Temel İlk Yardım     Yazar : Prof. Dr. Fethiye Erdil, Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik     Yıl :  Mart 2009
Acil Bakım     Yazar : Deniz ŞELİMEN     Yıl :  2004
Ağrı: Hemşirelik Yaklaşımları     Yazar : Gülseren KOCAMAN     Yıl :  1994
Bir Kilometre Taşı: Menapoz     Yazar : Nevin ŞAHİN     Yıl : 
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : Fethiye ERDİL, Nalan Özhan ELBAŞ     Yıl :  2001
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı     Yazar : Güler AKSOY     Yıl :  1998
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : Hicran ÇAVUŞOĞLU     Yıl :  2001
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı     Yazar : Zeynep CONK     Yıl :  1997
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği     Yazar : Lale TAŞKIN     Yıl :  2003
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : Kutlugül YÜKSEL     Yıl :  1997
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı      Yazar : Anahit COŞKUN     Yıl :  2000
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği     Yazar : Muzaffer Yücel     Yıl :  2005
Ebe ve Hemşireler İçin Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı     Yazar : Süheyla Altuğ ÖZSOY     Yıl :  1997
Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı     Yazar : İnci EREFE     Yıl :  1998
Hasta -Hemşire İlişkileri     Yazar : Gülşen TERAKYE     Yıl :  1998
Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim     Yazar : Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN     Yıl :  2006
Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi     Yazar : Selva Erhan ŞENTÜRK     Yıl :  1990
Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit ve Asit Baz Dengesinin ABC si     Yazar : Fethiye ERDİL, Nurhan BAYRAKTAR     Yıl :  2004
Hemşirelik Esasları: Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler     Yazar : M. Filiz ULUSOY, R. Selma GÖRGÜLÜ     Yıl :  1996
Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım     Yazar : Leman BİROL     Yıl :  2004
Hemşirelik ve Yönetim     Yazar : Gülten UYER     Yıl :  1993
Hemşirelikte Şiddet Görünümleri     Yazar : Beyhan BAĞ     Yıl : 
Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar     Yazar : Türk Hemşireler Derneği     Yıl :  2006
Hemşirelik Tanıları El Kitabı     Yazar : Çev. Firdevs ERDEMİR     Yıl :  2005
Hemşirelik Bakım Planları: Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut     Yazar : Ed. Nalan AKBAYRAK, Sibel ERKAL İLHAN, Gülsüm ANÇEL, Ayla ALBAYRAK     Yıl :  2007
Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri     Yazar : Ed: İnci EREFE     Yıl :  2002
Hemşireliğe Genel Bakış     Yazar : Gülten UYER     Yıl :  1992
Hemşireler İçin Kanser El Kitabı     Yazar : Çev. Ed: Nurgül PLATİN     Yıl :  1996
Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi     Yazar : Besti ÜSTÜN, Ebru AKGÜN, N. PARTLAK     Yıl :  2005
İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı     Yazar : Nuran AKDEMİR, Leman BİROL     Yıl :  2004
İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı     Yazar : Ed: Nuran AKDEMİR     Yıl :  1998
Nörolojik Bilimler Hemşireliği     Yazar : Ayla ALBAYRAK, Hatice UÇAK ERDEN, Sibel ERKAL, Gülsüm ANÇEL, Nedime KÖŞGEROĞLU     Yıl :  2006
Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı     Yazar : Nebahat KUM     Yıl :  2000
Sağlık Alanında Temel Kavramlar     Yazar : Fatma ÖZ     Yıl :  2004
Temel İlk Yardım ve Acil Bakım     Yazar : Ruhi Selçuk TABAK, İbrahim SOMYÜREK     Yıl :  2008
Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri     Yazar : Türkan DAĞOĞLU     Yıl :  2002
Yaşam Sonu Bakım: Ölümcül Hastalarda Bütüncül Bakım     Yazar : Güler CİMETE     Yıl :  2002
Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı     Yazar : E.S. GİLBERT, J.S. HARMON Çev. Lale TAŞKIN     Yıl :  2002
Yenidoğan Resüsitasyonu ve Hemşirenin Rolü     Yazar : Zümrüt BAŞBAKKAL, Münevver KILIÇ     Yıl :  1995
Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem     Yazar : Çev. Ed. Saadet Ülker     Yıl :  1995
Temel İlk Yardım     Yazar : Prof. Dr. Fethiye Erdil, Prof. Dr. Nurhan Bayraktar, Doç. Dr. Sevilay Şenol Çelik     Yıl :  Mart 2009

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım