Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : F.ERDİL, N. Ö. ELBAŞ     Yıl :  2001
WHO MODEL FORMULARY 2002     Yazar :      Yıl : 
SCUTARI PRESS NURSING BOOKS CATOLOGUE     Yazar :      Yıl : 
DRUG AND ALCOHOL ABUSE     Yazar :      Yıl :  1990
JOURNALS OF SAFE     Yazar :      Yıl :  1993
LIST OF DOCUMENTS1990     Yazar :      Yıl : 
CATALOGUE OF PUBLICATIONS: 1986-1991     Yazar :      Yıl : 
CATALOGUE OF PUBLICATIONS: 1972-1987     Yazar :      Yıl : 
LIST OF DOCUMENTS EXTRACTED FROM EURODOC:1991-1992     Yazar :      Yıl : 
CATOLOGUE OF PUBLICATIONS.1990-1995     Yazar :      Yıl : 
WHO CHRONICLE     Yazar :      Yıl :  1985
HEALTH FOR ALL TARGETS UPDATED EDITION     Yazar :      Yıl :  1991
TARGET FOR HEALTH FOR ALL     Yazar :      Yıl :  1986
DIERCTORY OF SCHOOLS OF NURSING IN THE EUROPEAN REGION     Yazar :      Yıl :  1971
INTERNATIONAL DIRECTORY OF WOMEN'S DEVELOPMENT ORGANIZATIONS     Yazar :      Yıl :  1977
TRENDS IN EUROPEAN NURSING SERVICES REPORT ON WORKING GROUP     Yazar :      Yıl :  1970
HIGHER EDUCATION IN NURSING REPORT ON A SYMPOSIUM     Yazar :      Yıl :  1972
SYMPTOM RELIEF IN TERMINAL ILLNESS     Yazar :      Yıl :  1998
LONG TERM CARE IN DEVELOPING COUNTRIES TEN CASE STUDIES     Yazar :      Yıl :  2004
LEADERSHIP IN NURSING FOR HEALTH FOR ALL     Yazar :      Yıl :  1986
THE EFFECTS OF TRAUMA & VIOLENCE ON CHILDREN AND ADOLESCENTS     Yazar :      Yıl :  2002
PSYCHOSOCIAL AND MENTAL HEALTH ASPECTS OF WOMEN'S HEALTH     Yazar :      Yıl :  1993
WORLD MENTAL HEALTH DAY/MENTAL HEALTH AND WORK     Yazar :      Yıl :  2000
WORLD MENTAL HEALTH DAY/WOMEN AND MENTAL HEALTH     Yazar :      Yıl :  1996
WORLD MENTAL HEALTH DAY/HUMAN RIGHTS AND MENTAL HEALTH     Yazar :      Yıl :  1998
BETTER PALLIATIVE CARE FOR OLDER PEOPLE     Yazar :      Yıl :  2004
THE SOLID FACTS/PALLIATIVE CARE     Yazar :      Yıl :  2004
EMERGING INFECTIOUS DIEASES     Yazar :      Yıl :  1997
NGO RESPONSE TO JAKARTA DECLARATION     Yazar :      Yıl :  1998
WOMEN'S GROUPS NGOs AND SAFE MOTHERHOOD     Yazar :      Yıl :  1992
SOURCE BOOK FOR HIV/ AIDS COUNSELLING TRAINNING     Yazar :      Yıl :  1994
AIDS HOME CARE HANDBOOK     Yazar :      Yıl :  1993
GLOBAL PROGRAMME ON AIDS/ COUNSELLING FOR HIV/AIDS     Yazar :      Yıl :  1995
AIDS PREVENTING THROUGH HEALTH PROMOTION     Yazar :      Yıl :  1991
PREVENTING HIV TRANSMISSION IN HEALTH FACILITIES     Yazar :      Yıl :  1995
AIDS PREVENTING : GUIDELINES FOR MCH/FP PROGRAMME MANAGERS     Yazar :      Yıl :  1990
GUIDELINES ON AIDS IN EUROPE     Yazar :      Yıl :  1986
NURSING CARE OF PEOPLE WITH AIDS AND THEÄ°R FAMILIES     Yazar :      Yıl :  1989
INDEGENOUS PEOPLES PARTICIPATORY HEALTH RESEARCH     Yazar :      Yıl :  2003
PREVENTING HIV TRANSMISSION IN HEALTH FACILITIES     Yazar :      Yıl :  1995
PRIMARY HEALTH CARE IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES     Yazar :      Yıl :  1983
POSTBASIC AND GRADUATE EDUCATION FOR NURSES     Yazar :      Yıl :  1984
CHILDREN AND FAMILY BREAKDOWN     Yazar :      Yıl :  1984
TRAINING AND EDUCATION IN OCCUPATIONAL HEALTH     Yazar :      Yıl :  1988
THE PROMOTION AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MEDICINE      Yazar :      Yıl :  1978
EUROPEAN CHARTER ON ENVIRONMENT AND HEALTH     Yazar :      Yıl :  1989
QUALITY ASSURANCE OF HEALTH SERVICES     Yazar :      Yıl :  1982
PRIMARY HEALTH CARE ALMAATA     Yazar :      Yıl :  1978
EDUCATION IN PRIMARY HEALTH CARE     Yazar :      Yıl :  1984
ADMINISTRATION ON ENVIRONMENTAL HEALTH PROGRAMMES     Yazar :      Yıl :  1974
WORLD HEALTH FORUM     Yazar :      Yıl :  1986
ALCOHOL POLICIES     Yazar :      Yıl :  1985
DRUG DEPENDENCE AND ALCOHOL- RELATED PROBLEMS     Yazar :      Yıl :  1986
CANCER PAIN RELIEF      Yazar :      Yıl :  1996
CANCER PAIN RELIEF AND PALLIATIVE CARE     Yazar :      Yıl :  1990
THE REPRODUCTIVE HEALTH OF ADOLESCENTS     Yazar :      Yıl :  1989
CONJUNCTIVITIS OF NEWBORN     Yazar :      Yıl :  1986
EMERGENCY CONTRACEPTION     Yazar :      Yıl :  1998
BETTER HEALTH THROUGH FAMILY PLANNING     Yazar :      Yıl :  1987
PROTECTING PROMOTING AND SUPPORTING BREAST- FEEDING      Yazar :      Yıl :  1989
FEMALE GENITAL MUTILATION     Yazar :      Yıl :  1997
INTRAUTERIN DEVICES     Yazar :      Yıl :  1997
FEMALE STERILIZATION     Yazar :      Yıl :  1994
INJECTABLE CONTRACEPTIVES     Yazar :      Yıl :  1997
VASECTOMY     Yazar :      Yıl :  1994
BREAST- FEEDING AND CHILD SPACING     Yazar :      Yıl :  1988
NATURAL FAMILY PLANNING     Yazar :      Yıl :  1993
PROVIDING AN APPROPRIATE CONTRACEPTIVE METHOD CHOICE     Yazar :      Yıl :  1993
FEMALE GENITAL MUTILATION     Yazar :      Yıl :  1998
INFANT FEEDING THE PHYSIOLOGICAL BASIS     Yazar :      Yıl :  1989
REDUCTION OF MATERNAL MORTALITY     Yazar :      Yıl :  1999
NATURAL FAMÄ°LY PLANNÄ°NG     Yazar :      Yıl :  1988
TECHNICAL AND MANAGERIAL GUIDELINES FOR VASECTOMY SERVICES     Yazar :      Yıl :  1988
FIELD GUIDE TO DETECTION AND CONTROL OF XEROPHTALMIA     Yazar :      Yıl :  1982
EXPERIENCES WITH PRIMARY HEAKTH CARE IN ZAMBIA     Yazar :      Yıl :  1994
A GUIDE TO CURRICUM REVIEW FOR BASIC NURSING EDUCATION     Yazar :      Yıl :  1985
HEART HEALTH USING EVIDENCE IN NURSING PRACTICE     Yazar :      Yıl :  2002
THE FAMILY HEALTH NURSE     Yazar :      Yıl :  2000
NURSES AND MIDWIVES FOR HEALTH     Yazar :      Yıl :  2000
INTERNATIONAL MIGRATION HEALTH AND HUMAN RIGHTS     Yazar :      Yıl :  2003
WTO AGREEMENTS AND PUBLIC HEALTH     Yazar :      Yıl :  2002
NURSING AND MIDWIFERY A GUIDE TO PROFESSIONAL REGULATION     Yazar :      Yıl :  2002
REVISED 1990 ESTIMATES OF MATERNEL MORTALITY     Yazar :      Yıl :  1996
OBSTETRIC FISTULAE     Yazar :      Yıl :  1991
ESSANTIAL NEWBORN CARE     Yazar :      Yıl :  1996
STRENGHTENING MIDWIFERY WITHIN SAFE MOTHERHOOD     Yazar :      Yıl :  1997
ANTENATAL CARE     Yazar :      Yıl :  1994
CARE OF THE UMBLICAL CORD : A REVIEW OF THE EVIDENCE     Yazar :      Yıl :  1998
INTRODUCTION OF MOTHER BABY PACKAGE     Yazar :      Yıl :  1994
PREVENTION AND MANAGEMENT OF SEVERE ANAMEIA IN PREGNANCY     Yazar :      Yıl :  1991
THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF PUERPERAL INFECTIONS     Yazar :      Yıl :  1992
INDICATORS TO MONITOR MATERNAL HEALTH GOALS     Yazar :      Yıl :  1993
LOW BIRTH WEIGHT     Yazar :      Yıl :  1992
ABORTION     Yazar :      Yıl :  1993
COVERAGE OF MATERNITY CARE     Yazar :      Yıl :  1996
UNSAFE ABORTION     Yazar :      Yıl :  1997
MATERNAL MORTALITY RATIOS AND RATES     Yazar :      Yıl :  1991
THE PREVALENCE OF ANAEMIA IN WOMEN     Yazar :      Yıl :  1992
WORLD HEALTH DAY SAFE MOTHERHOOD     Yazar :      Yıl :  1998
ANTENATAL CARE AND MATERNAL HEALTH : HOW EFFECTIVE IS IT?     Yazar :      Yıl :  1992
DIRECTORY OF FUNDERS INMATERNAL HEALTH AND SAFE MOTHERHOOD     Yazar :      Yıl :  1992
DETECTING PREECLAMPSIA: A PRACTICAL GUIDE     Yazar :      Yıl :  1992
CARE IN NORMAL BIRTH: A PRACTICAL GUIDE     Yazar :      Yıl :  1996
MATERNITY WAITING HOMES: REVIEW OF EXPERIENCES     Yazar :      Yıl :  1996
BASIC NEWBORN RESUSCITATION : A PRACTICAL GUIDE     Yazar :      Yıl :  1998
SAFE MOTHERHOOD PROGRESS REPORT 1993-1995     Yazar :      Yıl : 
IMPROVING ACCESS TO QUALITY CARE IN FAMILY PLANNING     Yazar :      Yıl :  1996
CHILD CARE PROGRAMMES     Yazar :      Yıl :  1995
GUIDELINES FOR POISON CONTROL      Yazar :      Yıl :  1997
NURSING BEYOND THE YEAR 200 REPORT OF A WHO STUDY GROUP     Yazar :      Yıl :  1994
NURSING PRACTICE REPORT OF A WHO EXPERT COMMÄ°TTEE     Yazar :      Yıl :  1996
REPORT OF THE REGIONEAL DIRECTOR 1992-1993     Yazar :      Yıl : 
MATERNEL MORTALITY IN 1995     Yazar :      Yıl : 
MATERNAL AND PERINATAL INFECTIONS REPORT OF WHO CONSULTATION     Yazar :      Yıl :  1988
ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ     Yazar :      Yıl : 
UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION     Yazar :      Yıl :  1990
THE CONDITION OF WOMEN AND CHILDREN'S WELL- BEING     Yazar :      Yıl :  1980
BREAST-FEEDING AND HEALTH     Yazar :      Yıl :  1981
LITERACY, HEALTH NUTRITION AND INCOME     Yazar :      Yıl :  1983
PEOPLE WATER AND SANITATION     Yazar :      Yıl :  1979
GOING TO SCALE FOR CHILD SURVIVAL AND DEVELOPMENT     Yazar :      Yıl :  1984
CHILDREN AND AGENDA21     Yazar :      Yıl : 
GLOBAL STRATEGY FOR SURVIVAL AND DEVELOPMENT     Yazar :      Yıl :  1984
1990'LARIN ÇOCUK POLİTİKASI, ULUSAL KONGRESİ RAPORU     Yazar :      Yıl :  1989
THE STATE OFF THE WORLD'S CHILDREN     Yazar :      Yıl :  2002
THE STATE OFF THE WORLD'S CHILDREN     Yazar :      Yıl :  1998
THE STATE OFF THE WORLD'S CHILDREN     Yazar :      Yıl :  2000
THE STATE OFF THE WORLD'S CHILDREN     Yazar :      Yıl :  2001
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU     Yazar :      Yıl :  1986
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU     Yazar :      Yıl :  1988
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU     Yazar :      Yıl :  1989
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU     Yazar :      Yıl :  1991
DÜNYA ÇOCUKLARININ DURUMU     Yazar :      Yıl :  1990
TÜRKİYEDE ANNE VE ÇOCUKLARIN DURUM ANALİZİ     Yazar :      Yıl :  1991
TÜRKİYEDE ANNE VE ÇOCUKLARIN DURUM ANALİZİ     Yazar :      Yıl :  1996
GROWTH OF CHILDREN: STRATEGIES FOR MONITORING AND PROMOTION     Yazar :      Yıl :  1985
2000 UNICEF ANNUAL REPORT     Yazar :      Yıl : 
2001 UNICEF ANNUAL REPORT     Yazar :      Yıl : 
1999 UNICEF ANNUAL REPORT     Yazar :      Yıl : 
CHILDREN AND AIDS: AN IMPENDING CALAMITY     Yazar :      Yıl :  1990
ÇOCUKLARIN KATILIMI MASKOTLUKTAN VATANDAŞLIĞA     Yazar :      Yıl :  1992
CUMHURİYET VE SAĞLIK     Yazar :      Yıl :  1998
YOKSULLUK VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ     Yazar :      Yıl :  2002
EŞİTLİK VE SAĞLIK KAVRAM VE İLKELER     Yazar :      Yıl :  1992
SAĞLIKLA İLGİLİULUSLARARASI BELGELER     Yazar :      Yıl :  1998
TTB MERKEZ KONSEYİ FAALİYET RAPORU     Yazar :      Yıl :  1992
TTB MERKEZ KONSEYİ FAALİYET RAPORU     Yazar :      Yıl :  1992
TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER     Yazar :      Yıl : 
SAĞLIK HAKKI YARGILANIYOR     Yazar :      Yıl :  2004
BİN YIL KAPANIRKEN TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN DURUMU     Yazar :      Yıl :  1998
TÜRKİYE TIP KATOLOĞU     Yazar :      Yıl :  1989
YENİ DÜNYA DÜZENİ VE ÖZELLEŞTİRMELER     Yazar :      Yıl :  1998
SOSYAL VE EKONOMİK YÖNLERİ İLE İLAÇ     Yazar :      Yıl :  1998
TTB ETİK KURUL GÖRÜŞLERİ     Yazar :      Yıl :  1998
TÜRKİYE'DE SITMA SAVAŞI     Yazar :      Yıl :  1998
MERKEZİ HÜKÜMETTE ÇIKTI VE PERFORMENS ÖLÇMESİ     Yazar :      Yıl : 
KADIN HUKUKU     Yazar :      Yıl :  1996
EUROPEAN OF SCHOOL OF ONCOLOGY     Yazar :      Yıl :  1996
TÜRK GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR REHBERİ     Yazar :      Yıl : 
GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR KONFERANSI     Yazar :      Yıl : 
III. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ     Yazar :      Yıl : 
TTB SAĞLIK KONGRESİ     Yazar :      Yıl :  1992
IV. HASTANE ENFEKSİYONLARI SEMPOZYUMU     Yazar :      Yıl :  1999
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI HAREKETİ I. VE II. KONFERANSLARI     Yazar :      Yıl :  1998
THE STATUS OF WOMEN IN TURKEY     Yazar :      Yıl :  1994
THE POSITION OF NURSING IN TURKEY     Yazar :      Yıl :  1989
BİLATERAL AGREEMENTS     Yazar :      Yıl : 
DSÖ II. HEMŞİRELİK VE EBELİK KONFERANSI     Yazar :      Yıl :  2000
TURİZM SAĞLIĞI PANELİ VE EĞİTİM PROGRAMI KİTABI     Yazar :      Yıl :  2000
BM BİN YIL PANELİ     Yazar :      Yıl :  2000
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SEMPOZYUMU     Yazar :      Yıl :  1990
YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 11996-2000     Yazar :      Yıl : 
HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI (DİE)     Yazar :      Yıl :  1990
TÜRKİYE NÜFUS VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI RAPORU 1993     Yazar :      Yıl : 
HASTALIK İSTATİSTİKLERİ 1964-1994     Yazar :      Yıl : 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İSTATİSTİK YILLIĞI     Yazar :      Yıl :  1995
THE WORLD HEALTH REPORT     Yazar :      Yıl :  2002
THE EUROPEAN HEALTH REPORT     Yazar :      Yıl :  2002
SB COUNTRY HEALTH REPORT     Yazar :      Yıl :  1997
DÜNYA SAĞLIK RAPORU     Yazar :      Yıl :  1998
SAĞLIK SEKTÖRÜ MASTERPLAN ETÜDÜ NİHAİ RAPORU (DPT)     Yazar :      Yıl :  1990
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER RAPORU(DPT)     Yazar :      Yıl :  1988
53. DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESİ RAPORU     Yazar :      Yıl :  2000
GEBELERİN DOĞUM ÖNCESİ BAKIMA İLİŞKİN UYGULAMALARI     Yazar :      Yıl :  1991
ANNELERİN EMZİRMEYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ     Yazar :      Yıl : 
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER     Yazar :      Yıl :  1997
SAĞLIK ALANINDA DIŞ İLİŞKİLER     Yazar :      Yıl :  1997
BESLENME EĞİTİMİ EL KİTABI     Yazar :      Yıl : 
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM DOĞUM VE AİLE PLANLAMASI     Yazar :      Yıl :  1993
YENİDOĞAN BEŞ YAŞALTI BESLENME BÜYÜME VE GELİŞME     Yazar :      Yıl :  1993
ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞINDA TEMEL BİLGİLER     Yazar :      Yıl : 
EBE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ     Yazar :      Yıl : 
ANA SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI EL KİTABI     Yazar :      Yıl :  1992
ÇOCUK SAĞLIĞI EL KİTABI     Yazar :      Yıl :  1992
TÜRKİYE ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI     Yazar :      Yıl :  2003
ÇEVRE SAĞLIĞININ İLKELERİ VE GENEL BAKIŞ AÇISI     Yazar :      Yıl : 
ÇEVRESEL ETKİ VE DEĞERLENDİRMESİ     Yazar :      Yıl : 
NÜFUS NÜFUS HAREKETLERİ VE GÖÇLER     Yazar :      Yıl : 
AFETLER     Yazar :      Yıl : 
SPOR VEREKREASYON ÇEVRESİ     Yazar :      Yıl : 
ELEKTROMANYETİK RADRASYON     Yazar :      Yıl : 
TEHLİKELİ ATIKLAR     Yazar :      Yıl : 
KATI ATIKLAR     Yazar :      Yıl : 
İNSAN VE HAYVAN ATIKLARI SIVI ATIKLAR     Yazar :      Yıl : 
SOSYAL ÇEVRE     Yazar :      Yıl : 
KENTLEŞME VE ÇEVRE SAĞLIĞI     Yazar :      Yıl : 
TURİST SAĞLIĞI     Yazar :      Yıl : 
YAŞLI VE ÇEVRE     Yazar :      Yıl : 
ÇOCUK VE ÇEVRE     Yazar :      Yıl : 
KAMUYA AÇIK YER VE KURULUŞLAR     Yazar :      Yıl : 
GÜRÜLTÜ     Yazar :      Yıl : 
KAZALAR VE ÖNLENMESİ     Yazar :      Yıl : 
SU KİRLİLİĞİ     Yazar :      Yıl : 
BESİN KİRLİLİĞİ     Yazar :      Yıl : 
KONUT SAĞLIĞI     Yazar :      Yıl : 
KAPALI ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ     Yazar :      Yıl : 
DIŞ ORTAM HAVA KİRLİLİĞİ     Yazar :      Yıl : 
ÇEVRESEL VE BİYOLOJİK İZLEME VE DEĞERLENDİRME     Yazar :      Yıl : 
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE VÜCUT CEVABI VE BESLENME     Yazar :      Yıl : 
ÇEVRE VE İŞ ÖYKÜSÜNÜN ALINMASI     Yazar :      Yıl : 
ÇEVRE SAĞLIĞI MEVZUAT İNDEKSİ     Yazar :      Yıl : 
ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLERİ EL KİTABI     Yazar :      Yıl :  1996
SAĞLIK OCAĞI İŞLEVİ VE YÖNETİMİ     Yazar :      Yıl :  1995
SAĞLIK PROGRAMLARI     Yazar :      Yıl :  1995
SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLUM KATILIMI     Yazar :      Yıl :  1995
BÖLGE SAĞLIK HİZMETLERİNDE EPİDEMİYOLOJİYE GİRİŞ     Yazar :      Yıl :  1995
SAĞLIK ALANINDA SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ     Yazar :      Yıl :  1994
BİR PLANLAMACI OLARAK P.E.R.T     Yazar :      Yıl :  1992
AKILCI İLAÇ KULLANIMININ ALFABESİ     Yazar :      Yıl :  1993
TÜRKİYEDE SAĞLIK REFORMU SAĞLIKTA MEGA PROJE     Yazar :      Yıl : 
BULAŞICI HASTALIK SALGINLARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ     Yazar :      Yıl :  1996
YARA VE HEMŞİRELİK     Yazar :      Yıl : 
KARDİYAK ARREST VE PULMONER RESÜSİTASYON     Yazar :      Yıl : 
ŞOK VE HEMŞİRELİK     Yazar :      Yıl :  1994
ASEPSİ     Yazar :      Yıl :  1994
ASEPSİ ÖĞRETİMİ KILAVUZ KAYNAK     Yazar :      Yıl :  1994
KANSER BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ     Yazar :      Yıl :  1993
ADLİ TIP     Yazar :      Yıl :  1997
TROHOM KONTROL PROGRAMI     Yazar :      Yıl :  1996
TEMEL GÖZ SAĞLIĞI     Yazar :      Yıl :  1996
SAĞLIK İNSAN GÜCÜ MEVCUT DURUM RAPORU     Yazar :      Yıl :  1996
PRATİSYEN HEKİMLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACI     Yazar :      Yıl :  1993
HEALTH REFORM SURVEYI     Yazar :      Yıl :  1996
ULUSAL AŞI GÜNLERİ SAHA REHBERİ     Yazar :      Yıl :  1997
SB SAĞLIK MESLEK LİSELERİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ     Yazar :      Yıl :  1993
ULUSAL SAĞLIK POLİTİKASI     Yazar :      Yıl :  1993
NATIONAL HEALTH POLICY OF TURKEY     Yazar :      Yıl : 
SAĞLIK REFORMLARI İLE İLGİLİ KANUN TASARISI TASLAKLARI     Yazar :      Yıl :  1992
HEALTH SERVICES UTILIZATION SURVEY IN TURKEY     Yazar :      Yıl :  1995
BASINDA SAĞLIK PROJESİ     Yazar :      Yıl :  1993
SAĞLIK ENFORMASYON SİSTEMİ PLANLAMA ÇALIŞMASI     Yazar :      Yıl :  1993
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MEVCUT DURUM     Yazar :      Yıl : 
TC SAĞLIK BAKANLIĞI I. ULUSAL SAĞLIK KONGRESİ     Yazar :      Yıl :  1992
DERNEK KURMA HAKKI VE KURULMASI YASAK DERNEKLER     Yazar :      Yıl : 
SB PERSONEL KANUNUN TASLAĞI     Yazar :      Yıl :  1999
THD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ     Yazar :      Yıl :  1984
THD DERNEĞİ TÜZÜĞÜ     Yazar :      Yıl : 
SSK KURUM PERSONEL YÖNETMELİĞİ     Yazar :      Yıl :  1987
SSK SAĞLIK TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİ     Yazar :      Yıl :  1981
EMEKLİ SANDIĞI KANUNU     Yazar :      Yıl :  1988
DOKTORLARIN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU     Yazar :      Yıl :  1982
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI MEVZUAT KİTABI     Yazar :      Yıl :  1995
KAVRAM İNDEXLİ SAĞLIK KANUNLARI     Yazar :      Yıl :  1970
SAĞLIK MEVZUATI     Yazar :      Yıl :  1987
TÜRK DERNEKLER HUKUKU     Yazar :      Yıl :  1993
TÜRK DERNEKLER HUKUKU     Yazar :      Yıl :  1987
SAĞLIK MEVZUATI     Yazar :      Yıl :  1984
ÇEVRE SAĞLIĞI MEVZUATI     Yazar :      Yıl :  1996
SB SAĞLIK OCAĞINDA ÇALIŞAN EBENİN GÖREV ANALİZİ     Yazar :      Yıl :  1988
SB SAĞLIK OCAĞI HEKİMİNİN GÖREV ANALİZİ     Yazar :      Yıl :  1988
SAĞLIK KANUNUN TASARI TASLAĞI     Yazar :      Yıl :  1993
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARI TASLAĞI     Yazar :      Yıl :  1993
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ TASLAK     Yazar :      Yıl :  1999
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KIYAFET YÖNERGESİ TASLAK     Yazar :      Yıl :  2000
TEDAVİ KURUMLARI PERSONELİNE AİT KIYAFET YÖNETMELİĞİ     Yazar :      Yıl :  1971
EDP HANDBOOK FOR NURSES     Yazar :      Yıl :  1982
NURSING RESEARCH FOR PROFESSIONAL PRACTICE     Yazar :      Yıl :  1989
NTERNATIONAL ADMINISTRATION OF NURSING SERVİCES     Yazar :      Yıl :  1989
HEMŞİRELİKTE YÖNETİM     Yazar :      Yıl :  1971
NURSING LEADERSHIP: GLOBAL STRATEGIES     Yazar :      Yıl :  1990
NURSING IN HUNGARY     Yazar :      Yıl :  2000
RED CROSS NURSING AROUND THA WORLD     Yazar :      Yıl : 
NURSING IN ACTION     Yazar :      Yıl : 
HEMŞİRELİĞE GENEL BAKIŞ     Yazar :      Yıl :  1990
THE TRUTH ABOUT CANCER     Yazar :      Yıl :  1956
KLİNİK TEŞHİSTE LABORATUAR     Yazar :      Yıl :  1986
İÇ HASTALIKLARI TEDAVİ YILLIĞI     Yazar :      Yıl :  1987
DİYABET HEMŞİRELİĞİ     Yazar :      Yıl :  2002
RENAL TRANSPLANTASYONA PRATİK YAKLAŞIM     Yazar :      Yıl : 
STROMA BAKIMI     Yazar :      Yıl :  1998
KALP CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ     Yazar :      Yıl : 
TÜRKİYEDE NEFROLOJİ- DİALİZ VE TRANSPLANTASYON     Yazar :      Yıl :  2000
ACİL HEMŞİRELİĞİ     Yazar :      Yıl :  1990
ACİL HASTA NAKLİ     Yazar :      Yıl :  1997
ACİL BAKIM     Yazar :      Yıl :  1998
POCKET BOOK OF BABY AND CHILD CARE     Yazar :      Yıl :  1955
ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ BİLGİSİ     Yazar :      Yıl :  1977
ÇOCUKLUK YAŞLARINDA BÜYÜME VE GELİŞME     Yazar :      Yıl :  1992
WHEN TEACHERS FACE THEMSELVES     Yazar :      Yıl :  1955
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ     Yazar :      Yıl :  1999
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ     Yazar :      Yıl :  1993
SAĞLIK HİZMETLERİNDE 50. YIL     Yazar :      Yıl : 
HALK SAĞLIĞI İDARESİ     Yazar :      Yıl :  1971
HEKİM VE SİGARA     Yazar :      Yıl :  1993
DOĞAL AFETLERDE ÇEVRE SAĞLIĞI REHBERİ     Yazar :      Yıl :  1999
PUBLIC HEALTH NURSE AND HER PATIENT     Yazar :      Yıl :  1955
NUSRET FİŞEK İLE SÖYLEŞİ     Yazar :      Yıl :  1986
HALK SAĞLIĞI NİÇİN NASIL     Yazar :      Yıl :  1968
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ     Yazar :      Yıl :  1986
TÜRKİYEDE KENT BİLİM EĞİTİMİ     Yazar :      Yıl :  1987
SAĞLIK HİZMETLERİNDE VE İŞLETMELERİNDE YÖNETİM     Yazar :      Yıl :  1999
SAĞLIK OCAĞI YÖNETİMİ     Yazar :      Yıl :  1982
NUSRET FİŞEK VE HEKİMLİK     Yazar :      Yıl :  1991
SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI(CİLT II)     Yazar :      Yıl :  1985
SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI (CİLT I)     Yazar :      Yıl :  1985
TOPLUM SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ     Yazar :      Yıl :  1993
SİVİL SAVUNMA DOĞAL AFETLER VE KURTARMA     Yazar :      Yıl :  2001
SONSUZ FEDAKARLIK HEMŞİRELİK NASIL KURULDU     Yazar :      Yıl :  1954
FOLRENCE NIGHTINGALE MODERN HEMŞİRELİĞİN KURUCUSU     Yazar :      Yıl :  1952
FLORENCE NIGHTINGALE     Yazar :      Yıl :  1952
A HISTORY OF NURSING     Yazar :      Yıl :  1962
LETTERS OF FLORENCE NIGHTINGALE     Yazar :      Yıl : 
NOTES ON NURSING FLORENCE NIGHTINGALE     Yazar :      Yıl :  1952
WILLIAM RATHBONE AND THE EARLY HISTORY OF DISTRICT NURSING     Yazar :      Yıl :  1981
FLORENCE NIGHTINGALE     Yazar :      Yıl :  1951
HEMŞİRELİK TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ     Yazar :      Yıl :  1992
PROFESSIONAL NURSE     Yazar :      Yıl :  1995
HEALTH POLICY PACKAGE (HPP) A GUIDE FOR POLICY DEVELOPMENT     Yazar :      Yıl :  2005
COUNTERFEITS KILL NURSES TARGET COUNTERFEIT MEDICINES     Yazar :      Yıl :  2005
UNDERSTANDING MUTUAL RECOGNITION     Yazar :      Yıl : 
COMMUNITY DEVELOPMENT GUIDELINES FOR ACTION     Yazar :      Yıl : 
IMPLAMENTING NURSE PRESCRIBING     Yazar :      Yıl : 
TRENDS AND ISSUES IN HOME CARE NURSING     Yazar :      Yıl : 
NURSING A NEW TOMORROW     Yazar :      Yıl :  1990
COORPERATION AN CONFLICT CARING FOR THE CAREERS     Yazar :      Yıl :  1983
ETHICAL GUIDELINES FOR NURSING RESEARCH     Yazar :      Yıl :  1996
SUCCEDING TOGETHER GROUP ACTION BY NURSES     Yazar :      Yıl :  1983
ICNP:A UNIFYING FRAMEWORK     Yazar :      Yıl : 
ICNP REVIEW PROCESS: HOW TO PARTICIPATE     Yazar :      Yıl :  2001
CAREER DEVELOPMENT FOR NURSES     Yazar :      Yıl :  1995
ICN FRAMEWORK AND CARE COMPETENCIES FOR THE FAMILY NURSE     Yazar :      Yıl :  2003
NURSES RESPONDING TO SUBSTANCE ABUSE     Yazar :      Yıl :  2000
PRACTICAL GUIDE FOR NURSING RESEARCH     Yazar :      Yıl :  1998
HEALTH IN WORKPLACE     Yazar :      Yıl :  1989
NURSES: HEALTH AND SAFETY     Yazar :      Yıl :  1989
THE VALUE OF NURSING IN A CHANGING WORLD     Yazar :      Yıl :  1996
NURSING AND PRIMARY HEALTH CARE A UNIFIED FORCE     Yazar :      Yıl :  1988
NURSING REGULATION GUIDEBOOK:FROM PRINCIPLE TO POWER     Yazar :      Yıl : 
COSTING NURSING SERVICES     Yazar :      Yıl :  1992
ICN POSITION STATEENT     Yazar :      Yıl :  1993
THE ROLE OF THE NNAsIN THE PROTECTION OF CHILDREN     Yazar :      Yıl :  1992
NURSING SUPPORT WORKERS POSITION STATEMENY AND GUIDELINES     Yazar :      Yıl :  1992
GUIDELINES ON SPECIALISATION IN NURSING     Yazar :      Yıl :  1992
ICN FUTURE DIRECTION     Yazar :      Yıl :  1992
COUNCIL OF NATIONAL REPRESENTATIVES     Yazar :      Yıl :  1990
COUNSTITUTION     Yazar :      Yıl :  1993
COUNCIL OF NATIONAL REPRESENTATIVES     Yazar :      Yıl :  1993
DIRECTORY OF NURSING RESEARCH UNITS     Yazar :      Yıl :  2001
MOBILIZING NURSING LEADERSHIP FOR PRIMARY HEALTH CARE     Yazar :      Yıl :  1992
NURSES PAY: A VITAL FACTOR IN HEALTH CARE     Yazar :      Yıl :  1986
NURSING RESEARCH WORLDWIDE     Yazar :      Yıl : 
COUNCIL OF NATIONAL REPRESENTATIVES     Yazar :      Yıl :  1990
COUNCIL OF NATIONAL REPRESENTATIVES     Yazar :      Yıl :  1993
ISSUES IN MENTAL HEALTH/ PSYHIATRIC NURSING     Yazar :      Yıl :  1995
NURSING LEADERSHIP IN THE MILLENNIUM     Yazar :      Yıl :  1991
INTERNATIONAL NURSE MPBILITY TRENDS AND POLICY IMPLICAATIONS     Yazar :      Yıl :  2000
COUNCIL OF NATIONAL REPRESENTATIVES MEETING      Yazar :      Yıl : 
"NURSES WORKING WIHT THE POOR; AGAINST POVERTY"     Yazar :      Yıl :  2004
NURSES ALWAYS THERE FOR YOU: CARING FOR FAMILIES     Yazar :      Yıl :  2004
NURSES FIGHTING AIDS STIGMA CARING FOR ALL     Yazar :      Yıl :  2002
CONSTITUTION 1999     Yazar :      Yıl :  2003
CONSTITUTION 2001     Yazar :      Yıl : 
COUNCIL OF NATIONAL REPRESENTATIVES MEETING     Yazar :      Yıl : 
REPORT ON THE REGULATION OF NURSING     Yazar :      Yıl : 
Ebe ve Hemşireler İçin Anne Sütü Ve Emzirme Danışmanlığı     Yazar : S.A. ÖZSOY     Yıl :  1997
Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi     Yazar : S. E. ŞENTÜRK     Yıl :  1990
Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri     Yazar :      Yıl :  2002
Yaşam Sonu Bakım: Ölümcül Hastalarda Bütüncül Bakım     Yazar : G.CİMETE     Yıl :  2002
Nörolojik Bilimler Hemşireliği     Yazar : Ed: N.EGEMEN, A.ARSLANTAŞ     Yıl :  2006
Hasta Hemşire İlişkileri     Yazar : G. TERAKYE     Yıl :  1998
Seçmeler     Yazar : G. TERAKYE, A. OCAKÇI     Yıl :  1995
Hemşirelikte Haklar ve Sorumluluklar     Yazar :      Yıl :  2006
Yaşamın Son Günleri: Sorular Ve Cevaplar     Yazar : Çev. Ed: G. TERAKYE     Yıl :  1992
Acil Bakım     Yazar : Ed: D. ŞELİMEN     Yıl :  2004
Ağı: Hemşirelik Yaklaşımları     Yazar : G. KOCAMAN     Yıl :  1994
Hemşirelikte Şiddet Görünümleri     Yazar : B. BAĞ     Yıl : 
Hemşirelik Tanıları El Kitabı     Yazar : Çev: F. ERDEMİR     Yıl :  2005
Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit Ve Asit Baz Dengesinin ABC’si     Yazar : F. ERDİL, N. BAYRAKTAR     Yıl :  2004
Yüksek Riskili Gebelik Ve Doğum El Kitabı     Yazar : E.S. GİLBERT, J.S. HARMON ÇEV. L.TAŞKIN     Yıl :  2002
Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi      Yazar : B. ÜSTÜN, E.AKGÜN, N. PARTLAK     Yıl :  2005
Hemşireler İçin Kanser El Kitabı     Yazar : Çev. Ed: N.PLATİN     Yıl :  1996
Hemşireliğe Genel Bakış     Yazar : G.Uyer     Yıl :  1992
Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç Ve Yöntemleri     Yazar : Editör: İ. EREFE     Yıl :  2002
Hemşirelik ve Yönetim      Yazar : G.Uyer     Yıl :  1993
Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım     Yazar : L.BİROL     Yıl :  2004
Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı     Yazar : Ed: İ.EREFE     Yıl :  1998
Hemşirelik Esasları: Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler     Yazar : M. F. ULUSOY, R. S. GÖRGÜLÜ     Yıl :  1996
İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı     Yazar : N.AKDEMİR     Yıl :  1998
İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı     Yazar : N.AKDEMİR, L.BİROL     Yıl :  2004
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : K.YÜKSEL     Yıl :  1997
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği     Yazar : L.TAŞKIN     Yıl :  2003
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : H. ÇAVUŞOĞLU     Yıl :  2001
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği     Yazar : F.ERDİL, N. Ö. ELBAŞ     Yıl :  2001

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım