Tarihçe

Türk Hemşireler Derneği

23.8.1933 yılında, gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da  kurulan  “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti”  adlı cemiyet, Cumhuriyet ile birlikte hemşirelikte yaşanan gelişmeler ve örgün olarak hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde  yeniden düzenlenerek Türk Hemşireler Derneği  adını almıştır. “Türk Hemşireler Derneği  İdare Heyeti” oluşturulmuş ve Esma DENİZ Türk Hemşireler Derneği’nin ilk başkanı seçilmiştir.
13 Haziran 1949 tarihinde Türk Hemşireler Derneği,  Uluslar arası Hemşireler Konseyine (ICN- International Council of Nurses) üye olmuştur.

1933 – 1973 yılları arasında Genel Merkezi İstanbul’da olan derneğin, 1951 yılında Ankara Şubesi, 1952 yılında İzmir Şubesi açılmıştır.
2 Mart 1973 yılında (1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince) Türk Hemşireler Derneği  Genel Merkezi Ankara’ya taşınmıştır. Aynı yıl THD İstanbul Şubesi, 1974 yılında ise Isparta Şubesi açılmıştır. Edirne, Bursa, Gaziantep, Malatya, Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak,İzmir, Eskişehir şubeleri daha sonraki yıllarda açılmış, THD’nin  09 Aralık 2006 günü yapılan  50. Olağan Seçimli Genel Kurul'u sonrasında İstanbul, Uşak, Erzurum, Diyarbakır şubeleri açılarak şube sayısı 15' e çıkmıştır. Diyarbakır Şubesi daha sonra  işletilemediği gerekçesiyle yönetim kurulu tarafından tasfiye edilmiştir. 12 Aralık 2009 günü yapılan 51. Olağan Seçimli Genel Kurul'da Konya ve Mersin Şubelerinin açılması kararı ile birlikte şube sayısı 16'ya çıkmıştır.

THD'nin 08 Aralık 2012 günü yapılan 52. Olağan Seçimli Genel Kurulunda Antalya ve Karaman şubelerinin açılmasına karar verilmiştir. 

THD'nin Giresun Şubesi 'nin Ekim 2009 yılında göreve başlayan yeni yönetiminin; 2010 yılı Mart sonundan itibaren baş gösteren  çok ciddi zafiyetleri;  bunlara ilişkin  yazılı ve sözlü uyarıları dikkate almamaları; il içinde ki hemşire meslektaşlarımızın durumu bildiği halde şubeye sahip çıkamaması nedeniyle durum, 52. Genel Kurul gündemine getirilmiş, görüşmeler sonrası yapılan oylama sonucunda şubenin kapatılmasına karar verilmiştir. Böylece THD şubelerinin sayısı 17 olmuştur.

Uluslararası Hemşirelik Andı

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı gistereceğime;
Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;
sağlık
Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;
Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

 

Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde, geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle, herhangi bir ırk, inanç, siyasal veya sosyal düzen ayrımı gözetmeksizin, hastalarıma bakacağıma, hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek, sağlığı yüceltmek için gereken her türlü çabayı göstereceğime;

 

Bakımım altındaki hastaların, bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma, bana birileriyle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma, hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek her türlü girişimlerden sakınacağıma;

sağlık

Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime;

 

Bunların tümünü yaparken, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları sarfedeceğime ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim

Video alanı
Rulo Çim kız Yurdu ankara Kız Yurdu Kız Yurdu Ankara Rulo Çim Faaliyet Raporu tasarımı cd dvd baskı web tasarım tente tente, tente tamiri, tente montajı tente,tente sistemleri,pergole matbaa, ankara matbaa, katalog baskı opel özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım