26.9.2011 12:18:55 Karanlıklar, Aydınlığı Barındırır!

Bir devlet hastanesi başhemşireliğinden aldığımız 3 sayfalık mesajı hiçbir ekleme yapmadan düzenleyerek dikkatinize sunuyoruz. Dikkatinize sunma gerekçemiz, Sağlık Bakanlığı ile diğer hastanelerin bu mesajda dile getirilenler ve getirilmeyenler yönünden kendilerini değerlendirmelerine yol açma umudumuzdur.

24.6.2010 10:16:54 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ VE HEMŞİRELİK AÇISINDAN YORUMU

Prof. Dr. Aytolan Yıldırım Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şube Başkanı Hemşirelik kamuoyunun merakla beklediği “Hemşirelik Yönetmeliği” sonuçta yayınlandı. Bilinçli mi rastlantısal mı bilinmez ama resmi gazetede ilanı anlamlı bir tarihe, yani 8. Mart Dünya Kadınlar Gününe denk geldi. Kanımca iyi de oldu, yönetmeliğin içeriği ne kadar akılda kalır bilinmez, ancak yayınlanma tarihinin unutulmayacağı kesin.

15.10.2009 08:16:11 2010 YILI ve TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

THD bu yazıda mesleğin toplum yararına daha güçlü ve güvenilir bir meslek haline gelmesine yol açacağına inandığı ve bir türlü geçekleştiremediği başta sağlık bakanlığı olmak üzere herkes tarafından çok iyi bilinen taleplerini dile getirmeyecek, soruna genel olarak değinecektir. Çünkü durum bunu gerektirmektedir.

15.10.2009 08:16:11 HEMŞİRELER İLAÇ UYGULAMA HATALARINI ÖNLEMEDE ANAHTAR KİŞİ (Mİ) DİR?

Tıbbi tedavinin vazgeçilmez parçası olan ilaç uygulamaları, tüm dünyada hemşirelerin en temel ve en yaygın işlevleri arasında yer alır...

15.10.2009 07:45:19 ONBEŞ ODA KIRK HASTA…

Nöbetçiyim. Saat sabahın beşi. Göğün rengi açılıyor… Hâlâ gözleri kapalı pencerelerinizin, hâlâ birkaç yıldız gülümsüyor uykularınızın en tatlı yanılsamalarına...

29.4.2009 12:26:06 HEMŞİRELİK KANUNU DEĞİŞTİ YÖNETMELİKLER ÇIKMIYOR

6283 sayılı “Hemşirelik Kanunu”nda değişiklik yapılmasına ilişkin 25.04.2007 tarih ve 5634 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile hemşirelikte sertifika programlarına ilişkin yasal düzenleme zorunlu hale gelmiştir...

16.2.2009 03:19:57 İŞ ARKADAŞIM HEKİMLER

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım