14.3.2013 14:27:24 AKILLI SEÇİM

Amerikan İç Hastalıkları Kurulunun (ABIM : American Board of Internal Medicine) başlattığı bu süreç dünyada büyük yankı buldu. Dünyadaki birçok yayın kuruluşu, basılı ve internet tabanlı sayılarında bu öneriler dizisine yer verdi. Amacı hastalara, doktorlarıyla görüşerek kendileri açısından en uygun tetkik ve tedavi seçimleri konusunda yardımcı olmak. ABIM bu yardımı sağlarken bakım ve tedavilerin:

22.2.2013 10:50:23 Sağlık Sistemi İçin Bitmeyen Arayışlar

Bir akraba veya arkadaşın kanser tanısı alması bazı insanları kaygılandırır ve bu kaygılarına yanıt alabilmek için hekime başvururlar. Yine arkadaşlarından veya internetten öğrendikleri, son 40 yıldır laboratuvar testleri içinde olan, tarama testi olarak kullanılmayacakları konusunda defalarca karar alınmış olan, albenili bir adla “tümör belirleyici” olarak anılan testleri yaptırmak konusunda ısrarlıdırlar. Bu durumda mesleki açıdan yapılması gereken nedir? Herhalde en doğru ve etik olanı hasta ve yakınlarına kanserin tek bir hastalık olmadığını, bazı kanserlerin virüslerle bulaşan enfeksiyonlardan, bazılarının genetik etkenlerden ve bir kısmının da çevresel etkenlerden kaynaklandığını anlatıp, o kişinin bireysel kanser risklerini anlamaya ve mümkünse tedbir almaya çalışmak...

15.2.2013 16:27:14 Catherine "Kitty" Genovese Kimdir?

Değişik uzmanlık eğitimlerini tamamlamış olan doktorlar sabah hastaneye ulaştığında yoğun bakımdaki hastalarla ilgili son gelişmeleri öğrenmek için bilgisayarlarının başına geçerler. Normal sınırların dışına çıktığını vurgulamak amacıyla kırmızıya boyanmış, yanına ünlem işareti konulmuş veya panik değer ibaresi yerleştirilmiş onlarca laboratuar sonucuna göz gezdirdikten ve çekilmiş olan filmlerdeki anormal görüntülere baktıktan sonra hasta başında toplandıkları zaman ne olur? Sorumluluklar üstlenilip, tanı ve tedavi süreçlerinde hızlı ilerlemeler sağlanıp olumlu hasta sonuçları kolaylıkla elde edilebilir mi? Geçen hafta yayınlanan iki farklı yayın bu karmaşık konuya değindi.

14.2.2013 16:27:14 Yine Kış Mevsimi, Yine İnfluenza, Yine Ölümler

İnfluenza virüslerinin neden olduğu salgınlar her zaman beklediğimiz ama ne zaman saldırıya geçeceğini bilemediğimiz bir düşman gibi...

22.1.2013 14:35:48 Amour - Aşk

Yaşam sonu tedavi seçenekleri ve kararları hasta yakınlarını ve sağlık çalışanlarını giderek daha fazla zorluyor. Özellikle önceden hazırlık yapılmamışsa, aile içinde sorumluluğu alacak bireyler arasında fikirbirliği yoksa, hatta karar alacak aile yakını yoksa, yaşam sonu karar verme süreçleri son derece çetrefilli hale geliyor.

11.1.2013 14:35:48 Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

Toplumsal gelişmelere paralel olarak anlamlarını bulmuş olan ve birbirinden çok farklı kavramları tanımlayan iki İngilizce kelimenin yani "sex" ve "gender" kelimelerinin Türkçe karşılıklarını ararken zorlanmadım desem yalan olur. Bir çok sözlükte her ikisinin karşılığı da "cinsiyet" olarak yer alıyor. Sosyal bilimcilere danışılınca, "sex" için cinsiyet, "gender" için toplumsal cinsiyet terimlerinin kulanıldığını öğrenmiş oldum.

18.12.2012 14:35:48 Hastalıkların Küresel Yükü 2010 (Global Burden of Disease 2010)

Sonuçları merakla beklenen ve ana hastalıklar, yaralanmalar ve risk faktörülerinin küresel dağılımı ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış olan en büyük sistematik araştırmanın sonuçları yayınlandı. Sonuçlar yirmi yıl önceki dönem ile karşılaştırıldığında enfeksiyon hastalıklarının, anne ve çocuk ölümlerinin ve beslenme yetersizliklerinin (malnütrisyon) daha az sayıda ölüm ve hastalığa neden olduğunu gösteriyor

18.12.2012 14:35:48 ÖLÜM: KİŞİSEL BİR PORTRE

Richard Harris koleksiyonundan oluşan “Ölüm: Kişisel Bir Portre” adlı sergi 15 Kasım 2012 -24 Şubat 2013 tarihleri arasında Welcome Enstitüsünde sergileniyor. Welcome Enstitüsünün kış ayları için planladığı en büyük sergi ziyaretçilere açılmış durumda. Ölüm karşısında ortaya koyduğumuz karmaşık ve çelişkili yaklaşımlarımızı yansıtan 300'ü aşkın imgeden oluşan bir sergi

5.12.2012 14:35:48 MESLEK DERNEKLERİ

Her yıl Aralık ayı geldiğinde e-postalar ve mektuplar bana mesleki dernek üyeliklerimin yenilenmesi ile ilgili anımsatmaları iletirler. Birden fazla uzmanlık alanında sağlık hizmeti yürütmenin bilançosu hiç de hafif değildir ve bütçemin hatırı sayılır bir bölümünü üyeliklerimi yenilemek için kullanırım. destwo@yahoo.co.uk

1.8.2012 12:56:10 Sağlık ve Gelişme İçin Nüfus Artışının Yavaşlatılması

Sağlık ve Gelişme İçin Nüfus Artışının Yavaşlatılması The Lancet dergisinin 14 Temuuz 2012 sayısında, yazının başlığında yer alan konunun farklı yönlerine değinen çok sayıda makale yer alıyor. Yazarların arasında sağlık çalışanları, dergi editörleri ve Melinde Gates gibi sivil toplum örgütü liderleri var. Başlıkları şu şekilde sıralamak mümkün: 1) Aile planlamasının yeniden doğuşu 2) Aile planlamasının bir ulusal öncelik haline getirilmesi 3) Kadınların ailelerini planlayabilecek şekilde yetkilendirilmeleri4) Aile planlaması yaşam kurtarır ama ne yazık ki yatırımlar yetersiz 5) Anne ölümlerinin engellenmesi için daha ne gerekiyor? Yazıların hepsinde"aile planlamasının" artık bir politik konu haline geldiği belirtilirken, politikacıların da hangi çerçeve ve yöntemlerle çözüm üretmeleri gerektiği konusunda net bir yaklaşım sergileniyor. Bu istek sadece uluslararası kamuoyundan gelmiyor, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Değişik bilim dallarından bilim insanlarının uyarıları, dünya nüfusunun giderek artması sonucunda insanoğlunun sağlığının tehdit altına girdiğini gösteriyor. Bu tehditler farklı düzeylerde algılanıyor. Küresel düzeydeki en somut tehdit kaynakların hızla tükeniyor olması. 2007 yılında dünya nüfusu 6.7 milyar kişiyken yapılan araştırmalar, birey başına düşen hava ve toprak alanının artık yetersiz kalmaya başladığını göstermişti. Bugün dünya nüfusu 7 milyar kişiye ulaşmış durumda. Ekolojik aşınma sonucu ortaya çıkan iklim değişiklikleri artık günlük hayatımızda hissedilir hale geldi. Aile planlaması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde veya bölgelerde yaşayan milyonlarca kız ve kadının yaşamlarında önemli değişiklikler sağlamak mümkün. Milyonlarca kadın, gebeliklerini erteleyebilirlerse, arasına mesafe koyabilirlerse veya doğum sayısını azaltabilirlerse daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekler, hatta hayatta kalabilecekler. Gelişmekte olan bölgelerde ve ülkelerde yaşayan 222 milyon kadının çağdaş, sağlıklı ve hijyenik doğum kontrol yöntemlerinden yararlanamadığı biliniyor. Eğer bu kadınlar etkili ve modern doğum kontrollerinden yararlanabilirse, yılda 80.000 gebenin 600.000 civarında da yenidoğan ölümünün engellenebileceği öngörülüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekretirinin başlattığı "Her Kadın Her Çocuk" programına ek olarak Londra'da Temmuz 2012'de toplanan "Aile Planlaması Zirvesi"nde de bu konudaki kararlılık bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Hangi örgütün temsilcisi, hangi disiplinin üyesi olurlarsa olsunlar, katılımcılar bu amaçlara ulaşmada tek bir yöntem olduğu konusunda uzlaşmış durumda. Bu konuda söz sahibi olması gereken kitlenin kadınlar olduğu ve sorunun"insan hakları" yaklaşımları ile çözümlenmesi gerektiği konusunda tam bir uzlaşma var. Gelişmiş ülkelerde doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması son 20 yıl içinde anne ölümlerini %40 oranında azalttı. Bu başarının en büyük bölümü istenmeyen gebeliklerin önlenmesinden kaynaklanıyor. Doğum kontrolü özellikle doğurganlık oranı yüksek olan ve istenmeyen gebelikleri güvenli olmayan yöntemlerle sonlandırmaya çalışan kadın gruplarında etkili oluyor. Her 100.000 doğumda karşılaşılabilecek anne ölümlerini %26 oranında azaltan çağdaş kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Dünyanın en fakir bölgelerinde yaşayan 120 milyon kadın değişik sivil toplum örgütlerinin ilk planda ulaşmak istedikleri kitleyi oluşturuyor. İnsan hakları, sorunun çözümü konusunda neden anahtar görevi oynuyor? İnsan hakları denince çoğu kişinin aklına bu hakların ihlal edilmesi geliyor ve doğum kontrolü de insan hakları ihlal edilerek zorla uygulanabilecek bir yöntem değil. İnsanlık tarihi benzer nitelikteki kötü uygulamaları belleğine kaydetmiş durumda. Öte yandan "insan hakları yöntemiyle çözüm sağlanması" demek şu özellikleri de bünyesinde doğal olarak barındırıyor demektir: 1) İnsan hakları içinde kadın hakları bileşeni, doğum kontrolü ve aile planlaması konusunda ön plana çıkıyor 2) Doğum kontrolü uygulamak isteyen bireylerin korunması ve kollanması gerekiyor 3) Değişik doğum kontrol yöntemleri konusunda bilgilendirilmek isteyen bireylere tarafsız ve ayrıntılı bilgi sunulması gerekiyor 4) Devletler sunulan sağlık hizmetleri içinde doğum kontrolü ve aile planlaması konusunda gerekli ve yeterli altyapıyı kurmakla yükümlü sayılıyorlar 5) Konuyla ilgili kanun, yönetmelik ve düzenlemelerin tümünün insan hakları perspektifinden ele alınması ve bu bakış açısıyla hazırlanması gerekiyor. 6) Devletler sağlık hizmetleri içinde iyi yetişmiş sağlık çalışanlarının aile planlaması ve doğum kontrolü konusunda yeterli desteği ve bilgilendirmeyi ayrımcılık yapmadan ve tarafsızca sunacak sağlık çalışanlarını yetiştirmek ve görevlendirmekle yükümlü tutuluyorlar The Lancet editörü Richard Horton'un dediği gibi "aile planlaması yeniden doğuyor". Arzulanan bu doğum, öncelikle kadınlar ve çocuklar için, ama daha dikkatli bakılırsa aynı zamanda küresel sağlık ve insanoğlunun südürülebilir bir düzen içinde yaşayabilmesi için kaçınılmaz gözüküyor.

31.7.2012 12:17:37 Gustav Klimt ve Tıp

Her yıl olduğu gibi 2012 yılında da bir çok yıldönümü kutlandı. Bunlardan birisi de, sembolizmin ve "art nouveau"nun en önemli isimlerinden kabul edilen Avusturya'lı ressam Gustav Klimt'in 150. doğum yıldönümü oldu.

1.7.2012 09:18:01 Sağlık Alanında Bir Kilometre Taşı - 28 Haziran 2012

Amerikan Sağlık Sistemi Reformu Biden-Obama Planı olarak adlandırılan "Sağlık Sistemi Reformu" tasarısı ABD'nin ilk Afrika kökenli başkanının seçim başarısını sağlayan önemli unsurlardan birisiydi. Ancak seçimler yaklaşırken hala hayata geçirilememiş olması neredeyse ikinci dönem başkanlığını riske sokacaktı. 28 Haziran 2012'de, ABD Yüksek Mahkemesi, dört ret oyuna karşı beş kabul oyuyla reformun hayata geçmesini sağlayacak yasal engelleri ortadan kaldırmış oldu. Böylece 50 milyon vatandaşının sağlık sigortasından yoksun olarak yaşadığı ABD'de sağlık sisteminde zaten başlamış olan değişiklikler hız kazanacak. Genç erişkinler 26 yaşına kadar ebeveynlerinin güvencesinden yararlanabilecekler, kronik sağlık sorunu olan çocuklar sigortasız kalmayacak, mamografi gibi koruyucu sağlık hizmetleri için hastalar katkı payı ödemeyecekler, bir sigortalı önemli bir hastalıkla karşılaşınca üyesi olduğu sağlık sigortası poliçe değişikliğine gidemeyecek. Genel sağlık sigortası uygulaması ve diğer reformlar 2014 yılında hayata geçecek.

2.2.2010 12:56:10 Odissea’dan Günümüze Mentorluk

Orta öğrenimim sırasında edebiyat öğretmenimiz bir gün sınıfa girip “bugün Odissea’yı işleyeceğiz” dediğinde edebiyat kitabımızda yer alan zorunlu konulardan birini geride bırakcağımız için...

2.2.2010 12:54:54 Dünya Sağlık Zirvesinin Mesajları

Yüksek kan basıncı konusundaki çalışmaları ile tanınan ve Almanya’daki en büyük akademik sağlık merkezinin eski rektörlerinden olan Detlev Ganten’in girişimleri ile Dünya Sağlık Zirvesi 14 – 18 Ekim 2010 tarihleri arasında Berlin’de düzenlenecek...

2.2.2010 12:54:00 Sağlıkta Bir Yıl

2.2.2010 12:52:14 Toplum Sağlığı Kampanyalarının Başarısızlığı

Sabah e-postalarımı incelediğimde ABD’den gelen yeni verileri okudum. Her 6 Amerikalı’dan birinin H1N1 ile enfekte olduğu ve Mart ayından bu yana H1N1 enfeksiyonu sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 10,000’e ulaştığını öğrendim...

2.2.2010 12:50:58 MAMMOGRAFİ: Kime, Ne Zaman ve Ne Sıklıkta

Belirli bir yaşa gelmiş olan kadınlar için en çok kafa karıştıran ve önleyici nitelikteki sağlık uygulamalarından birisi, hangi yaşta ve ne sıklıkla erken tanı amaçlı mammografi çektirecekleridir. ABD’de bir ay önce yayınlanan yeni bir kılavuz beraberinde yeni uygulamalar ve tartışmalar getirdi. Tartışmalar ayrıntılar üzerinde devam ededursun...

7.12.2009 05:13:05 SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİLGİ PAYLAŞIMI

İnsanoğlunun yazı yazmayı öğrenmesi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesini, dolayısıyla düşünce ufkunun gelişmesini sağlamıştır...

1.12.2009 01:08:11 KREDİLER CREDIT’E

Değişik yaralanmalar ve hastalıklar insan vücudunda çok farklı izler bırakırlar. Bazı organ ve dokuların kendilerini onarma ve yenileme yetenekleri vardır...

23.11.2009 02:50:57 FARKLI BİR PANDEMİ

2009 Kasım ayında gündeme damgasını vuran H1N1 pandemisinin gölgesinde kalan bir başka önemli pandemi gözlerden kaçıverdi...

16.11.2009 03:03:04 Hazırlıklı Olmak

3.11.2009 07:35:27 Rivayet Muhtelif

8.9.2009 03:07:20 Salieri mi, Streptokok mu?

17.8.2009 01:25:59 Geciken Randevu

20.7.2009 01:18:12 Bireysel Tercihler

23.6.2009 04:22:19 SORUN YARATAN DOKTORLAR

16.6.2009 05:58:03 Bir Dosta Veda

8.6.2009 02:14:59 SİNEK KÜÇÜK AMA!

27.4.2009 01:08:46 Sınır Tanımayan Hastalar

13.4.2009 06:06:24 KANSERLE SAVAŞ

30.3.2009 03:27:02 Doktorun İkilemi

16.3.2009 04:10:05 İnsanlar Hayatlarını Neden Kaybeder?

Dr. Sherwin Nuland “Nasıl Ölürüz: Yaşamamızın Son Bölümünden Yansımalar” adlı eserini yayınladığı zaman sadece Amerika Birleşik Devletlerinde değil bütün dünyada merakla okunan bir kitabın yazarı haline geldi...

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım