saglikajansi.com' dan Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metinler

İlgili dosyalara bu linklerden ulaşabilirsiniz : Metin 1    Metin 2

Değerli Meslektaşlarımız

Sağlık Meslek Liseleri Hemşirelik Programına öğrenci alınmaması ve Hemşirelik Kanunu’nda ilgili hükmün iptali için 2007 yılında CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvurusuna Mahkemenin yanıtı, 05 Şubat 2011 gün ve 27837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Medyada kısmen yer verilen ve bu nedenle süreç hakkında eksik bilgilenmeye yol açabilen kararın tam metnini bu nedenle sayfamızdan yayımlama kararı aldık.

2007 yılında yapılan başvuruya cevabın çok gecikmesi nedeniyle THD olarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na 07.09.2010 günü yazıyla durumu hatırlatmış ve uygun buldukları taktirde heyetlerine sözlü açıklamalarda bulunabileceğimizi ifade eden bir yazı göndermiştik.

Yüksek Mahkemenin ne denli yoğun olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki kendimizi anlatabilmek için zaman ayırabilselerdi, karar faklı sonuçlanabilirdi.

Mücadelemize devam etmeye kararlıyız.

Bilgilerinize sunarız.

08.02.2011

THD Genel Merkez

www.saglikajansi.com tarafından Türk Hemşireler Derneği'ne Gönderilen Metin Hakkında Türk Hemşireler Derneği'nin Görüşü

Sayın Fatih KAN

www.saglikajansi.com
Sayfa Yöneticisi

10 Şubat 2011 günü Sağlık Ajansı (saglikajansi.com) Kaynaklı,  Türk Hemşireler Derneğine Çok Önemli Sorular ... Soruların  cevabı için tüm gözler Türk Hemşireler Derneğine çevrilmiştir....başlığı  altında yer alan metin ile, 14 Şubat 2011 günü yine aynı kaynakta yayımlanan Bu Ayıp Bizi Utandırıyor. Bu Ayıp Ne zaman Bitecek.  başlıklı metin birbirinin aynı olan metinlerdir. Fark sadece 14 Şubat tarihli  metinde diğer sağlık mesleklerinin de adı geçerken, 10 Şubat  2011 tarihli metinde konu hemşireliğe indirgenmiş ve THD' ye yöneltilmiş soru haline getirilmiştir.  Böylece şu gerçek ortaya çıkmış olmaktadır. Metin önce doğrudan Türk Hemşireler Derneği’ne yazılmış. 14 Şubat 2011’ de herkese hitap eden bir metin haline getirilmiştir.

14 Şubat 2011 tarihli metinle ilgili olarak ayrıca şöyle bir açıklama da yer almaktadır: Metinde kendinizle ilgili bir sakınca gördüğünüz  ve sakıncaları bildirdiğiniz taktirde haber yayımdan kaldırılacaktır.

Ajansınız tarafından bize  iletilen metin hakkındaki görüşümüzü  kendi sayfamızdan yanıtlıyoruz. Bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür eder,sağlık çalışanları olarak iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesile ile bildirmek isteriz.

 

Sayın KAN,

A- Yayımladığınız bu metne kaynaklık eden kavrayış, metni işin en başından zayıf bir metin haline getirmiştir.  Neden?

1-     Siz  6 yıl temel  tıp eğitimi  alan ve sonra onun üzerine Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereği olarak en az 4 yıl uzmanlık çalışması yapan bir hekim ile hemşirelikte 4 yıl lisans eğitimi alan  ve üzerine iki  yıl yüksek lisans eğitimi yaptıktan sonra uzman unvanı alan hemşire dahil bir başka sağlık çalışanını aynı tartıya koyamazsınız. Çünkü, eşdeğer değildir.Tıpta uzmanlık Tüzüğü esaslarına göre uzmanlık yapan biyolog, eczacı ve veterineri de aynı kefeye koyamazsınız. Koyarsanız tartım yanlış olduğu için sonuç hüsran olur.

2-     Metinde yer alan cümle:  1. Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında  “...çoğunluğu Açık Öğretim Mezunu  Sivil Savunma Uzmanları  sağlık çalışanından  kat sayı olarak daha fazla  çarpanla (0.75) para alırken...”

“Çoğunluğu Açık Öğretim mezunu ...” derken  binlerce açık öğretim mezunu  ile ondan daha da ehven koşullarda eğitim veren uzaktan eğitim programından mezun olacak olan sağlık çalışanları bu ifadeniz için ne düşünürler? Hiç düşündünüz mü?

3-     Metin Başlığı : Bu Ayıp Bizi Utandırıyor... Tartınıza Ayıp  sözcüğünü yerleştirirken eğitimle ilgili olarak yapılan  başka ayıpları hiç düşündünüz mü?  Neden böyle bir soru yöneltiyoruz size? Çünkü, bir durumu ayıp olarak nitelerken, aynı durumla ilgili başka ayıpları (THD  bu durumu ayıp sözcüğü yerine koyu cehaletten ya da çıkarını korumaktan başka derdi olmamaktan kaynaklanan  emek  sömürüsü olarak nitelemeyi tercih etmektedir) görmezden gelir ya da onları ayıp olarak kabul etmezsek, bir davanın tutarlı, güven verici, namuslu savunucuları olabilir miyiz? Ne dersiniz? Bu bağlamda,

  • Meslek liseleri hemşirelik programına öğrenci alınmaya devam edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
  • Çocuk yaşta hemşirelik eğitimine giren ve çoğu da çocuk yaşta mezun olan bu ergenlerin 16-17 yaşlarında (2004 yılında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından çıkartılan  Ağır Ve Tehlikeli İşler  Yönetmeliğinde hastaneler bu kapsamda iş  yerleri olarak kabul edilirken, 2010' da hastanelerin bu kapsamdan çıkartıldığını biliyoruz) hastanelerde  velilerinin imzalı onayı ile sözde eğitim amacıyla  çalıştırılmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? (Tıp Fakültesi öğrencileri hasta ve hastane ile 22 yaşlarında karşılaşıyorlar) Bu durum sizce utanılacak bir ayıp mıdır?
  • Meslek liseleri hemşirelik programından mezun olmuş  ve olacak olan binlerce insana  uzaktan eğitim gibi ehvenin ehveni bir programla  önce ön lisans daha sonra lisans tamamlatılacağı vaadi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durum sizce utanılacak bir ayıp mıdır?
  • Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmayan çevre sağlığı, röntgen v.b gibi mezunların hemşirelikte lisans tamamlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu durum sizce utanılacak bir ayıp mıdır?
  • Hemşirelikle hiç ama hiç ilgisi olamayan Sağlık Teknikerlerine hemşirelikte lisans tamamlatma konusundaki girişimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu girişimler sizce utanılacak bir ayıp mıdır?
  • Çoğu dar gelirli ama yemeyip içmeyip çocuklarına üniversite yolunu gösteren ya da çocuklarının bu isteğine zor da olsa boyun eğen  ailelerin  zorlu üniversite sınavlarını kazandıktan sonra yarı aç yarı tok ve çok zor barınma koşullarında hemşirelikte lisans eğitimine devam eden  çocukları ile buralardan mezun olan lisans mezunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu insanlara  bir yerlerde çok ama çok ayıp yapıldığını hiç düşündünüz mü?

Eleştirdiğimiz metin size ait bir metindir. Bu eleştirilerden sonra sayfanızda kalıp kalmayacağı kararı da doğal olarak size ait olacaktır.

B-    THD’ye  yönelttiğiniz sorular  THD’ nin sözlü ve yazılı  söylemlerini yeterince izlemediğinizi, izlemiş de olsanız sorunları ele almada ki yöntem farklılığımız nedeniyle söylemimizin  tarafınızca istediğimiz anlamda kavranamadığını göstermektedir. Bu nedenle üzgünüz.

 Şöyle ki:

THD bir  hemşirenin, örneğin, Döner Sermayeden Ek Ödeme çarpanı olan 0.40  ile özellikle yerler için 0.50 çarpanından/ kıskacından  kurtulabilmesinin koşulunu, üzerinde uzun yıllar çalıştığı ve yasalaşması için büyük çabalar sarf ettikten sonra 2007 yılında yasalaşan Hemşirelik Kanununda yer alan (Geçici Madde 2.  son fıkra hariç) hükümlerin hayat bulması ile mümkün olacağını savunmaktadır. Size halisane önerimiz, bu yasayı çok iyi okumanız, hükümlerinin ne demek istediği konusunda uzun uzun düşünmeniz, tartışmak istediğinizde bizim de tartışmaya açık olduğumuzu bilmenizdir. Aynı durum, Hemşirelik Yönetmeliği için de söz konusudur. Yasa gibi onun devamı olan  bu yönetmeliğe sahip çıkılmazsa, hemşireliğin  0.40 çarpan kıskacından ki -en alt seviyenin bir üstüdür- kurtulamaz. Şimdi Rehberlerin çıkmasını bekliyoruz. Bu rehberler görev ve işlem bazında hemşireliğe daha da açıklık getirmektedir.Diğer bir deyişle Rehberler hemşireyi doğrudan yaptığı ya da yapılmasına yardımcı olduğu işler yönünden görünür kılacak ve böylece hemşirenin  önemini, gerçek anlamda vazgeçilemezliğini  ortaya koymuş olacaktır.

THD’nin son beş yıldır başkanlığını yürüten Prof. Dr. Saadet Ülker’in 2003 yılında henüz Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Başkanı iken Ek Gösterge  konusunda o dönem CHP İzmir Milletvekili olan  Sayın Enver Öktem ile yaptığı  çalışma sonunda  TBMM sunulan önergenin tartışıldığı ve  Sağlık Bakanımızın konu hakkındaki görüşünün yer aldığı,

  • 09. 07.2003 tarih ve 104 nolu Birleşim tutanağını okumanızı
  • 24 Temmuz 2003 tarih ve 25 178 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “kabul görmüş olan önerimizi (Yüksek lisans ve doktora yapmış olanlar için EK gösterge 1. derecede 3600)  okumanızı.
  • Kabulun Resmi Gazetede ilanından 7 gün sonra kararın değiştirilip, değişen kararın
  • 12 Ağustos 2003 Tarih ve 25197 Sayılı Resmi Gazetede  ise nasıl yer aldığını lütfen okuyunuz. (3000 ek göstergeye indirilmiştir)

ATT , EBE VE ORTEZ-PROTEZ TEKNİSYENİ GİBİ ADINDAN BAŞLAYARAK VARLIK NEDENİ FARKLI VE ÇOK ÖNEMLİ OLAN MESLEK MENSUPLARI  HEMŞİRELİK YAPTIĞI;  TEMEL EĞİTİMİ HEMŞİRE OLMAYANLARIN HEMŞİRELİKTE UZAKTAN EĞİTİM İLE LİSANS TAMAMLAMA FIRSATI  BULABİLDİĞİ;  ÇOCUK LARIN HEMŞİRE YAPILARAK UCUZ EMEK GÜCÜNE EN UYGUN ADAY HALİNE GETİRİLDİĞİ;  UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMININ UYGULAMASI  DAHİL TÜM YÖNETİMİNİN SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ TARAFINDAN YÖNLENDİRİLDİĞİ;  BAZI SENDİKALAR, ÇOĞU POLİTİKACILAR BU MESLEĞİ BİR OY, ÜNİVERSİTELER PARA KAYNAĞI OLARAK  GÖRÜP  BU AMAÇLA KULLANDIĞI;  MESLEKTAŞLARIMIZ HEMŞİRELİK KANUNU’NU VE  HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNİ ANLAYIP SAHİP ÇIKMADIĞI SÜRECE   TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK 0.40 ÇARPAN KISKACINDAN VE BÖYLECE UCUZ EMEK GÜCÜ OLMAYA ADAY OLMAKTAN KURTULAMAYACAKTIR.

THD' NİN TÜM SAVAŞIMI,  BU DERİN SORUNU BÜTÜNLÜKLÜ BİR YAKLAŞIMLA  ELE ALMAK  VE ÇÖZÜM ÜRETMEK ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR.

YOKSA 0.40 ÇARPANINI ACABA 0.50 YAPABİLİRMİYİZ GİBİ  TEMEL SORUNA HİÇ BİR ÇÖZÜM GETİRMEMİŞ VE GETİRMEYECEK OLAN  KISA VADELİ  VE GÜNÜ KURTARMAYA ÇALIŞMA GAYRETLERİ ÜZERİNE DEĞİL.

SAYGILARIMIZLA.

THD GENEL MERKEZ

18 ŞUBAT 2011

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım