Meslektaşımıza Yapılan Taciz Hakkındaki Dava Sonucu

Isparta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor A.Y hakkında açılan cinsel taciz ve hakaret davası 24.09.2010 Cuma günü yapılan duruşma ile sonlanmış, Dr. A.Y’ın suçlarının sabit olduğu, bu nedenle toplamda 12.480,00 TL para cezası ile cezalandırılması karara bağlanmıştır.

Değerli Meslektaşımız,

Isparta Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Hemşire S.A ‘in şikayeti ile Isparta Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor A.Y hakkında açılan cinsel taciz ve hakaret davası 24.09.2010 Cuma günü yapılan duruşma ile sonlanmıştır. Mahkeme tarafından Dr. A.Y’ın üzerine atılı suçların sabit olduğu, hakaret suçu nedeniyle 5.000 TL; cinsel taciz suçu nedeniyle de 7.480,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kararda cinsel taciz suçunun sanığın sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle ve aynı iş yerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak gerçekleştirilmesi de ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilmiştir.

Türk Hemşireler Derneği Genel Merkez ve Isparta Şube yetkilileri saldırıya uğrayan meslektaşlarının yanında olmak için davaya müdahil olmuştur.

Yargıya yansıyan bu olay ne yazık ki buz dağının görünen kısmı bile değildir.

Hemşirelere yönelen ayrımcı ve tacizkar davranışların sona erdirilebilmesi için önce bütün yöneticilere duyarlı olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sonra da bütün meslektaşlarımıza  haklarına sahip çıkmalarını, kararlı olmalarını, korkmamalarını, umutsuzluğa kapılmamalarını   öneriyor, Türk Hemşireler Derneği’nin onların yanında olacağını  bildiriyoruz.

 

THD Genel Merkez

28.09.2010

 

 

Değerli Meslektaşlarımız,

8 Mart 2010 gün ve 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin pek çok hükmünün yanı sıra neredeyse hiç işletilmeyen ve bu nedenle büyük huzursuzluklara neden olan Madde 10 'u hakkında bir meslektaşımızın 2010 yılında açtığı dava, meslektaşımız lehine sonuçlanmıştır. Ne yazık ki, ülkemizde somut kanun ve yönetmelik hükümleri yok sayılabilmekte, keyfi uygulamalar normalleşmiş hale gelebilmektedir. Bu nedenle, mağduriyetler konusunda hukuk mücadelesi vermek, uzun soluklu, sabır, soğukkanlılık gerektiren bir yola girmek demektir. Hukuk savaşımını kazanan meslektaşımızı bu nedenle kutlar, bu mücadeleyi verme yolunda olanlarla birlikte olduğumuzu ve olacağımızı bu nedenle tekrar açıklamak isteriz.

 

Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi ve Organizasyonu

MADDE 10 – (1) Sorumlu hemşire yatan hasta üniteleri/klinikleri, yoğun bakım üniteleri, ayaktan tanı ve tedavi birimleri, acil, evde bakım gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde başhemşireye karşı sorumlu olup, öncelikle ilgili alanda uzman hemşireler, yoksa üç yıl deneyimli ve hemşirelikte lisans mezunları arasından başhemşire tarafından görevlendirilir. Ancak, kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikle gündüz mesai saatlerinde görev yapar. 

İyi günler dileği ile.

THD Genel Merkez

05.07.2013

THD ÇATISI ALTINDA UMUTSUZLUĞA KAPILMADAN, KORKMADAN,BİLİNÇLE VE KARARLILIKLA MÜCADELEYE KATILMANIN BİR OLUMLU ÖRNEĞİ DAHA!

2010-2011 tarihli Hemşirelik Yönetmeliklerinde ki esaslara çalıştığı  idarenin uymaması nedeniyle itiraz eden ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan  bir meslektaşımızın 2011 Temmuzundan  bu yana  THD ile işbirliği içerisinde yürüttüğü hukuk mücadelesi 18.12.2013 günlü mahkeme kararı ile meslektaşımızın lehine sonuçlanmıştır. Hukuk mücadeleleri hepimizin bildiği gibi çoğunlukla uzun soluklu mücadelelerdir. Bu dava bunun görece kısa sürmüş bir örneğidir. Buna direnebilmek, bir başka önemli özelliği de bazı koşullarda zorunlu kılmaktadır: Sabır! Bilgilerinize sunarız.

THD Genel Merkez

27.01.2014

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım