haber yıllardır yazılı ve sözlü olarak ifade ettiğimiz bir gerçeği doğrulamaktadır. O da şudur: “Yığınla hemşire ve hemşireye eş değer sağlık memuru, hemşirelik mesleği dışında istihdam edilmektedir !”. Bu sorun bir başka haliyle hastanelerde de sürüp gitmektedir Şöyle ki, hemşireler ve eşdeğeri sağlık memurları hemşirelik dışı görevlerde yer almaktadırlar.

Hemşire insan gücü kaybının nedenlerinden birisi de bu ve benzeri yanlış istihdam politikaları değil midir?

Bir yandan çocuk ergenler sağlık meslek liselerinde hemşire açığını kapatmak için yetiştiriliyor, öte yandan hemşireler meslekleri ile ilgili olmayan işlerde çalıştırılıyorlar.

Bu akıl almaz durum sonuç olarak yine hemşireleri/ bizleri mağdur ediyor.

Ya, 663 sayılı Kamu Hastane Birlikleri Kanununa göre yapılan atamalar!?  Ya, yukarıda ki haberin tamamında adı geçen Sendikanın burada ki etkinliği!! Bunları biliyoruz değil mi?

Ama bilmek yetmiyor! THD’ nin mücadelesine katılmak gerekiyor.

Saygılarımızla

THD Genel Merkez

22 Aralık 2012HEMŞİRELİK İÇİN BÜYÜK VE ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTEK!

16.11.2012 GÜNÜ TBMM SAĞLIK  ÇALIŞANLARINA ŞİDDET VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMİSYONUNA SUNDUĞUMUZ, SAYFAMIZDA DA YER ALAN   “HEMŞİRE GİBİ BAKMAK, ÇALIŞMAK, KORUMAK, SAVUNMAK İÇİN ÇOK ERGEN!” BAŞLIKLI ÇALIŞMAMIZ,  TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI  BİRLİĞİ VE TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULLARI TARAFINDAN İNCELENEREK DESTEKLENMEYE DEĞER BULUNMUŞ  VE  BU DESTEĞİN  BİR İFADESİ OLARAK METİNDE LOGOLARININ YER ALMASINA  ONAY VERİLMİŞTİR. BU NEDENLE METİN YENİDEN BASILMIŞ VE 08 ARALIK 2012 GÜNÜ YAPILAN  THD 52. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL’DA MESLEKTAŞLARIMIZA DAĞITILMIŞTIR. METNİN ONAYLI HALİ İÇİN… BU NEDENLE HER ÜÇ ÖRGÜTE DE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

 

Bu metinin ilk yayımlandığı 16.11.2012 gününden sonra  THD e-postasına  bir kısmı yanıtlanmaya değer bulunmayacak denli  hakaret içeren birkaç mesaj gönderilmiş, bunlardan yanıtlanmaya değer bulunanlara yanıt verilmiştir.

Yetmemiş, iki internet medyasında  metin,  içeriğinden tümüyle kopartılarak çarpıtılmış bir biçimde sunulmuştur. Uyarımız üzerine birisi gereken düzeltmeyi yapmış, öbürü metni geri plana çekmiş, ama, niyetini ifade eden sunuşu silmemiştir. Bu yaklaşımı da sizin değerlendirmelerinize sunmakla yetineceğiz.

THD OLARAK MESLEĞİMİZİN  GERÇEK  YA DA OLMASI GEREKEN  KİMLİĞİ İÇİN  AMANSIZ BİR MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ. BU KİMLİK KAZANILMADAN, HİÇ BİR HAKKIN, HAKKIYLA KAZANILAMAYACAĞINI, DİĞER BİR DEYİŞLE UĞRADIĞIMIZ HAKSIZLIKLARDAN KURTULAMAYACAĞIMIZI DEFALARCA İFADE ETTİK VE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ.BU AMANSIZ YOLDA BİZİMLE YÜRÜYEN TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA VE MESLEK DIŞINDAN DOSTLARIMIZA SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.

THD GENEL MERKEZ

13.12.2012

DİKKAT! Değerli Meslektaşlarımız,

WEB sayfamızda yer alan TBMM’ ne sunduğumuz şiddet hakkındaki raporun Eki (Hemşire Gibi Bakmak, Çalışmak, Korumak, Savunmak İçin ÇOK ERGEN!) başlıklı çalışmamız, PERSONEL SAĞLIK NET’de gerçek dışı bir yorumla sunulmuştur. Bu nedenle söz konusu internet medyasına bu gün yazdığımız mesajı sizlerle paylaşıyoruz. Sizden ricamız, THD kaynaklı haberleri öncelikle THD web sayfasından ayrıntılı olarak izlemenizdir. İyi günler dileriz.

PERSONEL SAĞLIK NET’E GÖNDERİLEN MESAJ

01.12.2012 Saat: 13:32

Sayın Editor, dün size bir mesaj göndermiştik. Sayfanızda bu mesajın yer almadığını görüyoruz. Mesajımız, hem metni tam olarak verdiğiniz için size teşekkürü hem de metni kimlerin hazırladığı konusunda bilgi içeriyordu. Bu bilgiyi aldıktan sonra, metnin önüne koyduğunuz ve okuyucuyu baştan yönlendirmeye dönük yanlış yorumunuzu değiştireceğinizi ummuştuk. Görüyoruz ki mesajımız anlaşılmamış. THD' ne sağlık meslek liselerine, ne de meslek lisesi mezunu hemşire meslektaşlarımıza karşıdır. Metni okuyan sağduyu sahibi herkes bunu böyle anlamaktadır. Ancak yanlış yönlendirmeniz amacına ulaşmış, yorumunuzu okuyan pek çok kişi metne gitmeden yorumlar yazmaya başlamıştır. Bu durum yorumların içeriğinden anlaşılmaktadır. Bir haber portalını bağlayan en temel ilke bir metni yorumsuz vermek, yorumu okuyucuya bırakmaktır. Bu yaklaşımı sizden bekliyoruz. İyi günler dileriz.

THD GENEL MERKEZ

TBMM Şiddet Komisyonuna Sunulan Görüş

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Saadet Ülker, THD Şiddet Komisyonu üyeleri Prof. Dr. Besti Üstün ve Uzman Hemşire Hatice Uçak, çağrı üzerine TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonunda 15 Kasım 2012 günü, 12:07- 13:10 saatleri arasında 17 komisyon üyesinden 10’unun katıldığı oturumda şiddetin genel olarak kökenleri ile hemşirelerin uğradığı şiddet ve nedenleri konusunda sözlü bir açıklama yapmış, önerilerini ifade etmiştir. Sunulan metinler.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

16.11.2012

Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru!

30 Haziran 2012 günü Resmi Gazetede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır...

“SAĞLIKTA DEĞER, SAĞLIK HER ŞEYE DEĞER”

11. Türkiye Eczacılık Kongresi ve Türk Hemşireler Derneği

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez Öğrenci Komisyonu

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez Öğrenci Komisyonu Kurulmuştur. Komisyon Üyeleri ile komisyona bağlı il  temsilcilerinin listesi THD web ana  sayfa, THD penceresi altında bulunan Komisyonlar içinde yer almaktadır. Komisyonu ve temsilcilerimizi kutlar, çalışma yönergesinde bildirilen hususlara uygun olarak çalışılacağına dair inancımızı yineler, toplumumuzun sağlığı ve mesleğimiz için, üretken bir yaşamın örneklerini  birlikte çoğaltacak olmanın mutluluğunu şimdiden  paylaşırız.

 

THD Genel Merkez

17 Ekim 2012

Değerli Meslektaşlarımızın Dikkatine!

Avrupa Komisyonu 2012 İlerleme Raporunda, mesleki yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin zafiyet ile 4+4+4 hakkında yer alan görüşe, aşağıda yer verilmiştir.

Raporun Türkçe tamamına (126 sayfa) ulaşmak isteyenler için: http://sehirmedya.com/wp-content/uploads/2012/10/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf

 

AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE 10 EKİM 2012 İLERLEME RAPORU

4.3. Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi (sayfa 58)

Mesleki yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.

Yabancı uyruklu doktorların ve hemşirelerin Türkiye’deki özel hastanelerde istihdam edilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasının dışında, bu fasılda çok az ilerleme kaydedilmiştir. Genel olarak, bu fasıldaki uyum erken aşamadadır.

 

4.26. Fasıl 26: Eğitim ve Kültür (sayfa 103)

Türk Eğitim Kanununda, zorunlu eğitim süresini 8 yıldan 12 yıla çıkaran ve okullar için yeni bir yaklaşım getiren (8+4 yerine 4+4+4) değişiklik, Nisan 2012’de yürürlüğe girmiştir.

Kanun, farklı okul türleri, örneğin ortaokullarda, genel ve mesleki okullar (imam hatip okullarının orta kısımları) arasında seçim yapma esnekliğini de içerecek şekilde mevcut eğitim sistemine bazı değişiklikler getirmiştir. Böylece çocukların 14 yerine 10 yaşında dini eğitim almaya başlayacak olmasıyla birlikte, yeni mevzuatın sunulma yöntemi Türkiye’de tartışmalara yol açmıştır.

Değerli Meslektaşlarımız,

 Son zamanlarda Medimagazin, Personelsağlıknet ve Medihaber’de yer alan bir haber ile ilgili olarak sizleri bilgilendiriyoruz. Konu: Sağlık Teknikerlerinin ATAUZEM’de hemşirelikte lisans tamamlaması ile ilgilidir. Türk Hemşireler Derneği konu gündeme geldiğinden bu yana önemli etkinliklerde bulunmuştur. Son etkinlik 05 Ekim 2012 günü Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen mektuptur. Bu mektubu bilgilerinize sunuyoruz.

Sağlık Meslek liselerinde temel eğitimi hemşire olmayanların önce açık öğretimle ön lisans daha sonra uzaktan eğitimle lisans tamamlamaları mesleğimize, bu mesleği oldukça zor koşullarda okuyan ve mezun olan meslektaşlarımıza, toplumumuzun sağlığına yönelik haksızlığın da ötesinde kabul edilemez bir saldırıdır.

06.10.2012

THD Genel Merkez

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği' nin 52. Olağan Seçimli Genel Kurul' unda oy kullanabilmeniz için üyelik aidatlarınızın tam olarak yatırılmış olması gerekmektedir. Aidat borcunuzu kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak web sayfamızdan ya da telefonla derneğimizi arayarak öğrenebilirsiniz.  
 
Saygılarımızla.
 
03 Ekim 2012
 
THD Genel Merkez

Değerli Meslektaşlarımız,

Hemşirelikle ilgili olarak 04 Temmuz 2012 günü beliren yeni durumla ilgili olarak THD bir seri girişimde bulunmuştur. Bunlar sırasıyla aşağıda bildirildiği gibidir:

1-Avrupa Birliği, Hizmetlerin Serbest Dolanımı ile ilgili Brüksel Bürosuna gelişmeleri anlatan bir rapor hazırlanmış, İngilizceye çevrilmiş ve gönderilmiştir. Beklenen, Kasım 2012 de yayımlanacak olan AB izleme raporunda konuya yer verilmesidir.

2-Türk Hemşireler Derneği Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Programlarına öğrenci alınması ile ebelere hemşire yetkisi verilmesi konusunda Eylül 2012 içinde dava açmıştır. Açılan bu davaya hemşirelikte 10 özel dal derneği de katılmıştır.

3- Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik programlarına öğrenci alınmaması konusunu Anayasa Mahkemesine götürmüştür.

4- Hemşireliğin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimi, yönetimi ve çalışma koşulları hakkında bireysel başvuru hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla dava sonuçlarını bekliyoruz.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

29 Eylül 2012

THD Genel Merkez

Değerli Meslektaşlarımız,

Milliyetçi Hareket Partisi İnternet Televizyonuna Sağlık ve Siyaset Bölümü için 28.08.2012 günü  davet edilen THD Başkanı Prof. Dr. Saadet Ülker ile yapılan söyleşiye aşağıda bildirilen link'i tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.alpturk.tv/index.php?sub=cat&catid=48

Değerli Meslektaşlarımız,


Bir kuruluşta avukat olarak çalışan Sanem Güven imzalı bazı yazıları sizlerle zaman zaman paylaşmak istiyoruz. Neden istiyoruz? Çünkü Sanem Güven, gördüklerini, yaşadıklarını, çokça bilinenin ötesinde sorgulayıcı bir anlayış ve yorumla dile getiriyor. Her şeyden önce içten. Ancak içtenlik, duyarlılık ve bilinçle yoğrulmuş. Bu nedenle ufuk açıcı.  Bu nitelikteki yazıları sayfamızla ilgilenen herkesten bekliyoruz. Yazılar çoğaldığı taktirde özel bir “pencere” açacağız.

THD Genel Merkez.

Sanem Güven: Küba ve Ben

Sanem Güven: Bir Daha Hayvanat Bahçesine Gidemeyecek Olmanın Buruk Mutluluğunun Yazısı

Değerli Meslektaşlarımız,

Dünyanın saygın Tıp Dergilerinden British Medical Journal’da 08 Ağustos 2012 ‘de yer alan  “İyi Tıp Uygulaması Nedir? başlıklı bir yazıyı sizlerle paylaşma gereği duyduk. Yazarı, İskoçya’nın, Glasgow kentinden bir pratisyen hekim.  Bu paylaşıma neden gerek duyduk?

 

1-   İyi tıbbi uygulama konusuna zihnini yorduğu ve vardığı sonuçları dünya ile paylaştığı için.

2-   İyi tıp uygulamasının, pek çok faktörün yanı sıra hemşirelik hizmetine bağlı olduğunu ifade edebildiği için.

3-   Genel Tıp Konseyi’nin “iyi tıbbi uygulamalar” başlıklı rehberinin yaklaşımını soğuk ve uzak bulduğunu paylaşma yürekliliğini gösterebildiği için.

4-   Bizlerin de hem tıbbi uygulamalar hem de mesleğimiz hakkında gerçekten düşünmemiz ve bunu saygın bir üslupla paylaşmaya çok fazla gereksinimimiz olduğu için.

5-   Bu vesileyle içinden geçmekte olduğumuz dönemde bize güç verebileceğini düşündüğümüz “Eğer” adlı şiiri paylaşmak için.

 

Yazı ve şiir bize Prof. Dr. Cem Sungur’dan geldi. Sevgili Sungur’a her zamanki gibi sonsuz sevgi ve şükranlarımızla.

 

THD Genel Merkez

15/8/2012

Değerli Meslektaşlarımız,

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşlarımızın sorunları ve bu sorunların çözümü için eylem planları hakkındaki bilgi ve destek talebi, Sağlık Emekçileri Sendikası Tepecik Hastanesi hemşire temsilcileri aracılığı ile THD Genel Merkeze iletilmiştir. Bunun üzerine Genel Merkez önce THD İzmir Şubesi, ardından hastane başhemşiresi, daha sonra SES Genel Başkanı ve SES İzmir Şube başkanı ile telefonla görüşmüştür. Bu görüşme sonrası 09/8/2012 günü THD İzmir Şube Başkanımız ve bir yönetim kurulu üyesi ile SES Genel Başkanı, İzmir Şube Başkan ve temsilcileri birlikte sorunlar etrafında İzmir’de ayrıntılı bir görüşme yapmış, daha sonra aynı grup anılan hastanenin baş hemşiresi, baş hekim ve yardımcıları ile yine ayrıntılı bir görüşme daha yapmıştır.

Sorunların çözümüne yönelik olarak her iki makamla da yapılan görüşmeden olumlu izlenimler edinilmiş ve sorunların çözümü için görüşmelere devam edilmesi kararı alınmıştır.

Sivil toplum örgütleri ve iş yerleri ile olumlu ilişki biçimine örnek oluşturan bu gelişme ile ilgili olarak hastane yetkilileri ile SES’e teşekkürlerimizi iletiriz.

THD Genel Merkez

10/8/2012

Meslektaşlarımızın Dikkatine!

Meslektaşlarımızın Dikkatine!
 
Prof. Dr. Cem Sungur, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki yazılarına başlıyor. Bunda böyle gazetede yayımlanan her yazısına sayfamızın Sağlık Güncel penceresinden ulaşabilirsiniz. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle uzunca bir süredir yazmaya fırsat bulamayan Sayın Sungur'a, yazmaya başaldığı ve bunu da her zaman olduğu gibi bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
 
Sayın Sungur'un, gazete yazılarından önce derneğimize uzun zaman sonra gönderdiği, mesleğimiz için hiç ama hiç istemediğimiz, önlemek için her türlü tedbiri aldığımız halde  tüm çabalarımıza rağmen engelleyemediğimiz (meslek liseleri hemşirelik programlarına 2012'den itibaren öğrenci alınmaya devam edilmesi, ebelere hemşirelik yapma yetkisinin verilmesi gibi her iki mesleği de yok sayan karanlık kararlar)  ve bu nedenle çok üzüntülü olduğumuz bir dönemde, halkın karşı koymasına rağmen alınan kararların ömrünün uzun olamayacağı, ülkeye zararlar vereceği konusunda açıklamalar içeren ilk yazısını sayfamızdan yayımlıyoruz.

 

04 Temmuz 2012 günü TBMM’de alınan kararla üzüldük, üzülüyoruz ama, bu işin peşini bırakmayacağız. Halkın sağlığını ve her insanın ihtiyacı olan bu değerli mesleği korumak ve geliştirmek adına  bırakmamamız gerekiyor. Bizim  korumaktan ve geliştirmekten anladığımızla, içinde meslektaşlarımız da dahil olmak üzere bazı çevrelerin anladıkları arasında derin uçurumlar var. Mücadeleye devam edeceğiz, ediyoruz. Tarih kaydını geçiyor. Er ya da geç, o da anlatacak olup biteni.
 
Değerli meslektaşlarımız, hatırlatırız ki bu pencere sizin yazılarınıza da açıktır. Bekliyoruz.
 
Sevgilerimizle.
 
THD Genel Merkez

 

23.07.2012

Değerli Meslektaşlarımız,

Bizleri derinden yaralayan, tüm girişimlerimize, çözüm önerilerimize rağmen engelleyemediğimiz çok önemli bir gelişme 03 Temmuz’u,  04 Temmuz 2012’ye bağlayan gece gerçekleşmiştir. Meslek liselerinin hemşirelik bölümlerine öğrenci alınması ve ebelerin hemşirelik görevlerini yetkiyle yerine getirmelerine ilişkin torba yasa tasarısında ki iki hüküm TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Tasarı Cumhurbaşkanımızın onayından geçince yasalaşmış olacaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına bu gün faksladığımız yazımızı sayfamızdan sizlere sunuyoruz. Cumhurbaşkanına gönderilen yazı…

Bu konuya ilişkin meclis tutanaklarını okuduk. MHP, AKP ve CHP temsilcilerinin konu hakkında ki görüşlerini içeren beyanlarını bu tutanaklardan öğrendik. Tutanakları incelediğinizde MHP’nin desteğine tanık olacaksınız. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederiz.

Bu konuyu da sizlerle bu sayfadan paylaşarak, ülkemizde parlamentodan başlayarak hemşirelik algısının ne durumda olduğunu gözler önüne sermek ve ne yapılabileceği konusunda görüşlerinize başvurmak istiyoruz.

Torba yasa tasarısının tartışıldığı TBMM Genel Kurul tutanağından alıntı:…

Saygılarımızla

 

THD Genel Merkez

05/7/2012

“BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” HAKKINDA TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞÜ VE TALEBİ
(Bu metin TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile birlikte diğer tüm milletvekillerine gönderilmiştir.)
 
25.06.2012
 
THD GENEL MERKEZ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği

 13.06.2012 tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği” ne ilişkin, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiğimiz yazı…

 

20.06.2012

THD Genel Merkez

ACİL!

14.06.2012

Değerli Meslektaşlarımız,

02 Mayıs 2007 gün ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (Kanun No: 5634, Kabul Tarihi: 25/4/2007); 08 Mart 2010 gün ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği ve 19 Nisan 2011 tarih ve 27910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile mesleğimizle ilgili usul ve esasları belirleyen düzenlemeler yıllar süren amansız hukuki mücadelemizin de etkisine rağmen uygun görmediğimiz bazı hususları içinde taşıyacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmiştir girmesine, ama yürümekte midir?

Bu soruya ne yazık ki evet! diyemiyoruz? Bunun çeşitli nedenleri bulunmakla birlikte en başta düzenlemelerin uygulamasında idarenin eylem ve işlemlerinin yanı sıra bazı meslektaşlarımızın mesleki tutum ve davranışları da düzenlemelerin uygulamasında belirleyici olmaktadır. Biz idare unsuru dışında meslektaşlarımızın davranışlarının bu duruma etkisini ele alıyor ve sizinle paylaşıyoruz:

Uygulamalardan bildiğimiz kadarıyla bazı meslektaşlarımızın mesleğimizle ilgili düzenlemelere uygun davranmamakta ısrar etmesi, mesleğin kendisini değil, şahsi faydayı veya içinde bulundukları grubun, topluluğun elde edeceği faydayı ön planda tutmaları bu hususta önemli bir etkendir.

Bu etken hemşirelik gibi çok ciddi mesleki kimlik sorunları olan bir mesleğin sorunlarının çözümü için yapılan hukuki mücadelelerin etkisiz kalmasına ya da yeterince sahip çıkılmamasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, bu tutum ve davranışların düzenlemelerle ilgili aşağıda bildirilen sonuçlara ulaşılmasında da payı olduğu kabul edilmelidir;

 • Hastanelerde Baş Hemşirelikler Kaldırılmıştır. Böylece Hemşirelik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin baş hemşirelikle ilgili hükümleri neredeyse işlemez hale gelmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı’nda Hemşirelik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırılmıştır. Bu şekilde idare, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında bırakınız tezli yüksek lisans yaparak uzmanlaşan hemşireleri,  bilim doktorası olan hemşire meslektaşlarımızdan hemşirelik için yararlanma yolunu kapatmıştır. Hemşirelikle hiçbir şekilde ilgisi olmayan kişiler, mesleğimizle ilgili çalışmalarda etkin kılınmıştır.
 • Tezli Yüksek Lisans yaparak uzmanlaşan meslektaşlarımız yönetmelikteki yerlerini bulamamış, kadro tahsis edilmemiş, böylece hemşirelik hizmetleri, bu nitelikteki insanların hizmetinden geniş ölçüde mahrum bırakılmıştır.
 • Hemşire temizlik firmalarının işçisi haline gelebilmiştir.
 • Hemşirelik, emeği en az karşılık bulan bir meslek haline gelmiştir.
 • Hemşire, sağlık sistemimiz içerisinde, çalışma yaşamına yönelik tüm insani normların dışında kalmıştır.
 • Hemşirelik mesleğini herkesin yapabileceği düşüncesiyle, olmadık kişileri hemşire yapmaya ilişkin akıl almaz tekliflerde bulunanlar olmuştur. Olmadık kişiler, en karmaşık hemşirelik görevlerinin yürütüldüğü, yürütülmesi gereken yerlerde hemşire ya da sorumlu hemşire olarak görevlendirilmiştir. Hatta bunlar hastane baş hemşiresi bile olmuştur.
 •  Sağlık Meslek Liselerinden hemşire yetiştirilmemesi için son bir yıldır verdiğimiz mücadelenin Başbakan’ın 13 Haziran 2012 günü genişletilmiş İl Başkanları toplantısında söyledikleriyle artık bir hayal olduğunu anlıyoruz. Ne diyor sayın Başbakan? “  Hemşire açığımız çok var. Sağlık Meslek liselerinden çok sayıda hemşire yetiştirmeye devam edeceğiz. Sonra yükseğini de okurlar…”   ( Bakınız AKP sayfası İl Başkanları Toplantısı video)  Meslek lisesi hemşirelik programlarının kapatılması için 1992’den beri verdiğimiz mücadele,  ilki Mayıs 1995 de ki Yüksek Sağlık Şurası Kararıyla, ikincisi 2004’de ki hukuk mücadelemizle kazanılmıştı.  Son bir yıldır Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e hemşire sayısının artırılmasına yönelik somut öneriler/ raporlar sunduk. Toplantılarda dile getirdik. Ne gariptir ki OECD ülkeleri hemşire/ nüfus sayılarına bilir bilmez sarılan bazı meslektaşlarımız işin arka planını bilmeden sağlık bakanlığı söylemine uzlaşma / ittifak adına sahip çıktılar. “ Sayı artsın ama, eğitimimiz de nitelikli olsun” dediler.  Peki nasıl nitelikli olacak eğitim? UZAKTAN EĞİTİMLE YENİ UFUKLARA MI AÇILACAĞIZ ?
 • 13 Haziran 2012 günü 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uzman ve Uzman  Yardımcılığı Yönetmeliği’nde uzman yardımcılığına başvurabilecek lisans bölümleri arasında hemşireliğe spesifik olarak yer verilmemiştir.
 • Hemşireliğin temel eğitimi ile mezuniyet sonrası eğitimi,  alınır- satılır hale gelmiştir.

BU KONULARDA THD NE YAPIYOR?

THD, hamasi söylemlerden, propagandalardan, kırık dökük programlarla göz boyamalardan, pohpohlamalardan, bireysel çıkar ittifaklarıyla var olma biçimlerinden uzak duruyor ve duracak. Çünkü THD, hemşirelik mesleğine, meslektaşlarına ve toplumuna saygılı bir örgüttür. Bu nedenle THD her zaman ki gibi hukuk mücadelesine devam ediyor ve edecek.

Bildiğiniz gibi 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili karşı çıktığımız hususlar bulunmakla birlikte, hukuken Anayasa Mahkemesine itiraz hakkımız bulunmadığı için bu yolu kullanmamız olanaklı olamamıştır. Ana Muhalefet Partisine verilen bu hakkı kullanan CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu. Sonucu bekliyoruz.

Son olarak 13 Haziran 2012 gün ve 28322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uzmanlığı ile ilgili Yönetmeliği hukuki yönden değerlendirip, gerekli gördüğümüzde hukuki yolları kullanacağız.

Sağlık Meslek liseleri hemşirelik programlarının açılmasıyla ilgili olarak Başbakan’ın konuşmasından sonra ki gelişmeleri izleyeceğiz. Ona göre de hukuki mücadelemizin yönünü belirleyeceğiz.

Bize katılın, bizi destekleyin!

SEVGİ VE SAYGILARIMLA

Prof. Dr. Saadet ÜLKER

Genel Başkan

 

Meslektaşlarımıza Alıç Ağacı ile İlgili Açıklama:

23 Mart 2010 günü içinde sedir, çam ve alıç ağacından oluşan 40 ağaçlık bir ormana kavuştuğumuzu, web sayfamızda her açtığınızda karşınıza çıkan ilk çiçeğini açmış olan alıç ağacımızın fotoğrafını sizlere adeta müjdeleyerek sunmuştuk.

 İsteğimiz üzerine alıç ağacını Çevre ve Orman Bakanlığı bizler için Beypazarı’ndan özel olarak getirmiş ve dikmişti.

THD olarak “alıç ağacı” dikme konusunda neden ısrarcı olmuştuk?

Çünkü, alıç ağacı, nice kuraklıklara, nice yaşamı zorlaştıran iklim koşullarına rağmen ayakta kalabilen, çiçek açıp meyve verebilen, meyvesi ile doğada ki insan dahil pek çok canlıya besin kaynağı olabilen bir ağaçtır da ondan. Kısacası biz hemşirelere benzettik halini. Her şeye rağmen “yaşamları duyma” onlara destek olma istek ve azmini kaybetmeyen bizlere. Ama bir alıç ağacı, bir canlı, bir insan, bir hemşire de eninde sonunda yokluklara dayanamaz. Göçer gider.

Biz THD olarak zamansız gitmesin, yaşadığı sürece yaşamanın tadına varsın her canlı diye uğraşıp didiniyoruz.

 Alıç’ da bize destek oluyor.

Eğer bıktıysanız, her açtığımda aynı fotoğrafı görmekten usandım diyorsanız, alıcımızı gönlümüzdeki yerine hemen kaldırır, sizlere de değişik değişik fotoğraflar sunarız.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

17 Nisan 2012

Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru

Türk Hemşireler Derneği’nin de düzenleyiciler arasında yer aldığı “Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi” nde (11 Mart 2012 Pazar) Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanarak sunulan "Bize Yalan Söylediler! Sağlık Sistemi $oygun Sistemine Dönüştü!"  başlıklı videosu…

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/film-3099.html

Sağlık Hakkı Meclisi

Tüik Araştırma

Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı araştırma hakkında kendi sayfasından yayımladığı iki sayfalık sonucu, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir sağlık çalışanı olabilme şansımız yönünden değerlendirmelerinize sunarız. Sevgilerimizle.

 

THD Genel Merkez

19.12.2011

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NDEN SESLENİŞ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ'NİN MEDİMAGAZİNDE YAYIMLANAN YAZIYA YANITI

23 Kasım 2011 tarihli  Medimagazin’in  Okuyucu Köşesinde  “Hekim Değil, Hemşire!” başlıklı  İntern Dr. Nedim UZUN imzasıyla yer alan yazı  ve yorumlar hakkında Türk Hemşireler Derneği’nin görüşü aşağıda yer almaktadır.

Dr. Nedim Uzun  imzalı yazının içerik ve üslubu ile yazıya yönelik bazı yorumların içerik  ve üslubu, ülkemizde  insan yetiştirme düzenimize ilişkin çarpıcı bir belge niteliğindedir. Bu nedenle, yazının tamamı ve yorumların bir kısmı ülkemizin geleceği adına kaygılarımızı artırmaktadır.

Sanırız bu gidişi durdurmanın ve olumluya dönüştürmenin çözümü genel olarak insan yetiştirmede izlediğimiz yol ile sağlık insan gücü yetiştirmede izlediğimiz yolu birbirinden ayırmaksızın ele almaktan geçmektedir. Bu konuda ilgili tüm kurumları görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Saygılarımızla.

Türk Hemşireler Derneği

29 Kasım 2011

TÜRKİYE’ DE YABANCI HEMŞİRELERİN ÇALIŞTIRILMASI KONUSUNDA THD’ NİN GÖRÜŞÜ

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname metninin (59 sayfa) 42. sayfasında yer alan madde 5 aynen şöyledir:

“(5) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 3 üncü maddesi “Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez.” şeklinde değiştirilmiştir.”

Bu değişiklik yabancı uyruklu hemşirelerin mesleklerini Türkiye’de icra edebilmelerine imkan sağlamaktadır.

Sağlık Bakanı da medya organlarında Türkiye’de hemşire açığı olduğunu dile getirerek bu değişimi yaptıklarını açıklamıştır.

17-18 Ekim 2011 günleri Türk Hemşireler Derneği muhtelif medya organları (NTV, Bloomberg HT, Star TV, İMC TV, Haber Türk Gazetesi, Aydınlık Gazetesi, Radyo BOX) tarafından bu konuda görüşü alınmak üzere aranmış ve hepsine THD’ nin görüşü iletilmiştir. Görüş bildirilen tüm medya kuruluşlarından kayıtlar istenmiş şimdiye kadar yalnızca Bloomberg HT ve Radyo BOX’ tan kayıt gelmiştir. Bu kayıtları sizlerle paylaşıyoruz.

Bloomberg HT’ de THD’ nin görüşünden önce görüş bildiren iki kuruluşun temsilcilerini Türkiye’de hemşire açığının giderilmesine yönelik önerileri açısından dikkatle izlemenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

THD Genel Merkez

31.10.2011

 

Radyo Box :  http://www.boxradyo.com/wp-content/uploads/18.10.2011-SESLİ-gazete-konuk-bölümü-kucuk.mp3

 

Video alanı

Önemli Duyuru

23 Ekim 2011 günü Van-Erciş ve çevresini etkileyen depremde, derneğimize bu gün gelen bilgilere göre, Hemşire Cemile Bolaç, Hemşire Semahat Balta, Sağlık Memuru Hikmet Tekin, Doktor Ramazan Sansür, Tıbbi Sekreter Abdullah Yarar ve Tıbbi Sekreter Kenan (soyadını öğrenemedik) yaşamlarını kaybetmişlerdir. Bir meslektaşımızın bir bacağının ampüte edildiği, Erzurum’a gönderildiği, durumunun ağır olduğu hakkında da haber alınmıştır.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yaptığımız görüşmede, özellikle yoğun bakımlarda çalışan meslektaşlarımızın yorgunluktan çalışamaz hale geldikleri, bu nedenle hastanenin, 7’ şer gün dönüşümlü olarak çalışacak beşer kişilik yoğun bakım hemşirelerine ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir.

THD bu bilgiyi bu gün Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhemşireliği ile paylaşmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

28.10.2011

MESLEKTAŞLARIMIZA ACİL DUYURU:

VAN, ERCİŞ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YAŞANAN DEPREMLE İLGİLİ OLARAK, DEPREM BAŞTA OLMAK ÜZERE AFETLER KONUSUNDA DENEYİMİ VE ÇALIŞMASI OLAN MESLEKTAŞLARIMIZDAN BÖLGEYE GİDEREK ÇALIŞMALARA KATKI VERMEK İSTEYENLER, TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİNE BAŞ VURDUKLARI TAKTİRDE TÜM GİDERLERİ THD TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

BAŞ VURMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIMIZIN ÇALIŞMA ADRESLERİNİ, KİMLİKLERİNİ, DİPLOMA SURETLERİNİ VE ÖZELLİKLE DEPREM KONUSUNDA Kİ DENEYİM VE ÇALIŞMALARINI GÖSTEREN BELGELERİ THD GENEL MERKEZE BİR AN ÖNCE GÖNDERMELERİNİ RİCA EDERİZ.

SAYGILARIMZLA.

THD GENEL MERKEZ

24.10.2011

Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı

29 Eylül - 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılan, Türk Hemşireler Derneği’nin de katıldığı Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı’nda sunulan metinler için tıklayınız…

Meslektaşlarımıza Duyuru:

07 Ekim 2011 günü Escape Pub& Club Ankara’da yapılacağı ilan edilen etkinlikle ilgili olarak, bir meslektaş grubumuzdan gelen haber üzerine,Türk Hemşireler Derneği’nin bu etkinliği engellemeye yönelik girişimini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Sağlık Bakanlığı’nın, Halkımızın, Basın Yayın Organlarının Dikkatine!

09 Ağustos 2011 Salı günü Konya’da özel bir üniversite hastanesinde açık kalp ameliyatı sırasında doktorun hemşireyi dövdüğü ile ilgili haberde , kendisini basına hemşire olarak tanıtan H.A’nın , hemşire değil Acil Tıp Teknisyeni  olduğu  öğrenilmiştir.

Türk Hemşireler Derneği bundan önce de benzer  haberler karşısında yaptığı inceleme sonucunda ortaya çıkan yanlışlıkla ilgili olarak  ilgilileri iyi niyetle sözlü ya da yazılı olarak bilgilendirmiştir. Ancak buna rağmen gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle aynı açıklama ve  haberlerin devam ettiğine tanık oluyoruz.

Türk Hemşireler Derneği bundan böyle, hemşirelik  diploması olmadığı halde kendisini hemşire olarak tanıtanlar, bu kişileri  hemşire olarak görevlendiren ve çalıştıranlar  ile habere konu olan kişilerin gerçek mesleği  hakkında doğru bilgi edinmeden yayın yapan medya kuruluşu ve  mensupları hakkında  herhangi bir uyarıda bulunmadan alanla ilgili düzenlemelerin izin verdiği ölçüde hukuki yollara baş vuracaktır.

Sağlık Bakanlığından bu konuda ki beklentimiz ise kendisine yasaların yüklediği denetim işlevini sağlık kurum ve kuruluşlarını bu yönde de denetleyerek hukuka aykırı durumlara izin vermeyecek önlemleri almasıdır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

14 Eylül 2011

Haber Kaynakları:

http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2011/09/10/ameliyatta-skandal

http://www.personelsaglik.net/guncel/ameliyatta-doktor-hemsire-kavgasi-h5484.html

http://haber.kanald.com.tr/Haber/Saglik-35/Ameliyatta-skandal-22117.aspx

THD’den Önemli Duyuru:

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi, S.B. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, AB ilgili Direktifi ileri sürülerek biz hemşireleri bütünüyle yok saymıştı. Bu duruma Onkoloji Hemşireleri Derneği, ilgili genel müdürlüğe gönderdiği 24 Mart 2005 tarih ve 54 sayılı dilekçe ile itiraz etmiş, ancak, ilgili genel müdürlükten gelen 17 Mayıs 2005 tarihli cevap, ne yazık ki istenileni karşılamamıştır. Bu sırada derneğimize yoğun bir biçimde durumdan şikâyet eden telefon ve e-postalar gelmeye başlamıştır.

Devamı

Türk Hemşireler Derneği’nden Duyuru

2010 yılında Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından Sağlık Bakanlığınca hemşireler için düzenlenen hemşirelikte özel alanlar ile ilgili eğitim programlarına ebelerin de katılımlarının sağlanması istemiyle başvuru yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı bu talebi ret etmiştir. Bunun üzerine adı geçen sendika tarafından açılan davaya Türk Hemşireler Derneği müdahil olmuştur. Müdahale talebinde THD, ebelerin bu kurslara katılamayacağını gerekçeleri ile açıklamıştır. Sonuç olarak mahkeme, ebelerin bu kurslara katılmalarının uygun olmayacağı kararını vermiştir. 

Dava hakkında 2011 yılında alınan ve hukuka olan güvenimizi diri tutan kararın tam metni için tıklayınız…

 

THD Genel Merkez

11 Temmuz 2011

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZA memurluğa geçiş hakkında ÇOK ÖNEMLİ BİR DUYURU VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

4924 VE  657 4/B KAPSAMINDA

SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARA MEMUR KADROSU

6223 sayılı Yetki Kanunu uyarınca çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname 4 Haziran 2011 tarihinde Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. KHK ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 37 nci Madde eklendi. Maddede;

657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası ile 4924 sayılı ‘Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlara devlet memuru kadrosuna geçme hakkı verildi. Devlet memuru kadrosuna geçmek isteyenler;

 •   30 gün içinde (4 Temmuz 2011 tarihine kadar) bağlı oldukları kuruma bir dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır.
 •   Başvurular üzerine 3 Ağustos 2011 tarihine kadar memur kadrolarına atama işlemi gerçekleştirilecektir.
 •   4 Haziran 2011 tarihinden önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da başvuruları halinde bu madde hükümleri uygulanacaktır.
 •   Daha önce 4/B ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanacaktır.
 •   Memur kadrosuna geçenler, bu kadroda göreve başlamalarını takip eden aybaşından sonra kadronun mali ve sosyal haklarına hak kazanacaklardır.
 •   Memur kadrosuna geçmek için başvuranların geçişleri için kadro şartı aranmayacak olup geçiş için görev yeri değişikliği de söz konusu olmayacaktır.

Dilekçe Örneği

632 Sayılı Kanun Hükmü Kararname

MÜJDE!

19 Nisan 2011 – Resmi Gazete, Sayı: 27910

 “HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” YAYIMLANMIŞTIR...  tıklayınız

SAYIN PERSONEL SAĞLIK NET İLGİLİLERİNE,

06.04.2011 günü sayfanızda yer alan açıklama ve talebinize (http://www.personelsaglik.net/guncel/herkesin-bir-derdi-var-bakim-hemsire-derneginin-derdi-nedir.htm) THD’nin yanıtı aşağıda yer almaktadır.

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ, DOĞRU BİLDİĞİ VE İNANDIĞI HER ŞEYİ  TEMSİL ETTİĞİ KİTLE VE TOPLUMUMUZLA TÜM AÇIKLIĞI İLE PAYLAŞMAYI TEMEL AHLAKİ İLKE HALİNE GETİRMİŞ BİR DERNEKTİR. BİLGİLERİNİZE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA.

THD GENEL MERKEZ

11 Nisan 2011

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ,

13 Mart 2011 günü Ankara'da yapılan "Çok Ses, Tek Yürek" mitingine THD olarak katıldık. Mesleğimiz adına katılım beklediğimizin üzerinde oldu. Böylesine tarihi bir güne katılmış olmaktan dolayı meslektaşlarımız ve öğrenciler mutlu olmakla kalmayıp, umutlandıklarını, önemli bir nedenle katılamayan bazı meslektaşlarımız üzüntülerini, korkup katılmayanlar da pişmanlıklarını ifade ettiler.

THD şimdi de, 19-20 Nisan 2011 günü yapılmasına karar verilen iş bırakma eylemini desteklediğini (eyleme çağırıcı değil, eylemi destekleyici), destekleme gerekçeleriyle birlikte bu gün TTB’de yapılan basın toplantısında yazılı olarak açıklamıştır.

TTB Başkanının Basın Açıklaması, THD'nin  Açıklaması

Metinleri özenle okuyup değerlendirmenizi dileriz.

İyi günler dileği ile.

THD GENEL MERKEZ

06 Nisan 2011

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ’NDEN BASIN DUYURUSU

(Tüm ajanslara ve bazı gazetelerin fakslarına gönderilmiştir.)

Japonya’da yaşanan felaketlerle ilgili olarak Türk Hemşireler Derneği’nin mesajı…

Japonya’da yaşanan doğal felaketler ile bunların yol açtığı ve tüm dünyayı etkileyecek olan insan kaynaklı felaket karşısında Japon halkının tüm kayıplarına, endişelerine, kederlerine rağmen onurlu bir biçimde ayakta kalışını ve yaşama yeniden kaldığı yerden sarılmasını saygıyla izlediğimizi, buradan alacağımız dersler olduğunu bildirmeyi ve Japon halkı ile Japon meslektaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunmayı bir görev addediyoruz.

Japon Hemşireler Derneği, ülkemizin yaşadığı 1999 depreminde kayıplarımızı ve acılarımızı Türk Hemşireler Derneği ile paylaşmakla kalmayıp, derneğimize o günün koşullarında haylice yüklü sayılabilecek maddi yardımda da bulunmuştu.

Keşke bu yıl Japonya’da yaşanan felaket nedeniyle Japon meslektaşlarımızla biz de benzer bir dayanışma içine girmek zorunda kalmasaydık. Ama felaket oldu ve şimdi var olan gücümüzle elimizi uzatma sırası bizde. THD bu amaçla Japon Hemşireler Derneğine duygularını yazılı olarak iletmekle kalmamış, kendi maddi imkanları çerçevesinde maddi yardımda da bulunmaya karar vermiştir.

Mesajımıza Japon Hemşireler Derneğinden gelen sımsıcak ve anlamlı cevabı, onlar gibi biz de yüreğimize basıyor, tekrar ve tekrar sabır ve kolaylıklar diliyoruz.

THD Genel Merkez

26.03.2011

ACİL!

Aile Sağlığı elemanı olarak çalışan hemşire meslektaşlarımızın çalışma koşulları, yaptıkları işler, aldıkları ücret konularında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini Türk Hemşireler Derneği e-postasına (info@thder.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.

13 MART 2011: “ÇOK SES TEK YÜREK” BULUŞMASI

13 Mart 2011 günü Ankara' da 16 sağlık örgütü, bazı sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile siyasi parti temsilcilerinin katıldığı, vatandaşların da yoğun destek verdiği "Çok Ses Tek Yürek" mitingine Türk Hemşireler Derneği 12 Dövizle katıldı.
Mitinge katılan tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarız.

 

17 Mart 2011
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

Türk Hemşireler Derneği Sesleniyor

Viedo alanı

HEMŞİRELİK ALANINDA YÜKSEK LİSANSI (UZMANLIĞI) OLAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Hemşirelik alanında sahip olduğunuz yüksek lisans diplomalarınızın, Hemşirelik Kanunu'nun 8. maddesi gereği Sağlık Bakanlığı tarafından tescili gerekmektedir.
Bilgilerinize tekrar sunarız.

Türk Hemşireler Derneği'nden Önemli Açıklama!

HABERTÜRK' te 11 Ocak 2011 günü yer alan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi' ndeki haberle ilgili olarak, HABERTÜRK muhabirinin yazılı sorusuna Türk Hemşireler Derneği' nin aynı gün verilen yazılı cevabı aşağıda yer almaktadır.

 

Sayın Özcan,
 
Bugün basından öğrendiğimiz söz konusu haber üzerine, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş Hemşireliğini arayarak bilgi aldık. Haberde yer alan benzer olayların  Mayıs 2010'dan önce de yaşandığını, bölümde çalışan meslektaşlarımızın en sonunda dayanamayıp şikayetlerini yazılı olarak Mayıs 2010 'da  baş hemşireliğe, baş hemşireliğin  de  şikayet dilekçesini Tıp Fakültesi Dekanlığına  yazılı olarak ilettiğini, başlayan soruşturmanın  ise bu güne kadar sonuçlanamadığını öğrendik. Üniversitenin bu konuda açıklama yapmasını bizler de bekliyoruz.
 
Bu nedenle  beklediğiniz doğrultuda şimdiden bir yorum yapmanın yanlış olacağını düşünüyoruz.
 
Ancak, sağlık çalışanlarının ve bunlar içerisinde yer alan meslektaşlarımızın geniş ölçüde sistemden kaynaklanan nedenlerle sağlıklı bir çalışma ortamı içerisinde görev yapma şansını elde edemediklerini, bundan hem hastanın hem de çalışanların mağdur olduklarını, hatta yıldıklarını söyleyebiliriz.  Bu vesileyle, buldukları her fırsatta kürsülerden  "Sağlıkta Toplam Kalite" diyenlerin,  sağlıkta olup bitenleri nesnel bir yaklaşımla değerlendirmelerini, sağlıkta sivil toplum örgütlerinin çığlıklarını duymalarını ve böylece "Kalite" sözcüğünün anlamını korumalarını dileriz.

Türk Hemşireler Derneği

Türk Hemşireler Derneği'nden Açıklama!

Değerli Meslektaşlarımız,

30 Ocak 2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"  hükmüne göre  Aile Sağlığı Elemanı olarak  Acil Tıp Teknisyenleri de Aile Hekimi tarafından istihdam edilebilecektir.

THD, bu son yönetmelik hakkında ayrıca görüş bildirmeye gerek duymamaktadır. Çünkü, Türk Hemşireler Derneği’nin 2005 yılından bu yana Aile Hekimliği konusunda zaman zaman beyan ettiği görüşü Sağlık Bakanlığı ve meslektaşlarımız tarafından bilinmektedir. Yine de hatırlatmak amacıyla kısaca değineceğiz.

1. THD, Aile Hekimliği adı altında yürütülen hizmetlerin  halkın sağlığının korunması ve yükseltilmesine yönelik amaç ve kapsam içermediğinden toplumumuz için yararlı olamayacağı görüşündedir. Bu görüş kaynağını, bu hizmetlerin yürütülebilmesi için benimsenen finansman modelinden ve Aile Hekimi ile Aile Sağlığı elemanından beklenen görevlerden almaktadır.

2.  Aile Hekimliği uygulamasında farklı meslek mensupları görev, sorumluluk ve yetki alanlarını ifade eden meslek unvanlarından kopartılarak tek bir meslek mensubu konumuna çekilmekte ve eğitimleri ile ilgili olmayan işlerde tüketilir konuma gelmektedirler. Son yönetmelikte, bu elemanlara acil tıp teknisyenleri de eklenmiştir.

3. Aile sağlığı elemanı olarak kim görevlendirilirse görevlendirilsin, sonuçta hepsi bir  muayenehane çalışanının görevleri ne ise onu yerine getirmekle yükümlü olacaktır.

4. Aile Hekimliği uygulaması, daha önceleri birinci basamak hizmetlerde ekip anlayışı ile görev yapan kişiler arasında ki ilişkiyi bozmakta, onun yerine sağlık için çok  sakıncalı bulduğumuz patron- işçi modelini getirmektedir. Patron doktor, işçi ise Aile Sağlığı Elemanıdır.

5. Aile hekimliği hizmeti de tüm kamu sağlık hizmetlerinde ne yazık ki giderek yaygınlaşan sözleşmeli çalışma biçimi ile yürütülecektir. Sözleşmeli çalışma, bünyesinde, güvencesiz çalışma, zaman içinde koşullara göre eğreti ve kuralsız çalışma, çalışma sürelerinin uzaması, çalışma yükünün artması vb. tehditler barındıran bir çalışma biçimidir.

Meslektaşlarımızın  Aile Hekimliği uygulaması karşısında ki duruşu elde ettiğimiz verilere göre farklılıklar göstermektedir. Şöyle ki,

 •  İster çalışma ister eğitim alanından olsun bazı meslektaşlarımız  durumun farkındadır, çok rahatsızdır ve bu konuda THD’yi destekleyen  bir ilişki içindedir.
 • Çalışan bazı meslektaşlarımız, gerçeği görmekle birlikte, çalışma hayatının özellikle “nöbet” olarak nitelendirilen koşullarından çok yorulduğu için istemese de Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmaya talip olmaktadır.
 • Bazı meslektaşlarımız ise yapılacak işin hemşirelik olup olmadığı ile ilgilenmekten çok, iş güvencesi olmaması nedeniyle sistemde yer almak istememektedir.

 Aile Hekimliği uygulamasının barındırdığı özellikler, bu uygulamanın, toplumumuz için beklenen yararı sağlayamayacağının sinyallerini şimdiden verdirmeye başlamıştır. Umudumuz, Sağlık Bakanlığının, uygulamanın yaratacağı tahribatların onarılamayacak denli ağır olmaması için sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin bu konuda ki, anlatımlarını, çabalarını, birikimlerini ve önerilerini bir an önce dikkate alma konusunda hassasiyet göstereceği yönündedir.

 

Saygılarımızla.

11 Ocak 2011

THD GENEL MERKEZ

Değerli Meslektaşlarımız,

E-postamıza gelen çok sayıda ki mesajlardan birisini mesaj sahibinin izni ile sayfamızda yayımlamaya karar verdik. Neden böyle bir karar aldık?
Devamını okumak için tıklayınız...

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Sen tarafından ebelerin de tıpkı hemşireler gibi Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen yoğun bakım hemşireliği, acil bakım hemşireliği gibi kurslara katılmaları istemiyle Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapılmış, Bakanlığın başvuruyu reddetmesi üzerine de Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin E. 2010/1081 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmıştır.

Sağlık Sen tarafından açılan bu davaya Derneğimiz katılma talebinde bulunmuştur.

Katılma talebimiz, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel eğitimlerinde ki farklılıklar nedeniyle  görev, sorumluluk ve yetkileri bakımından birbirinden tamamen ayrı meslekler olması, bu nedenle başka bir mesleğin diplomasına sahip olan bir bireyin,  hemşirelik bakımının daha yetkin ve güvenilir bir biçimde sunulmasına imkan veren özel alan sertifika programlarına/kurslarına  dahil edilmesinin  hemşirelik mesleğinde  ve  hemşirelerde hak ve menfaat kayıplarına yol açacağı gerekçesiyle açıklanmış ve Sağlık Sen’in yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi için talepte bulunulmuştur.

Söz konusu davada İdare Mahkemesi tarafından talebimize uygun olarak  Sağlık Sen’in yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir.

Türk Hemşireler Derneği

Genel Merkez

03 Kasım 2010

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ' NİN ANKARA' DA BULUNAN GENEL MERKEZİ, KENDİSİNE AİT OLUP YILLARDIR OTURDUĞU  AYNI APARTMANIN 2 NUMARALI DAİRESİNDEN YİNE AYNI APARTMANIN 6 NUMARALI DAİRESİNE TAŞINMIŞTIR. DAHA GENİŞ OLMASI NEDENİYLE KULLANIM KOLAYLIĞI OLAN YENİ DAİRE, VEHBİ KOÇ VAKFINA AİTTİR. VAKIF BAŞKANI SAYIN SEMAHAT ARSEL SAYESİNDE DAİRENİN KULLANIM HAKKI THD' YE VERİLMİŞTİR. SAYIN ARSEL' E ÜLKEMİZ HEMŞİRELİĞİNE DURMAKSIZIN VERDİĞİ DESTEK İÇİN BU VESİLEYLE TEKRAR ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ.
THD GENEL MERKEZ
02 KASIM 2010

Sağlık Bakanlığı Hemşirelikte Özel Alan Yetki Belgesi / Sertifika Verilmesi Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağı

Türk Hemşireler Derneği tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'ın isteği üzerine S.B. Sağlık Eğitimi Genel Müdürüne 04 Eylül 2009 tarih ve 039 sayı ile elden verilen Sağlık Bakanlığı Hemşirelikte Özel Alan Yetki Belgesi / Sertifika Verilmesi Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağını bilgilerinize sunuyoruz. 
Bu taslak Hemşirelik Kanunu'nun 8. Maddesinde yer alan hüküm gereği hazırlanmış ve S.B. 'na sunulmuştur. Bakanlık bu girişimimizi uzunca bir dönem, sertifikalar hakkında çerçeve bir yönetmelik bakanlıkça çıkarılmadan özel yönetmeliğin dikkate alınamayacağı açıklamasıyla karşılamış ve en sonunda tasarının ilgili Genel Müdüre teslim edilmesi  bizzat Bakan tarafından istenmiştir. 
Bakanlık Sertifika konusunda kendi hazırladığı  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'ni 21.08.2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Yayımlanan yönetmelikle, THD tarafından hazırlanan yönetmelik tasarısının meslektaşlarımız tarafından kıyaslamalı okunması, değerlendirilmesi ve gerektiğinde yararlanılması amacıyla "tasarıyı" yayımlıyoruz.
 
THD Genel Merkez
21.10.2010

SEVİNÇ ve HÜZÜN

Çok uzaklarda ki Şili adlı bir ülkede  maden kazasından aylar sonra yer altından çıkartılan her  can için çalan sirenle birlikte yüreklerimize umut ve sevinç doldu/ doluyor.

Ülkemizin trafiğinde  yol alamadığı için cankurtaranlar  hep  acı acı siren çalıyorlar. Ama bu sirenler bize "can kurtarılabilecek mi acaba"nın keder ve telaşını yaşatıyor. 

Biz de başarabiliriz. Başarmalıyız.

THD Genel Merkez
14 Ekim 2010

Hemşireliğin bir hukuk zaferi daha!

İş Sağlığı Hemşireliği Derneği  (İŞHEM-DER) tarafından açılan dava sonucu aynen şöyledir:  

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Daha önceki hukuksal düzenlemelerin aksine söz konusu Yönetmelikte işyeri hemşirelerinin iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde görevlendirilme zorunluluklarına yer verilmemiş, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları dışında görevlendirilecek diğer personel tanımlanmamış, bu personelin çalışma koşulları ve görevleri açıklanmamış ve tüm bu hususlar işverenin takdirine bırakılmıştır.

Anılan hükümlerin iptali istemiyle açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu YD İtiraz No:2010/561 sayılı ve 01.07.2010 günlü kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Kararda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen diğer personelin işyeri hemşirelerini de kapsadığı, işyeri hemşirelerinin iş sağlığı ve güvenliği biriminde görevlendirilmeleri gerektiği, işyeri hemşirelerinin çalışma koşullarının ve görevlerinin Yönetmelikte açıkça düzenlenmemesinin belirsizlik oluşturduğu ve bu durumun hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.

 
Hemşirelikte özel dal  derneklerinden birisi olan ve THD ile yakın çalışan  İŞHEM-DER' in hemşirelik için verdiği mücadeleyi kutlar, tüm işyeri hemşirelerine başarılar dileriz.
 
THD Genel Merkez
13 Ekim 2010

Değerli Meslektaşlarımız

 
20 Eylül 2010 günü Konya Yeni Meram Gazetesinde yayımlanan Oğuz Akçakoca imzalı yazıyı, yazı sahibinin izni ile web sayfamızdan yayımlıyoruz.  Bu yazıyı yayımlama gereğini neden duyduk?
Yazıyı dikkatle okuduğunuz zaman bunun yanıtını bulacaksınız. Yıllardır anlatmaya çalıştığımız gerçekleri bir de usta ve duyarlı bir kalemden okumuş olacaksınız.
08 Mart 2010 günü Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği'nin hükümlerine nasıl uyulmadığını, yönetmeliğin yayımından sonra ki tarihlerde hastane baş hemşiresi ya da klinik sorumlu hemşiresi atamalarıyla   ilgili hükmün nasıl yok sayılarak  malum güçlerin baskısıyla  atama yapılabildiğinin cevaplarını  bulacaksınız. Bu cevapları biliyor da olsanız, bir de yazılı olarak meslek dışından bir kişiden okumuş olacaksınız.
Yazıyı okuduğunuzda, yazılanların ötesinde, hemşireliğin, örneğin meslek lisesi düzeyde eğitiminin devam etmesi konusunda son günlerde hız kazanan gelişmelerin ardında ki güçleri de görmüş olacaksınız.
Yine yazıyı okuduğunuzda, yazılanların ötesinde, 20-24 Ekim 2010 tarihlerinde S.B. ve SAYED (Sağlık Yönetimi ve Eğitimi  Derneği) işbirliği ile yapılacak olan 3. Ulusal Sağlık Kurultayının gündeminde   "yeni hemşirelik kanunu ile ilgili görüşler ve uygulama problemleri ve ebelerin durumunun değerlendirilmesi" gibi bir konu da olan toplantıya THD'nin neden davetli olmadığını, neden yaklaşık  iki yıl önce kurulmuş olan ve Memur Dernekleri Federasyonuna üye EHEMDER (Ebeler, Hemşireler Derneği) ile Ebeler Derneği'nin davetli olduğunu, anlayacaksınız.
Değerli Meslektaşlarımız,
Hemşirelik Kanunu'nun değişmesi için 1992'den 2007'ye kadar tam 15 yıl mücadele verdik. Sayısız metinler hazırladık. Sayısız görüş aldık. Sonunda kanun değişti. İki yıl sonra da kanunla uyumlu olması için çok mücadele verdiğimiz yönetmelik çıktı. Şimdi de yönetmeliğin eki olan ve sağlıklı bir şekilde çıkması için çok mücadele verdiğimiz  Rehberlerin çıkmasını bekliyoruz.
Bunlar her zaman söylediğimiz ve yazdığımız gibi hemşirelik için devrim niteliğinde olan gelişmelerdir.
Bu mesleği gerçek anlamda  kavramış olanlar bu gelişmelerin değerini anlayabiliyorlar.
Saygılarımızla
THD Genel Merkez

Değerli Meslektaşımız,

Isparta Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Hemşire S.A ‘in şikayeti ile Isparta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor A.Y hakkında açılan cinsel taciz ve hakaret davası 24.09.2010 Cuma günü yapılan duruşma ile sonlanmıştır. Mahkeme tarafından Dr. A.Y’ın üzerine atılı suçların sabit olduğu, hakaret suçu nedeniyle 5.000 TL; cinsel taciz suçu nedeniyle de 7.480,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.  Devamı için tıklayınız

Haber Türk Karşıt Görüş Programı - Tam Gün Yasa Tasarısı

21 Temmuz 2010 “Haber Türk Kanalı, Karşıt Görüş Programı “ için… tıklayınız.

12 MAYIS 2010 DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ

AÇIKLAMA

 1980’ li yıllardan bu yana mesleki kimlik arayışı içindeydik. Bizler elbette biliyorduk mesleğin nasıl bir öz’e sahip olması gerektiğini. Ancak, 1954 tarihli Hemşirelik Kanunu ile öylesine bir kimlik çizilmiş ve bu kimliğe öylesine alışılmıştı ki bir başka kimliği tüm kesimlere anlatmak ve benimsetmek yıllarımızı aldı. Sağlık Hizmetleri Sistemi içerisinde yıllar yılı her ne istenilirse onu yapmaya hazırlanmış, sormaya, sorgulamaya, yapması gereken asıl işi ortaya çıkartmaya ve bu işi nasıl yapacağını tanımlamaya, sahiplenmeye ve geliştirmeye neredeyse bütünüyle yabancılaştırılmış bir insan gücü olarak var olduk. Bu var oluş biçimi bizi de sistemi de haylice hırpaladı.   Devamı için tıklayınız

23 Mart 2010 günü alıç, sedir ve çam türlerinden oluşan 40 ağaçlık bir ormanımız oldu

Mesleğimizle ilgili olarak yıllardır verdiğimiz mücadeleler sonucunda çiçekler yavaş da olsa açmaya başladı.
Alıçlar arasında ki bir alıcın bir dalında da çiçek açmış. Bunu da bir müjde olarak yorumladık ve fotoğrafını çekip sayfamıza koyduk.  Resimler için tıklayınız.

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASA TASARISINDA HEMŞİRE NEREDE?

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısının Madde 4. (Birlik Organları) 10. bendinde “Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak..."   devamı

2006/111 sayılı Genelge İptali

Tam Gün Yasa Tasarısı'na İlişkin

Değerli Meslektaşlarımız,

Halen TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan Tam Gün Yasa Tasarısı hakkındaki tartışmaları biliyorsunuz. Yine bildiğiniz gibi Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi Tam Gün çalışmaya değil ama Tam Gün Yasa Tasarısının içeriğine karşıdır ve bunu ilgili yerlerde sözlü ve yazılı olarak ifade etmiştir. Bu görüşleri tarih sırası ile okumak için tıklayınız.

İngiliz Tıp Birliği (BMA) tarafından hazırlanan sağlık ve para ilişkisine yönelik anlamlı yeni yıl mesajını, meslektaşlarımızla paylaşmaya değer bulduk.

http://www.lookafterournhs.org.uk/card.html

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Hemşireler Derneği, Sigara Sağlık Ulusal Komitesi'nde bir üye ile temsil edilmektedir. 21 Aralık 2009 günü yapılan toplantıda "%100 Dumansız Hava Sahasını Bende Destekliyorum" kampanyasının geniş kesimlere duyurulması kararı alınmıştır. Destekliyorsanız bu sayfaya giriniz. http://www.ssuk.org.tr/

Değerli Meslektaşlarımız,

Mesleğimizin alt yapı çalışmaları kapsamında çok önemli bir yeri olan “Hemşirelik İçin Etik İlke ve Sorumluluklar” çalışması da tamamlandı. Diğer çok önemli olan bir alt yapı çalışması da 1954 Tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkindi. 15 yıl süren bir çaba sonrasında 25 Nisan 2007 günü bunu da başardık. Şimdi sırada bekleyen,  içinde THD temsilcilerinin de bulunduğu Sağlık Bakanlığınca oluşturulan bir komisyon tarafından çalışılmış olup 2008 temmuzunda tamamlanan “Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı” ile THD tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığına sunulan  “Hemşirelikte Sertifika Yönetmeliği Taslağı”nın  kabul edilerek hayata geçirilmesidir. 

2008- 2009 arasında THD Etik Komisyonu tarafından çalışıldıktan sonra web sayfamızdan görüşe açılan, ardından 30 Mayıs 2009 günü Genel Merkez ve Şubeler toplantısında tartışıldıktan sonra son halini alan  “Hemşireler İçin Etik İlke ve Sorumluluklar” kitapçığını ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtmak üzere 5 bin adet bastırdık. İlk dağıtım 12 Aralık 2009 günü 51. Olağan Seçimli Genel Kurulda yapıldı. Kitapçıkta yer alan konuyla ilgili açıklama ve metnin tamamı için tıklayınız

21.4.2011 10:03:17 Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü" Sempozyumu, 14.05.2011 / İstanbul

Uz.Hem. Ayşe Mutlu Hemşirelik Hizmetleri Direktör Yardımcısı Medicana International Istanbul Beylikdüzü Cad.No:3 Beylikdüzü-İstanbul Tel: 0 212 867 79 12 Web: www.medicana.com.tr E-mail: amutlu@medicana.com.tr

4.3.2011 15:55:53 II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu

II. Mobbing Türkiye Zirvesi, 20 Mart 2011, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Konferans Salonu

30.3.2011 11:11:28 Yara Bakımı ve Doku Onarımı Kursu

Yara Bakımı ve Doku Onarımı Kurs Programı 8-10 Nisan 2011 / AFYON

15.9.2011 17:46:54 Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, 29 Eylül-2 Ekim 2011 / Ankara

Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği Avrupa Birimi XVI. Konferansı, Kapitalizmin Krizi ve Sağlık, 29 Eylül-2 Ekim 2011 / Ankara

22.2.2011 15:23:55 1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN

1.Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011 / MERSİN

28.11.2007 05:28:48 2. ULUSAL EVDE BAKIM KONGRESİ

26.7.2006 12:00:00 THD İktisadi İşletmesi

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım