30.12.2010 15:26:34 Sağlığın Sesi, Aralık 2010 - Meslek Örgütleri 2011 Yılından Neler Bekliyorlar?

Güvencesiz koşullarda çalışan hemşire (taşeron işçi hemşire, sözleşmeli hemşire); haftada 80 saat çalıştırılabilen hemşire...

8.9.2010 13:33:08 Uzmanlık diplomalarının onaylanmasına yönelik koşullar

Derneğimize 07.09.2010 günü Sağlık Bakanlığından faksla gelen, uzmanlık diplomalarının onaylanmasına yönelik koşullar

18.8.2010 20:02:30 Hemşirelikte Uzmanlık Diplomalarının Onaylanması Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

6.8.2010 15:35:58 Haber Türk Karşıt Görüş Programı - Tam Gün Yasa Tasarısı

21 Temmuz 2010 günü Haber Türk Televizyonunda yayımlanan “Karşıt Görüş” programına Türk Tabipler Birliği, Sağlık Sen, Türk Hemşireler Derneği ve Hasta Hakları Derneği katılmıştır. 21 Temmuz günü saat 22:00 de başlayan program...

23.11.2009 20:26:31 TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ 51. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU

Türk Hemşireler Derneği’nin 51. Olağan Seçimli Genel Kurulu 05 Aralık 2009 Cumartesi günü, saat 08:30’ da Yüksel Caddesi 35/2 Kızılay, Ankara adresinde toplanacaktır. Aynı gün yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde...

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım