Kara Kıtanın Karanlık Dünyaları

Öylesine dar ki ufuklarımız, içinde yaşadığımız dünyayı tanımıyor, elimizdekilerin kıymetini bilmiyoruz. Hep şikayet ediyor, her şeyden yakınıyoruz.

Ben bu projede ilk kez  2009 yılının şubat ayında yer aldım. Kara kıtanın insanlarını ilk kez o zaman gördüm. Bilmiyordum nasıl bir yere gideceğimi ve bu bilinmezlik korkutuyordu beni. Hem korkuyordum, hem de gitmek istiyordum. Yüreğimden bir ses gitmeli, görmeli ve yardım etmelisin diyordu. Yoksa macera arayışında değildim. Sudan'a ilk geldiğimde şaşkın şaşkın etrafı seyrediyor, daha önce gördüğüm yerlerle kıyaslıyordum düşüncelerimde. Şimdi 2010 Ekim ayı ve bir kez daha gitmem için bir fırsat çıktı önüme, hiç düşünmeden giderim dedim. Yardım ederek insanları mutlu ettiğimde o sıcacık içten gülümsemeyi görmek var ya işte yaşamda beni en mutlu eden şey bu. Başka bir sebebim daha vardı gitmem için. Bir hocam vardı lisedeyken, dünyalar iyisi, idealist, her zaman her olay karşısında bardağın hep dolu tarafını gören muhteşem biriydi o. Pankreas kanseri olduğunu duydum bir gün. Çok üzüldüm. Birkaç kez konuştuk, nasıl mutlu olmuştu, onu arayıp bulduğum için. Temmuz ayı ortalarında çok hasta olduğunu ve hastanede olduğunu duydum. Hemen ziyaretine gittim. Öylesine zayıflamıştı ki tanımak da zorlandım, 35-40 kilo civarındaydı. Çok zor nefes alıyordu, içim parçalandı onu öyle gördüğümde. Sözlerin bittiği anlar vardır ya işte öyle anlardan biriydi o an. Hocam kendini zorlayarak konuştu ve bana ''facebook da resimlerini gördüm Afrika'ya gitmişsin, çok hoşuma gitti. Ben de hep Afrika'ya gitmek ve orada gönüllü çalışmak istemiştim, ama kısmet olmadı'' dedi. Ben de ''hocam siz benim hep ideoloğum oldunuz, inşallah bir kez daha gitmek kısmet olursa, sadece sizin için gideceğim'' dedim.

 

 

Gözlerinin içi ışıldadı bir an. Biraz daha yanında kaldım ve ayrıldım. Öylesine yoğun bir duygu seli yaşıyordum ki, içim hüzünle dolmuştu. Ona söz vermiştim. Allah'ım önüme bir fırsat çıkar ve gitmem için  izin ver, canım hocamın ızdıraplarını dindir diye hep dua ettim. Öğretmenim o görüşmeden 5 gün sonra vefat etti. Cenazesinde nasıl canım yandı anlatamam. Fazla zaman geçmedi 10-15 gün sonra İHH'dan bir mail aldım, Sudan için hemşire ihtiyacımız vardır diye. İçim coştu bir an ve Mevlam sözümü tutmama izin veriyordu. Sanki olacak diye düşündüm ve hemen cevapladım maili. Bu arada Pakistan da sel felaketi oldu. Sağlık Bakanlığı kapsamında acil ekip toplandı ve sel bölgesine gittik. Bir cehennemin ortasıydı sanki orası ama bir şeyler yapabilecek olmanın huzuru vardı içimde. İnsanlık adına bir adım atmak beni nasıl mutlu ediyordu. Pakistan da ki görevlerimizi tamamlayıp 35 gün sonra ülkemize döndük ve Sudan yazımın onay aldığını, bir hafta sonra gideceğimi öğrendim. Pakistan da ki çalışma arkadaşlarım daha üzerinden sel travmasını atmadan, kendini toparlamadan gidecek misin bu göreve dediler. Nasıl gitmem sözüm vardı, ve ben mi travmadaydım; yoksa açlığı, felaketi, yokluğu ve karanlığı yaşayan göremeyen insanlar mı?...

 

O gün geldi ve yola çıktık. Biliyordum nasıl bir yere gittiğimi. Hem verdiğim sözü tutacak olmamda çok onurlandırıyordu beni. Sudan'da ki çalışma arkadaşlarımla tek bir yürek olup kara kıtanın karanlık dünyalarını aydınlattık hep birlikte. Son derece özveriyle çalıştı ekibimiz. Benim için bu görevin önemi çok büyüktü. Umarım Rahmetli öğretmenim Fatma Sabır'a vefa borcumu bir nebze olsun ödemişimdir. Mekanın cennet olsun güzel insan.

Öncellikle İHH çalışanlarına, Afrika Katarakt Projesine katkıda buluna tüm insanlara, İhsan Özyürek abime, Cuma kardeşime ve tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Sağlık Politikaları Sağlık Mesleklerinin Rollerini Nasıl Etkiler?

Prof. Dr. Sayın Aytolan Yıldırım’ın Hastane Dergisi son sayısında çıkan yazısı:

Sağlık Politikaları  Sağlık Mesleklerinin Rollerini Nasıl Etkiler?

 
    
Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM   
 
Sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu mesleklerin ortak amacı sağlığı geliştirmek ve hastalık halinde bireyi iyileştirmek üzerine temellenir. Sağlık meslek üyeleri kendi konu alanına giren sorumluluklarını, bireylerin güvenli bakım alma haklarının var olduğu inancı ile “önce zarar vermeme” ilkesi doğrultusunda sürdürürler. Sağlık mesleklerin sistem içinde oynayacakları rollerin biçimlendirilmesinde, sağlık politikalarının etkisi oldukça önemlidir. Ülkeler arasında sağlık hizmetlerinin temel belirleyicisi olan politik boyut genelde iki temel yaklaşımı içerir. Birinci yaklaşımda, sağlık doğuştan kazanılan temel insanlık hakkı olarak kabul edilir ve sağlık hizmetleri tüm aşamalarında kamu eliyle finanse edilir. Hizmetlerin sunumu, personel istihdamı aynı şekilde kamu tarafından gerçekleştirilir ve söz konusu hizmetler ağırlıklı olarak sağlığın korunması ve geliştirilmesine yöneltilir. İkinci politik yaklaşımda ise sağlık bireysel bir olgu ve bir kâr aracı olarak kabul edilir ve hizmetlerin sunumunda pazar kuralları öne çıkar.

Diğer yandan farklı  politik yaklaşımlar, toplumun sağlık bakım hizmetlerinin niteliği ile birlikte hizmeti sunan mesleklerin gelişimleri ve rolleri üzerinde de önemli ölçüde etkili olur. Söz konusu etkilenme, sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu yerleşik mesleklerden çok, hemşirelik gibi temel mesleki haklarına erişme yönünde çabalarını sürdüren mesleklerin eğitim, yönetim, uygulama ve istihdam alanı boyutunda belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Sağlık hizmetlerinin temel önceliği, bireyin sağlığın geliştirilmek ve korumaktır. Temel sağlık hizmetleri kapsamında, ana çocuk sağlığı, güvenli çevre, dengeli beslenme, erken tanı, bağışıklama vb. hizmetlerde hemşire ve ebelerin öncelikli sorumlulukları uluslararası kabul gören bir yaklaşımdır. Hemşireler, sağlık danışmanlığı ve sağlık eğitimi gibi profesyonel rollerini bu alanda gerçekleştirir ve mesleki bilimsel bilgilerini bağımsız olarak kullanma olanağına bu alanda erişirler. Sağlıkla ilgili politik yaklaşımların tedavi edici hizmetler lehinde yoğunlaşması, sağlık çalışanlarını da büyük ölçüde tedavi kurumlarında, hasta tedavisine ilişkin rollerini yerine getirmeye yöneltir. Tedavi edici hizmetler koruyucu hizmetlere göre oldukça pahalı, güç ve daha çok sayıda sağlık insan gücü istihdam edilmesini zorunlu kılar. Hastane ortamında karmaşık süreçler ve çeşitlilikler, sağlık çalışanlarını kendi rolleri ve meslek alanları içinde kalmasını zorlaştırır. Rol belirsizlikleri ve rol karmaşasına, sağlık insan gücü planlanmasına ilişkin yetersizlikler eklendiğinde disiplinler arası çatışmalar kaçınılmaz olur. Diplomanın gerektirdiği meslek hakların sınırları korunamaz ve elde tutulamaz. Bu durum ülkemizde, özellikle hekim dışı sağlık çalışanlarından hemşirelik, ebelik ve son zamanlarda acil tıp teknisyenliği üyeleri arasında belirgin bir şeklinde kendini göstermektedir.  

Sağlık iş gücü içerisinde işinin sınırları ve uygulama alanı belirli olmayan ve söz konusu rolleri, kendileri dışında belirlenmeye çalışılan tek disiplin hemşireliktir. Sağlık çalışma ortamlarında hemşireler, mesleki amaçları doğrultusunda, doğrudan hasta bakımına yönelik işlevler yerine, bakımın uzağında sistemin kendisine yüklediği işleri sorgulamaksızın yerine getirmektedirler. Hastanelerde yataklı birimlerin dışında laboratuvar, röntgen, hasta kayıt, satın alma, halkla ilişkiler, tıbbi sekreterlik, arşiv, depo ve benzeri birçok birimlerinde hemşireleri çalışırken görmek mümkündür. Eczacıların, yakın tarihte, birinci basamak hizmetlerine danışmanlık rolleri tanımlanırken, hastane eczanelerinde hemşireler görev yapmaktadır. Diğer yandan, tedavi kurumlarında kadın doğum ve yeni doğan üniteleri ile sınırlı alanlarda tanımlanmış görevlerine karşın, çok sayıda ebe yataklı birimlerde hemşirelik görevlerini yerine getirmektedir. Acil Tıp Teknisyenlerine gerektiğinde hemşirelik görevleri verilebileceğine ilişkin Sağlık Bakanlığı'nca yayınlanan genelgenin geri çekilmesine karşın, hastanelerde yoğun bakım ve benzeri birimlerde Acil Tıp teknisyenlerinin çalıştığı bilinmektedir.  

Disiplinler arası rol karmaşasını ortadan kaldırması beklenen önemli bir gelişme, 2007 yılında güncellenen Hemşirelik Kanunu ile bu kanun hükümleri doğrultusunda hemşirelerin ayrıntılı görev tanımlarının yer aldığı, 8 Mart 2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliği olmuştur. Hemşirelik hizmetlerinin içeriğinin yasal düzenlemelerde yerini bulması durumu, ebe diplomasına sahip ancak, tedavi kurumlarında görev yapan ebeleri, hemşirelere kanunla verilen diploma haklardan yararlanmak gibi bir haksız bir talebe yöneltmiştir. Açıkçası sistemin yanlışları, farklı disiplinlere ait görevleri üstlenmek durumunda kalan sağlık çalışanlarını, söz konusu uygulamaları kazanılmış bir hak olarak kendi lehine çevirme gibi yanlış beklentilere odaklamaktadır. Mesleklerin eğitim amaçlarına uygun evrensel nitelikte tanımlanmış rollerine sahip çıkmaları yerine, farklı disiplinlerin alanları içinde var olma niyetlerinin profesyonellikle bağdaşır yönü olamaz. Yani, mevcut hastane sisteminde eczacı, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, psikolog ve hatta hekime ait birçok işlevden sorumlu tutulan hemşirelerin, bu konumlarına dayalı olarak, söz konusu disiplinlerin diploma haklarına sahip olmaları ne ölçüde kabul edilemez ise, hemşirelik işlevlerini yürüten diğer disiplinlerin de hemşireliğin meslek haklarına sahip olmaları aynı ölçüde kabul edilemez, edilmemelidir. Diğer yandan ülkemizde, sağlık hizmetlerinin özel sektör tarafından yürütülmesi yönünde geliştirilen politikalar, iş güvencesi, çalışma saatleri ve ücret açısından kamu personeli ile farklılaşan, sözleşmeli statüde çok sayıda sağlık çalışanlarının istihdam edilmesine neden olmaktadır. Özellikle kamu hastanelerinde çalışan hemşireler, ya 4/B kadrosunda ya da hizmet satın alma sürecinde ihale usulü ile kurumlarda çalıştırılmaktadırlar. Aynı okul mezunu, aynı ünitede çalışan ve aynı işlerden sorumlu olan hemşirelerin özlük haklarının farklılıkları, çalışma ortamında iş barışı açısından olumsuzluklara yol açmaktadır.

Sonuç olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundan sorumlu mesleklerin güçlerini, birbirlerine karşı üstünlük kurmak üzerine değil, ortak sorumluluk anlayışı  içinde, toplumun güvenli sağlık bakımı almasına yönelik politikalara yön verme amacında birleştirmelerinin gerektiği söylenebilir.   
 
 
 
aytolany@mynet.com

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım