TAM GÜN YASASI 'TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI'

26.6.2009 12:06:48

Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sağlık personeli açısından tam bir hayal kırıklığı oluşturmuştur..

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen “Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sağlık personeli açısından tam bir hayal kırıklığı oluşturmuştur.

Sağlık Bakanının Hemşireler günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasının ne kadar samimi  olduğu!!! Tam gün Yasa Tasarısında ki değişikliklerle ortaya çıkmıştır. (Bakanlık olarak, hemşirelerimizin çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmek, gelir seviyelerini ve hayat standartlarını yükseltmek, sağlık sistemimiz ve toplum içinde hak ettikleri saygıyı ve itibarı görmelerini sağlamak, mesleki yeterliliklerini ve sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak adına, pek çok önemli çalışma yürütmekteyiz/yürütüyoruz. Bu konularda, ideal noktayı yakalayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz-12.05.09-Prof. Dr. Recep AKDAĞ)

Performans değerlendirmesi adı altında, objektif olmayan kriterler üzerinden döner sermaye payı ödenmesi birçok eşitsizliği de beraberinde getirmektedir. Kanun tasarısında döner sermaye tavan oranlarında hemşirelik adına değişen bir şey olmadığı gibi uzman tabiplerin oranı artırılırken hemşirelerin alacağı döner sermaye payı azalacaktır. Bu durum sağlık personeli arasındaki gelir farkı uçurumunun giderek büyümesine neden olacaktır.

Tasarının Madde 1’deki Nisan 2009 ile Mayıs 2009 versiyonları arasındaki fark

DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLARI

NİSAN 2009 (Sağlık Bakanlığı) (%)

MAYIS 2009 (TBMM)
(%)

Şef yardımcısı ve Doçent

700

800

Uzman tabip ve Uzman diş tabibi

600

700

 

 

 

Başhemşire

250

200

Diğer personel

200

150

Riskli birimlerde çalışanlar

250

200

Sadece bu değişiklik bile, Sağlık Bakanlığının aslında bir hekim bakanlığı gibi çalıştığını ortaya koymaktadır.

Türk Hemşireler Derneği olarak Tam Gün Yasası ile ilgili olarak düşüncelerimizi 20 Mayıs 2008 tarihinde web sayfamızdan kamuoyuna açıkladık. Aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

 http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/index.php?page=form&cmd=show&lid=1&fid=79

 

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım